S7. UE przeznaczy ponad miliard euro na 71 km S7 Olsztynek - P這雟k na odcinku Napierki - P這雟k

Blisko 1,5 mld z ze 鈔odk闚 unijnych zasili budow drogi ekspresowej S7 pomi璠zy Olsztynkiem a P這雟kiem oraz trzech obwodnic Nowego Miasta Lubawskiego, D帳rowy Tarnowskiej i My郵iny. Poznali鄉y ju szczeg馧y inwestycji.

Mamy dobre wieści dla kierowców w Polsce. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dr鏬 Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Ich łączna wartość to ponad 2,52 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie prawie 1,48 mld zł.

Większość tych pieniędzy zostanie przeznaczona na budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk na odcinku Napierki - Płońsk.

Dofinansowanie przyznano na następujące projekty:

 • budowę drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk na odcinku Napierki - Płońsk,
 • budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK 15,
 • budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73,
 • budowę obwodnicy Myśliny w ciągu DK 46.
Zobacz wideo

Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek - Płońsk na odcinku Napierki - Płońsk

Jak podaje GDDKiA, celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawniającego ruch tranzytowy. Przyczyni się również do poprawy warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Płońsk o długości 71,21 km. Droga ekspresowa S7 na odcinku Napierki - Płońsk stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie, Gdańsk - Warszawa - Katowice). Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S7 o długości 71,21 km,
 • budowa 9 węzłów drogowych w ciągu S7,
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • dostosowanie istniejących odcinków DK 7 klasy G do przyszłej funkcji i klasy dróg na długości ok. 37,38 km,
 • remont mostu nad rzeką Wkrą w ciągu DK7 w Strzegowie,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem w zakresie elementów ITS,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość całego projektu to 1 936 580 895,83 zł. Dofinansowanie ze środków UE to 1 043 836 933,77 zł.

Projekt będzie realizowany do 12 maja 2021 r.

Źródło: GDDKiA

Wi璚ej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.