Trasa S1 będzie dłuższa. Wybrano wykonawcę nowego fragmentu

Lada moment zostanie podpisana umowa na kolejny fragment trasy S1 na południu Polski. Mowa o odcinku Kosztowy - Bielsko-Biała. Trwają również procedury przetargowe na pozostałe fragmenty, a na jednym odcinku rozpoczęły się już prace.

Droga ekspresowa S1 na południe od Katowic niedługo zacznie nabierać nowych kształtów. Niedługo zostanie podpisana umowa na wykonanie ponad 12-kilometrowego fragmentu S1 na odcinku Kosztowy - Bielsko-Biała. Rozstrzygnięcie dla ostatniego zadania na tej inwestycji, biegnącego od Mysłowic do Oświęcimia, także nastąpi wkrótce.

W maju rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla IV odcinka - obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44. Podpisano także umowę na budowę odcinka tej drogi, od węzła Oświęcim (z węzłem) do Dankowic.

Oferta wybrana

Jako najkorzystniejszą z dziewięciu złożonych ofert, wybrano tę przygotowaną przez konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. jej wartość to ponad 586,7 mln zł. Oprócz ceny zastosowano dwa dodatkowe kryteria oceny ofert: skrócenie czasu realizacji oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 33 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, które trwają pomiędzy 15 grudnia a 15 marca. Również czas projektowana nie jest objęty wyłączeniami.

?Wykonawcy zbudują dwujezdniową drogę ekspresową po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas (w pasie dzielącym), dwa węzły drogowe, a także drogi obsługujące tereny przyległe. Droga ekspresowa zostanie wyposażona w Miejsca Obsługi Podróżnych, Obwód Utrzymania Drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia trasy.

Zobacz wideo

W zakres tego odcinka wchodzą:

  • droga ekspresowa o długości ok. 12 km,
  • dwa węzły drogowe: Stara Wieś i Suchy Potok,
  • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III),
  • Obwód Utrzymania Drogi.

Droga ekspresowa S1 połączy Pyrzowice ( poprzez autostradę A1) z granicą ze Słowacją w Zwardoniu oraz ze słowacką autostradą D3.

Droga ekspresowa S1, Dankowice - Suchy PotokDroga ekspresowa S1, Dankowice - Suchy Potok GDDKiAWięcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.