Ruszył przetarg na obwodnicę Białegostoku. Pojedziemy nią najpóźniej w 2025 roku

Z końcem kwietnia ruszyła procedura przetargowa na zaprojektowanie i wybudowanie fragmentu drogi ekspresowej S19, który będzie stanowił obwodnicę Białegostoku. Droga powstanie najpóźniej do 2025 roku.

Planowana obwodnica Białegostoku to fragment drogi ekspresowej S19 o długości ok. 24,5 km oraz odcinek drogi krajowej nr 65 o długość ok. 13,6 km. Obie trasy będą tworzyć tzw. Południową Obwodnicę Białegostoku, a odcinki ekspresowe – również fragment korytarza komunikacyjnego Via Carpatia.

Planowany termin składania ofert przez potencjalnych wykonawców to trzeci kwartał 2020 r. Podpisanie umowy planowane jest w III/IV kw. 2020 r.

Ogłaszamy przetarg na realizację pierwszych odcinków szlaku Via Carpatia w woj. podlaskim. Przed nami kolejne przetargi i kolejne realizacje odcinków między Białymstokiem a Lublinem. Obiecaliśmy, że droga ekspresowa S19 powstanie do 2025 r. i dotrzymujemy słowa. Inwestujemy w drogi w każdym regionie naszego kraju, ponieważ wierzymy, że zrównoważony rozwój jest najlepszą odpowiedzią na wyzwania stawiane przez dzisiejszą rzeczywistość gospodarczą

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zobacz wideo

Dwa przetargi

Na zaprojektowanie i budowę dróg zaplanowano dwa przetargi. Jeden obejmuje odcinek drogi ekspresowej S19 - od węzła Białystok Zachód do węzła Księżyno (16,6 km), a drugi odcinek S19 - od węzła Białystok Księżyno do węzła Białystok Południe (7,9 km). Jednocześnie będą trwały prace nad budową drogi krajowej nr 65 od węzła Białystok Południe do planowanego ronda na obecnej DK65 w rejonie Grabówki (13,6 km).

Białystok od lat czeka na południową obwodnicę. Dzisiaj marzenia mieszkańców miasta stają się rzeczywistością. Ogłaszamy przetarg na odcinki: Białystok Zachód – Księżyno i Księżyno -Białystok Południe w standardzie drogi ekspresowej oraz odcinek Białystok Południe - Grabówka w standardzie drogi głównej przyspieszonej. To nowe obejście Białegostoku i łącznik do drogi krajowej 65 uwolni mieszkańców miasta od uciążliwego ruchu ciężarowego. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa, zaś zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w mieście

– powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Droga ekspresowa S19, Południowa Obwodnica BiałegostokuDroga ekspresowa S19, Południowa Obwodnica Białegostoku GDDKiA

Droga ekspresowa

Oba fragmenty drogi ekspresowej S19 mają być dwujezdniowe w przekroju 2x2, przystosowane do ciężkiego ruchu (kategoria KR6). Rodzaj konstrukcji nawierzchni (beton cementowy czy asfaltowy) wybierze wykonawca. Na ekspresowej części trasy powstaną trzy węzły:

  • Białystok Księżyno, gdzie S19 krzyżować się będzie z drogą wojewódzką nr 678;
  • Białystok Starosielce, gdzie droga powiatowa nr 1535B będzie krzyżować się z drogą ekspresową S19, a wykonany tu węzeł zapewni relacje na wjedzie do jednej z głównych ulic Białegostoku - ul. Popiełuszki;
  • Węzeł Białystok Południe, gdzie drogą ekspresową S19 będzie krzyżować się z budowaną DK65 odchodzącą na wschód i zarazem wychodzić na południe w stronę Lublina (następny odcinek S19). Ten węzeł zapewni relacje Białystok – Lublin – granica państwa w Bobrownikach.

Odcinek DK65 przy węźle Białystok Południe ma być dwujezdniowy na długości ok. 1 km, dalej będzie projektowany jako jedna jezdnia z przekrojem 2x1.

Droga ekspresowa S19, Południowa Obwodnica BiałegostokuDroga ekspresowa S19, Południowa Obwodnica Białegostoku GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.