Trzy nowe obwodnice powstaną w województwie lubuskim

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła procedury przetargowe dla trzech nowych tras w województwie lubuskim. Będą to obwodnice trzech miejscowości - Wschowa, Dobiegniew i Przytoczna.

W planach jest budowa trzech tras, które będą biegły w ciągach obecnych dróg krajowych. Tym samym w województwie lubuskim pojawią się nowe obwodnice:

  • miejscowości Wschowa w ciągu drogi krajowej nr 12,
  • miejscowości Dobiegniew w ciągu drogi krajowej nr 22,
  • miejscowości Przytoczna w ciągu drogi krajowej nr 24.

Termin otwarcia ofert został wyznaczony na 12 maja 2020 r., a podpisanie umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą planowane jest na październik 2020 r.

Zobacz wideo

Etapy prac

Na początku wykonawca będzie musiał wstępnie określić zakres prac i uściślić przebieg planowanej trasy lub jej poszczególnych wariantów. Zanim prace się rozpoczną, konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejny krok to ustalenie szczegółów geometrycznych, konstrukcji obiektów inżynierskich oraz określenie wytycznych dla projektu budowlanego.

Obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12

Planowana obwodnica dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12 relacji Głogów - Leszno, stanowiącej obwodnicę miasta Wschowa. Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

Realizacja przedmiotowej inwestycji usprawni ruch na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, a także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1. Jej powstanie umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który koncentruje się w mieście. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, jaki i pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1.

Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

DK24 przebiega przez centrum miejscowości. Zakłada się budowę obwodnicy po nowym śladzie drogi krajowej nr 24, co ponownie wyprowadzi większość ruchu z centrum miejscowości. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3.

Nowe obwodnice, Wschowa, Dobiegniew, PrzytocznaNowe obwodnice, Wschowa, Dobiegniew, Przytoczna GDDKiA

Więcej o: