Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym. Kierowców czekają zmiany na lepsze

Nowelizacja jest przeprowadzona w formie ustawy z 14 sierpnia 2020 roku dotyczy ustaw: "Prawo u ruchu drogowym" oraz innych, określanych wspólnie jako "pakiet deregulacyjny". Jej głównym celem jest ułatwienie życia właścicielom samochodów i kierowcom przez uproszczenie licznych procedur i ograniczenie liczby krążących w obiegu dokumentów.

Podpisanie wyżej wymienionych ustaw przez prezydenta to ostatni krok drogi legislacyjnej. Po tej czynności zostają ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a następnie wchodzą w życie po upłynięciu okresu "vacatio legis". W tym przypadku jest dość długi, bo z kilkoma wyjątkami potrwa trzy miesiące.

Jakie są najważniejsze zmiany w punktach? Oto one:

  • Kierowcy nie będą musieli mieć ze sobą dokumentu potwierdzającego ich uprawnienia do prowadzenia samochodu - prawa jazdy. Nie będą mieli też obowiązku okazania go policji w czasie kontroli drogowej. Przepis ten dotyczy tylko właścicieli polskich praw jazdy, bo w ich przypadku jest możliwa weryfikacja uprawnień w systemie elektronicznym.
  • Nie będzie trzeba zmieniać tablicy rejestracyjnej po zakupie samochodu używanego, który już jest zarejestrowany w Polsce, niezależnie od powiatu. W tej chwili taka możliwość dotyczy tylko nabywców z tego samego powiatu lub miasta na prawach powiatu. Wreszcie będzie można zachować istniejące numery rejestracyjne.
  • Zostanie zniesiony obowiązek przedkładania dowodu własności podczas rejestracji pojazdu, jeżeli od poprzedniej rejestracji nie nastąpiła zmiana jego właściciela.
  • Ustawa przewiduje także możliwość rejestracji pojazdu w imieniu kupującego przez firmę zajmującą się sprzedażą nowych samochodów. Ten przepis wejdzie w życie po dziewięciu miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw.
  • Zostanie zniesiony obowiązek wydawania nalepki kontrolnej oraz karty pojazdu. W tym przypadku prawo wejdzie w życie po 24 miesiącach, bo wymaga przygotowania odpowiednich rozwiązań technicznych.
  • Możliwe będzie czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego, który nie jest użytkowany.
  • Zostanie zakazane umieszczanie zmniejszonych jednorzędowych tablic rejestracyjnych na samochodach, które pozwalają na stosowanie normalnych, większych tablic
Zobacz wideo

Czas wejścia niektórych zmian jest elastyczny, bo wymaga dodatkowo komunikatu określającego ten moment przez odpowiedniego ministra. Mniejszych zmian jest więcej, ale nie zmienią życia kierowców w znaczący sposób.

Warto dodać, że nowelizacja nie dotyczy najbardziej kontrowersyjnych przepisów: wprowadzających zmiany w pierwszeństwie dla pieszych na przejściu, możliwość utraty prawa jazdy za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym i ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym przez całą dobę. Na nie będziemy musieli poczekać dłużej.

Najnowsze zmiany przepisów brzmią zachęcająco. Jak będzie w praktyce, okaże się za kilka miesięcy, ale niektóre z nich na pewno mogą zaskoczyć kierowców. Chodzi zwłaszcza o zakaz stosowania tzw. małych tablic rejestracyjnych z powodów estetycznych. Trzeba jednak pamiętać, że tak jak w innych przypadkach, tak i w tym  - prawo nie obowiązuje wstecz.

Więcej o: