Prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane: czym jest i jak je zdobyć?

Czym tak naprawdę jest prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane i jakie warunki należy spełnić, aby je zdobyć? Sprawdzimy co mówią na ten temat przepisy.

Czym jest pojazd uprzywilejowany? To samochód, który wysyła odpowiednie sygnały podczas jazdy. Muszą to być sygnały świetlne przerywane (zazwyczaj w kolorze niebieskim lub czerwonym) oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Co więcej, w obliczu polskich przepisów pojazd uprzywilejowany musi spełnić jeszcze jeden wymóg formalny. A są nim włączone światła mijania lub drogowe. Co oznacza uprzywilejowanie pojazdu? Że inni uczestnicy ruchu drogowego powinni ułatwić mu przejazd - zwalniając lub w razie potrzeby zjeżdżając z drogi i zatrzymując się.

KaretkaKiedy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo? Nie wystarczą niebieskie koguty

Pojazdy uprzywilejowane - przykłady

Przykładów pojazdów uprzywilejowanych nie brakuje. Należą do nich samochody:

 • straży pożarnej,
 • ratownictwa medycznego,
 • policji,
 • straży gminnej/miejskiej,
 • straży granicznej,
 • ITD,
 • służby celnej,
 • ABW i SOP.

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego: najpierw kurs, potem zezwolenie

Czy istnieje prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane? Polskie ustawodawstwo nie przewiduje wydawania takiego dokumentu. Prawem jazdy na pojazdy uprzywilejowane nazywa się potocznie kurs oraz uzyskanie późniejszego zezwolenia. Jak wygląda procedura starania się o te uprawnienia? W pierwszej kolejności kierowca musi ukończyć kurs. Ten jest organizowany przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy wyższego stopnia.

Kolejnym etapem jest uzyskanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii. Zezwolenie wydaje albo starosta należny miejscu zamieszkania, albo w przypadku pracowników służb organ jednostki, w której prowadzący jest zatrudniony.

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego - wymogi formalne:

 • ukończone 21 lat,
 • wymóg wieku nie dotyczy policji i straży granicznej,
 • posiadanie prawa jazdy danej kategorii,
 • orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • ukończenie kursu dla kierujących pojazdem uprzywilejowanym,
 • nie dotyczy straży pożarnej, policji, straży granicznej, ABW, CBA, SKW, służby więziennej i ITD,
 • otrzymanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Zobacz wideo Lublin. Kia wjechała w karetkę pędzącą na sygnale

Kurs na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Jak wygląda?

Kurs na pojazdy uprzywilejowane jest organizowany przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy wyższego stopnia. Ile trwa szkolenie podstawowe? To zależy od kategorii. W przypadku A1, A2 i A kierowca musi zarezerwować w sumie 24 godziny - 6 godzin zajęć teoretycznych i 18 godzin zajęć praktycznych. Kategorie prawa jazdy od B do D oznaczają kurs trwający 14 godzin - w czym 6 godzin to teoria, a 8 godzin praktyka. Oferowane są też kursy rozszerzające uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Te trwają 11 godzin, przy czym 3 godziny zajmują zajęcia teoretyczne, a 8 godzin praktyczne.

Więcej o: