Program budowy 100 obwodnic. Które miasta dostaną obwodnice i jak postępują prace? [MAPA]

Sześć obwodnic jest na etapie realizacji, dla siedmiu obwodnic trwają przetargi na realizację, a dla kolejnych 23 poszukiwani są wykonawcy dokumentacji. 64 obwodnice są na etapie przygotowania inwestycji. Tak wygląda stan realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

Program budowy 100 obwodnic (w skrócie nazywany PB100) to program, którego realizację przewidziano na lata 2020-2030. W założeniach programu znajduje się wybudowanie stu obwodnic w dziesięć lat. Gdzie powstaną? Dokładnie przedstawiono to na poniższej mapie.

Program budowy 100 obwodnicProgram budowy 100 obwodnic Fot. GDDKiA

Program budowy 100 obwodnic - które miasta dostaną obwodnice do 2030 r.

Obecnie w ramach Programu budowy 100 obwodnic w realizacji jest sześć obwodnic o łącznej długości 44,1 km i wartości 776 mln zł. Są to obwodnice Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie), Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie), Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie), Lipska w ciągu DK79 (woj. mazowieckie) i Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie).

GDDKiA ogłosiła też liczne przetargi:

  • Ogłoszonych jest też 30 postępowań przetargowych, z czego siedem to przetargi na realizację zadań o łącznej długości 62,8 km i wartości ok. 1,3 mld zł. Wśród tych przetargów czekamy na rozstrzygnięcia dotyczące realizacji m.in. obwodnicy Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie) czy Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie).
  • Pozostałe 23 to przetargi na dokumentację dla zadań o łącznej długości nieco ponad 225 km. Są to m.in. przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla obwodnic Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 w woj. podkarpackim czy przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu drogi krajowej nr 15 (woj. wielkopolskie).

Ponadto GDDKiA ma obecnie w przygotowaniu 64 zadania o łącznej długości blisko 525 km. Cykl przygotowania inwestycji drogowej to proces złożony i długotrwały. Na tym etapie znajdują się między innymi obwodnica Nowego Targu w ciągu DK49 (woj. małopolskie) czy obwodnica Janowa Lubelskiego w ciągu DK74 (woj. lubelskie).

Obwodnice klasy GP

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Większość z nich będzie miała przekrój jednojezdniowy, ale tam, gdzie drogi te będą przebiegać w terenie zurbanizowanym, a w ramach prac przygotowawczych prognozowane jest duże natężenie ruchu, powstaną jako dwujezdniowe. W takim przekroju powstaną m.in. obwodnice Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).

Koszt realizacji Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 został oszacowany na blisko 28 mld zł. GDDKiA utrzymuje, że jego realizacja przebiega zgodnie z planem.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.