Nowa trasa pod Przemyślem. Podpisano umowę na drogę przy przejściu granicznym

Właśnie rozpoczyna się budowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka. Budowany fragment ma długość tylko siedmiu kilometrów, ale znacznie poprawi warunki i bezpieczeństwo ruchu pomiędzy miejscowościami.

Rozpoczyna się rozbudowa DK28 na odcinku o długości ok. siedmiu kilometrów. To ostatni fragment nieprzebudowanego odcinka drogi kierującej do przejścia granicznego Medyka-Szeginie. Prace potrwają 19 miesięcy, a ogólny koszt zadania to blisko 99,5 mln zł. Zaplanowane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Zakres robót

Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku (z pasem dzielącym o szerokości trzech i pól metra). Prawa jezdnia dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną będzie miała rozszerzenie do czterech pasów (na długości pół kilometra na dojeździe do granicy), a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku Ukrainy.

Na odcinku objętym rozbudową nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, co umożliwi skierowanie tu ruchu ciężarówek. Skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze. Powstaną także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

Zobacz wideo

Wykonawca w ramach zadania zrealizuje także m.in.:

  • korektę trasy z wprowadzeniem normatywnych łuków,
  • renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa, budowa i likwidacja istniejących przepustów),
  • budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
  • budowę kanału technologicznego,
  • budowę urządzeń ochrony środowiska,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Lokalizacja

DK28 na odcinku Zator-Medyka ma charakter strategiczny - prowadzi do jednego z priorytetowych przejść granicznych łączących Unię Europejską z Ukrainą. 

18 czerwca podpisano umowę na realizację nowej trasy. Nowy fragment DK28 ma zostać oddany do użytku w lipcu 2022 r.

Więcej o:
Copyright © Agora SA