Trasa S7 w stronę Krakowa nabiera kształtów. Podpisano umowę na kolejny odcinek

Podpisano umowę na budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów o długości 18,7 km. Prace mają się zakończyć w 2023 roku.

S7 to droga, która łączy północ i południe Polski. Od granicy pomiędzy województwami świętokrzyskim i małopolskim do Krakowa trasa ta jest częścią międzynarodowej drogi europejskiej E77, przebiegającej od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

Nowy fragment trasy S7

W ramach nowej inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa pod trzeci pas) na odcinku Moczydło - węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Książ i Miechów. Poza tym powstaną:

 • 24 obiekty inżynierskie,
 • 20 przepustów o funkcji ekologicznej,
 • dwa miejsca obsługi podróżnych - MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

Na granicy Małoszowa i Giebułtowa w gminie Książ Wielki powstanie najdłuższa na tym odcinku estakada (ponad 600 m), która będzie pełniła także funkcję przejścia dla zwierząt. Dodatkowo zostanie przebudowana istniejąca sieć dróg, powstaną drogi dojazdowe obsługujące tereny przyległe do pasa drogowego. Zbudowane zostaną także:

 • przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych,
 • chodniki i ścieżki rowerowe,
 • system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska),
 • ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe,
 • sieci elektroenergetyczne i wodociągowe.
Zobacz wideo

W trosce o środowisko

W ramach zadania zaplanowano budowę ekranów akustycznych, siedmiu przejść dla zwierząt:

 • dwóch górnych dla dużych zwierząt,
 • pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych,
 • przejście dolne dla płazów.

Termin realizacji?

Prace projektowe i roboty dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów, powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem będą wliczane okresy zimowe. Nowa trasa powinna zostać oddana do użytku w 2023 roku.

S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią 55,6-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

 • Moczydło - Miechów, dł. 18,7 km;
 • Miechów - Szczepanowice,?dł. 5,3 km;
 • Szczepanowice - Widoma, dł. 13,1 km;
 • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), dł. 18,3 km.

Trasa S7 Moczydło - MiechówTrasa S7 Moczydło - Miechów GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.