Warszawa planuje rozszerzyć strefę płatnego parkowania. Parkometry pojawią się w kolejnych dzielnicach

Na życzenie mieszkańców Warszawy Praga-Północ i Wola zostaną objęte strefą płatnego parkowania niestrzeżonego. Zarząd Dróg Miejskich nie zamierza poprzestać na tych dwóch dzielnicach - parkometry mają pojawić się też na Żoliborzu i Ochocie.

Już w najbliższy czwartek 14 maja radni ostatecznie zadecydują o rozszerzeniu strefy płatnego parkowania niestrzeżonego o Wolę i dużą część Pragi Północ. Projekt tej uchwały został zapoczątkowany jesienią ubiegłego roku. Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania związany był m.in. z uruchomieniem kolejnych odcinków drugiej linii metra, co wpłynęło na sytuację parkingową w obu dzielnicach. Jeśli uchwała zostanie przyjęta i wejdzie w życie, strefa zacznie działać 7 września.

Wstępne konsultacje społeczne dotyczyły terenów Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulic w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Na Woli konsultowany obszar obejmował tereny pomiędzy ul. Okopową i Towarową a al. Prymasa Tysiąclecia. Ostateczny kształt nowej strefy płatnego parkowania poznamy prawdopodobnie po czwartkowych obradach.

Zobacz wideo

Płatne parkowanie na Ochocie i Żoliborzu

Zmiany w parkowaniu na Pradze i Woli to nie wszytko. W przygotowaniu są ustawy mające rozszerzyć SSPN (strefę płatnego parkowania niestrzeżonego) na Ochotę i Żoliborz. W przypadku Żoliborza płatny postój czekałby kierowców właściwie w całej dzielnicy. Nowo wytyczony obszar miałby się oprzeć o fragment al. Prymasa Tysiąclecia, al. Armii Krajowej, most Grota-Roweckiego i Wisłę. Od południa stykałby się ze strefą obecną i rozszerzeniem o Wolę.

Od początku roku w Warszawie działa system e-kontroli opłat parkingowych. Samochód wyposażony w zestaw kamer jeździ ulicami stolicy i skanuje rejestracje zaparkowanych pojazdów. Następnie porównuje zgromadzone dane z informacjami z parkometrów.

Fot. Krzysztof Mazur / Agencja Wyborcza.pl

Mieszkańcy chcą parkometrów

Strefa jest w stolicy niezbędna. Przede wszystkim ma zapewniać miejsca parkingowe osobom mieszkającym w strefie. W drugiej kolejności ma pozwalać na płatne parkowanie osobom dojeżdżającym.

Doświadczenia z istniejącej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy. Skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy SPPN mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Poniższa mapa pokazuje zasięg aktualnej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie:

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, WarszawaStrefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, Warszawa Zarząd Dróg Miejskich

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.