S2 Południowa Obwodnica Warszawy - tunel prawie gotowy, most na finiszu. W poniedziałek zamknięcie Puławskiej

29 czerwca zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na węźle Puławska. To znak, że prace na Południowej Obwodnicy Warszawy idą zgodnie z planem. Możemy już przejść tunelem pod Ursynowem, a lata moment zakończy się budowa mostu na Wiśle.

W najbliższy poniedziałek, 29 czerwca, wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na węźle Puławska. Pozwoli to połączyć istniejącą trasę S2 z nowym odcinkiem. To kolejny etap prac związanych z realizacją drogi ekspresowej S2 przechodzącej przez Warszawę, nazywanej Południową Obwodnicą Warszawy.

Co słychać w tunelu?

Tunel budowany na Ursynowie (zadanie A) został przekopany. Cała ziemia z jego środka została wywieziona. Systematycznie są zasypywane kolejne segmenty stropu na powierzchni, a nad częścią tunelu wykonano już docelowe zagospodarowanie terenu. Kierowcy korzystają już z nowego fragmentu jezdni ul. Płaskowickiej.

GDDKiA postanowiło, że w tunelu na Południowej Obwodnicy Warszawy nie będzie odcinkowego pomiaru prędkości:

Tunel stanowi połowę z 4,6 km pierwszego odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 przebiegającego przez Ursynów. Na pozostałej części trasy trwają prace związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej.

Trwają też prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzłów Ursynów Zachód i Ursynów Wschód. Przy zachodnim portalu tunelu powstają również budynki przyszłego Centrum Zarządzania Tunelem, stacja wentylatorowa zachodnia i stacja transformatorowa, a przy portalu wschodnim - stacja wentylatorowa wschodnia/stacja transformatorowa. Zaawansowanie prac na tym odcinku to blisko 78,5 proc.

Południowa Obwodnica WarszawyPołudniowa Obwodnica Warszawy GDDKiA

Most na finiszu

Na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński trwa budowa konstrukcji drugiej nitki mostu przez Wisłę. Na trzech nurtowych podporach południowej części mostu przybywa kolejnych segmentów nawisowych. Na nitce północnej, gdzie konstrukcja mostu została połączona na przełomie lutego i marca bieżącego roku, wykonawca prowadzi prace wykończeniowe.

Po obu stronach mostu zakończono prace konstrukcyjne na prowadzących do niego estakadach. Trwa tam montaż barier energochłonnych, prace antykorozyjne i inne roboty wykończeniowe.

Zaawansowanie rzeczowe dla Zadania B (w. Przyczółkowa - w. Wał Miedzeszyński) wynosi ok. 85 proc. Termin zakończenia robót został przewidziany na październik 2020 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie były warunki geologiczne, których nie można przewidzieć przed realizacją robót.

Południowa Obwodnica WarszawyPołudniowa Obwodnica Warszawy GDDKiA

Do węzła Lubelska dojedziemy po betonie

Na węźle Patriotów, który jest częścią odcinka biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska (zadanie C), prowadzone są prace w obrębie tzw. "wanny szczelnej", czyli rowu odwadniającego. Po obu stronach wykonywane są kapy chodnikowe, montowane są korytka odwodnieniowe, krawężniki. Przez całą dobę odwadniany jest wykop.

Na ciągu głównym trasy rozpoczęto montaż ekranów oraz barier energochłonnych, przystąpiono także do montażu oświetlenia drogowego. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 84 proc., a roboty zostaną zakończone w grudniu 2020 r.

Budowa trzech odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu S2, pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi prawie dwa miliardy złotych.

 
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.