Tak od grudnia kierowcy będą płacić mandaty. Niektórzy nie będą mieli wyjścia. Chodzi o ePUAP

Po zapowiadanej na grudzień drastycznej podwyżce mandatów, dla wielu kierowców system ePUAP może okazać się zbawienny.

W grudniu tego roku mandaty mają być liczone po nowemu - to wtedy ma zacząć obowiązywać nowy, bardzo surowy taryfikator. Co prawda pojawiły się pierwsze opóźnienia w pracach nad zatwierdzeniem nowych kar, ale rząd na razie nie zmienia zdania w kwestii daty - nowy taryfikator mandatów ma zacząć obowiązywać w grudniu tego roku. Co to oznacza dla kierowców?

Zobacz wideo Co się zmieni od grudnia 2021? Jak wzrosną mandaty?
  • Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do  6 tys. zł. 

  • Punkty karne zerują się dopiero po dwóch latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie dwóch lat od dnia zapłaty grzywny.

  • Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu dwóch lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

  • Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

  • Minimum 1,5 tys. zł za przekroczenie prędkości o 30 km/h

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu dwóch lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. 

  • Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie zapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

  • Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu dwóch lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Mandat na raty przez ePUAP

Znaczący wzrost stawek mandatów może spowodować, że kierowcy znacznie częściej będą korzystali z możliwości spłacania kar w ratach. Już dziś mogą to robić, ale ze względu na bardzo niskie kary za wykroczenia drogowe, niewielu kierowców jest tym zainteresowanych.

Wniosek o rozłożenie mandatu na raty trzeba skierować do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu. Pismo może mieć formę papierową (wzór dostępny jest na stronie urzędu) lub elektroniczną. Ze względu na wygodę, prostotę i przyspieszone tempo rozpatrywania wniosku, warto skorzystać z tej drugiej opcji, co wiąże. Trzeba jednak pamiętać, że opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej będzie kosztuje 10 zł.

Wniosek w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem platformy ePUAP. Do jego wypełnienia potrzebnych jest kilka danych, m.in. numer mandatu, jego wysokość, propozycja liczby rat oraz proponowane terminy ich uiszczania. Oprócz tego do wniosku należy załączyć:

  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby ubiegającej się o ulgę w spłacie należności,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających argumenty zawarte w uzasadnieniu wniosku,
  • oryginał dowodu zapłaty potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 10 zł lub zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

W piśmie musi też znaleźć się informacja o wysokości nałożonego mandatu i numer otrzymanego bloczku. Ponadto w piśmie o rozłożenie płatności na raty należy wskazać proponowane terminy zapłaty, wysokość oraz liczbę rat. W przypadku wniosku o odroczenie płatności trzeba podać proponowany termin zapłaty. To jednak nie wszystko.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.