Od dziś kierowcy pojadą nowym fragmentem Via Baltica. Szybciej trasą S61

Kierowcy mają już do dyspozycji kolejny fragment międzynarodowej trasy Via Baltica. Tym razem do użytku oddano fragment drogi ekspresowej S61, stanowiący obwodnicę Szczuczyna.

Od 15 maja kierowcy mogą już podróżować drugą jezdnią obwodnicy Szczuczyna. Tym samym trasa ta stała się dwujezdniową drogą ekspresową S61 na całej długości 8 kilometrów. To już trzeci gotowy odcinek tej drogi - po fragmencie obwodnicy Augustowa (12,75 km) i obwodnicy Suwałk (12,83 km).

S61 - obwodnica Szczuczyna, Via BalticaS61 - obwodnica Szczuczyna, Via Baltica GDDKiA

Znaczenie międzynarodowe

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka trasy Via Baltica, czyli międzynarodowego korytarza transportowego łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. Obwodnica Szczuczyna, choć niewielka, już w drugiej połowie przyszłego roku połączy się z budowanym obecnie odcinkiem S61 Stawiski - Szczuczyn (18 km) oraz kolejnym fragmentem S61 na odcinku węzeł Kolno - Stawiski (16,43 km). W 2022 także z odcinkiem Szczuczyn - Ełk Południe. Cała Via Baltica na obszarze Polski zostanie zrealizowana w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025).

Zobacz wideo

Dwie jezdnie, dwie nawierzchnie

Nawierzchnia drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna została wykonana z betonu cementowego (z wyjątkiem obiektów inżynierskich, gdzie nawierzchnia jest bitumiczna) i przystosowana do najcięższego ruchu (o nacisku 115 kN/oś). Tym samym obwodnica stała się pierwszą drogą w regionie z jezdniami o różnej nawierzchni, ponieważ pierwsza jezdnia (wybudowana w 2015 roku) ma nawierzchnię bitumiczną. Dlatego jedna jezdnia jest szara, a druga czarna.

Tłumacząc w dużym uproszczeniu, nawierzchnia bitumiczna składa się głównie z asfaltu - stąd jej czarny kolor. Fachowo nawierzchnią bitumiczną określamy drogę, której wierzchnia warstwa ścieralna jest wykonana z kruszywa związanego lepiszczem bitumicznym. Takie drogi są prostsze i tańsze w budowie, ale mniej odporne na duże naciski od nawierzchni betonowych.

Standard drogi ekspresowej

Wybudowana jezdnia ma długość 6,58 km. Łączy się z dwujezdniowym węzłem Szczuczyn. Cała obwodnica ma 8 kilometrów i standard dwujezdniowej drogi ekspresowej, po dwa pasy ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału. Wybudowano też wszystkie urządzenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz ogrodzenia).

S61 - obwodnica Szczuczyna:

 • Dwie jezdnie po dwa pasy ruchu;
 • Szerokość pasów ruchu: 3,5 m;
 • Pasy awaryjne: 2,5 m każdy;
 • Szerokość pobocza gruntowego: 0,75 m lub większa (jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD);
 • Pas dzielący: od 5 do 12 m;
 • Obciążenie nawierzchni: 115 kN /oś;
 • 1 most z funkcją przejścia dla zwierząt;
 • 4 wiadukty - wszystkie z funkcją przejścia dla zwierząt;
 • 21 przepustów;
 • 208 metrów - długość ekranów akustycznych.

S61 - obwodnica Szczuczyna, Via BalticaS61 - obwodnica Szczuczyna, Via Baltica GDDKiA

S61 - dalsze plany

Łączna długość przyszłej S61 to prawie 210 km. Kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km (fragment obwodnicy Augustowa, obwodnica Suwałk i obwodnica Szczuczyna). Pozostałe 177 kilometrów trasy S61 jest w realizacji - w formie podpisanych umów albo w budowie.

Harmonogram budowy trasy S61:

 • Podborze – Śniadowo: 19,4 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r.
 • Śniadowo – Łomża Południe: 16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r.
 • Łomża Południe – Łomża Zachód: 7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom - IV kw. 2021 r.
 • Łomża Zachód – węzeł Kolno: 12,9 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r.
 • węzeł Kolno – Stawiski: 16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom - III kw. 2021 r.
 • Stawiski – Szczuczyn: 18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r.
 • Szczuczyn – węzeł Ełk Południe: 23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r.
 • węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie: 22,9 km, etap - uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planowany termin udostępnienia kierowcom: IV kw. 2021 r.
 • węzeł Wysokie - Raczki: 20,2 km, etap - w budowie od października 2019 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r.
 • II jezdnia obwodnicy Szczuczyna: 8 km, etap - oddana do użytku 15 maja 2020 r.
 • Raczki – Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa): 12,75 km, etap - w użytkowaniu od listopada 2014 r.
 • Obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap - oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r.
 • Suwałki – Budzisko: 24,1 km, etap - w budowie od stycznia 2020 r. Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r.

S61 - obwodnica Szczuczyna, Via BalticaS61 - obwodnica Szczuczyna, Via Baltica GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.