Jest firma, która dokończy trasę S7 pod Krakowem. Poprzedniego wykonawcę zwolniono

GDDKiA po tym jak zerwało umowę z poprzednim wykonawcą, właśnie podpisało umowę z nową firmą. Oznacza to, że trasa S7 na odcinku Widoma - Kraków zostanie ukończona.

W grudniu ubiegłego roku GDDKiA rozwiązała umowę z wykonawcą odcinka trasy S7 Widoma - Kraków. Powodem było m.in. niewywiązywanie się z umowy i opóźnienia w pracach. W marcu ogłoszono nowy przetarg. Spośród sześciu firm, które złożyły oferty na kontynuację budowy, wybrano tę złożoną przez konsorcjum firm Gulermak i Mosty Łódź. Koszt prac wyniesie 1,55 mln zł. Jeżeli w ciągu najbliższych dziesięciu dni nie pojawią się odwołania, rozpocznie się standardowa kontrola Prezesa UZP. Po pozytywnym wyniku kontroli podpisana zostanie umowa, a nowy wykonawca rozpocznie prace.

Zobacz wideo

Zakres prac

Zadaniem nowego wykonawcy będzie kontynuacja projektowania dwujezdniowej drogi ekspresowej razem z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie droga o długości 18,3 km z czterema węzłami drogowymi:

  • Łuczyce,
  • Raciborowice,
  • Mistrzejowice,
  • Grębałów.

Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe, mury oporowe oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg lokalnych, infrastruktura tramwajowa i kolejowa oraz sieć i urządzenia melioracyjne. Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska - m.in. pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych.

Zakres nie obejmuje budowy węzła Widoma, który powstaje w ramach budowy S7 Widoma - Szczepanowice i węzła Kraków Nowa Huta. Ten drugi powstał w ramach budowy poprzedniego odcinka S7, czyli od węzła Kraków Przewóz do węzła Kraków Nowa Huta.

Termin realizacji

Wszystkie prace wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z wymaganiami przetargowymi mają być ukończone w terminie nie dłuższym niż:

  • odcinek nr 1 zamiejski - 25 miesięcy od daty zawarcia umowy,
  • odcinek nr 2 miejski - 31 miesięcy od daty zawarcia umowy,
  • odcinek nr 3 Kocmyrzowska - 34 miesiące, jeżeli GDDKiA będzie wykonywać roboty na tym odcinku (na mocy porozumienia z Miastem Kraków).

Zatem za około trzy lata kierowcy powinni pojechać nową trasą.

Zerwana umowa z poprzednim wykonawcą

GDDKiA rozwiązało umowę z poprzednim wykonawcą, włoską firmą Webuild (wcześniej nazywającą się Salini). Powodem były opóźnienia, brak należytego wykonywania prac i reakcji na wezwania do poprawy. Jeśli nowy wykonawca będzie chciał wprowadzić inne rozwiązania projektowe niż te, które zaproponował poprzedni wykonawca, będzie musiał zdobyć odpowiednie pozwolenia.

Trasa S7, Widoma - KrakówTrasa S7, Widoma - Kraków GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.