Pod Nowym Sączem powstaje nowy most

Z końcem lipca rozpoczęła się budowa nowego mostu w Kurowie, na rzece Dunajec, w ciągu DK75. Geodeci wyznaczyli przebieg nowego mostu wraz najazdami na obiekt. Nowa przeprawa mostowa postanie pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem.

Umowa z wykonawcą, polsko-węgierskim konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina i Hódút (Hódmezovásárhelyi Útépito) z Węgier, została podpisana 10 czerwca 2019 r. Inwestycja z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma być wykonana w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, zatem pod koniec 2021 roku Nowosądeczanie będą mieli do dyspozycji nową przeprawę mostową. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji wyniesie ponad 189 mln złotych.

Efektowny obiekt

Nowy most zaprojektowany został jako obiekt typu "extradosed". Ten typ mostów powstał z połączenia konstrukcji wantowej z belkową sprężoną. Ma więc wanty, czyli specjalne liny, ale pylony są niższe niż w mostach wantowych, co sprawia, że są też od nich tańsze w wykonaniu, za to bardziej efektowne wizualnie niż obiekty belkowe. W Polsce do tej pory najdłuższym takim obiektem jest most w Kwidzynie na Wiśle (808,4 m), następny to most na obwodnicy Ostródy (677 m), a kolejny to właśnie most w Kurowie na Dunajcu.

Most będzie położony poniżej starego obiektu. Całkowita jego długość wyniesie 602 m, szerokość 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem w przyszłości.

Budowa mostu w Nowym Sączu, GDDKiABudowa mostu w Nowym Sączu, GDDKiA GDDKiA

Będzie wygodniej i bezpieczniej

Droga krajowa nr 75 zostanie rozbudowana do klasy GP, a skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie i parking z miejscem ważenia pojazdów będą przebudowane. W zakresie inwestycji są także budowa dwóch konstrukcji oporowych, zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowa zjazdów indywidualnych, rozbiórka 3 przepustów drogowych i budowa nowych, adaptacja przyczółku istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórka dojazdu do istniejącego mostu, budowa dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy. Po oddaniu do ruchu nowego mostu stary obiekt zostanie rozebrany.

Nie na te czasy

Istniejący most w Kurowie ma 407,6 m długości. Jego budowa rozpoczęła się przed II wojną światową a zakończyła w 1943 r. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m.

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.