Co dalej z autostradą A18? Do tej pory oferty przekraczały budżet o ponad 50 proc. Nowe otwarcie

GDDKiA poinformowała o otwarciu ofert na przebudowę i dostosowanie ponad 13 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Wpłynęło 5 ofert, które są znacznie bliższe założonego budżetu niż poprzednie.

Autostrada A18. Do tej pory oferty znacznie przekraczały budżet

W ubiegłych latach dwukrotnie ogłaszany był przetarg na realizację odcinka „zero”. Za każdym razem najtańsza oferta na roboty przekraczała budżet zadania o ponad 50 proc. i postępowanie unieważniano. Po przeanalizowaniu wcześniejszych postępowań, GDDKiA podjęła decyzję o połączeniu dwóch odcinków i ich realizację w ramach jednego zadania.

Takie podejście pozwoli rozłożyć na dwa odcinki, koszty ogólne m.in. dostosowanie do warunków kontraktu, w tym węzeł betoniarski, wyposażenie laboratorium z jego utrzymaniem, koszty zaplecza budowy oraz biura projektowego.

Zobacz wideo

Otwarcie nowych ofert na A18

Najniższą ofertę na kwotę 180 517 241,96 zł złożyła firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Budżet zamawiającego wynosi 172 963 786,58 zł. Pozostałe oferty:

  1. 185 877 900,17 zł, Konsorcjum - Lider: Max Bögl Polska Sp. z o. o., Partner: Max Bögl Stiftung & Co. KG
  2. 190 871 235,18 zł, Budimex S. A.
  3. 195 303 240,06 zł, Konsorcjum - Lider: Max Bögl Polska Sp. z o. o. Partner: Max Bögl Stiftung & Co. KG
  4. 207 836 711,31 - Konsorcjum - Lider: MIRBUD S. A., Partner: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A.

Jak oceniane będą oferty? Najważniejszym kryterium jest cena (60 proc.), później przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy (30 proc.), a pozostałe 10 proc. to termin realizacji. Czas przewidziany na prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 40 miesięcy. Do czasu przewidzianego na roboty nie wlicza się okresów zimowych, trwających od 15 grudnia do 15 marca, liczonych jako trzy miesiące. Natomiast do czasu objętego projektowaniem okresy zimowe są wliczane.

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, odcinek „zero” i „jeden”), - otwarcie ofert,
  • od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa), - podpisana umowa
  • od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa, - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
  • granica województwa - węzeł Golnice - planowane rozpoczęcie przetargu na roboty II połowa 2020 r.
Więcej o: