Motoryzacja stawia na wodór

Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos powołano Komitet Promocji Wodoru, w skład którego wchodzi 13 koncernów z branży transportowej i energetycznej. Ich zadaniem będzie popularyzacja energetyki wodorowej, a konkretnie samochodów z takim napędem

Komitet Promocji Wodoru to pierwsza taka inicjatywa na świecie. Jej celem jest promowanie wodoru jako kluczowego rozwiązania w kwestii zrównoważonego magazynowania i dystrybucji energii. W skład komitetu wchodzi obecnie 13 dyrektorów i prezesów firm takich jak: Air Liquide, Toyota, Alstom, Anglo American, BMW Group, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group i Total. Radzie przewodniczy dwóch wiceprezesów firm z różnych branż i regionów – Air Liquide i Toyoty.

Ich celem jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacząco poniżej 2 stopni Celsjusza w stosunku do poziomu przed epoką industrialną. Ten ambitny cel określono w Porozumieniu Paryskim z 2015 roku.

Toyota MiraiToyota Mirai fot. Michał Dek

Założyciele chcą zwiększyć tempo inwestycji w technologie związane z wodorem i ogniwami paliwowymi. W tej chwili wartość inwestycji jest szacowana na 1,4 mld euro rocznie, a dzięki nowym warunkom zostanie zwiększona kilkukrotnie. Nie obejdzie się bez pomocy ze strony rządów różnych państw, dlatego założyciele zaapelowali o wsparcie w rozwoju infrastruktury i produktów związanych z wodorem.
Na zlecenie komitetu powstał raport zatytułowany „W jaki sposób wodór umożliwia transformację energetyczną” (How Hydrogen empowers the energy transition), opracowany na zlecenie Komitetu Promocji Wodoru. Dokument szczegółowo opisuje potencjał wodoru w tym zakresie, przedstawia wizję Komitetu oraz nakreśla kluczowe działania, które powinni podjąć prawodawcy w celu wykorzystania tego potencjału.

Wodór to wygodny, czysty i bezpieczny nośnik energii, który może być wykorzystywany jako paliwo w motoryzacji lub surowiec w przemyśle, a także może służyć do przechowywania energii na dużą skalę. Liczba zastosowań wodoru wciąż rośnie, ponieważ może być przechowywany oraz transportowany przy wysokiej gęstości energii w postaci ciekłej lub gazowej i spalany lub zużywany w ogniwach paliwowych w celu wytworzenia ciepła lub elektryczności.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.