Wizje stają się rzeczywistością

BMW Group Polska włącza się w dyskusję nad zrównoważonym rozwojem polskich miast i wspólnie z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana ogłasza konkurs BMW/URBAN/TRANSFORMS/2013

BMW i3 | Premiera

Idea zrównoważonego rozwoju miast od lat determinuje sposób myślenia i działania marki BMW. Prace nad pionierskimi koncepcjami miejskiej mobilności, jak na przykład w pełni elektryczny model BMW i3, to nie jedyny przejaw konsekwentnej realizacji tej idei. Marka BMW na całym świecie wspiera badania i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju wielkich metropolii i szeroko rozumianych relacji: człowiek - miasto.

Dlatego BMW Group Polska, we współpracy z Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana - ogłasza konkurs BMW/URBAN/TRANSFORMS/2013.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu realizującego w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju, dzięki któremu miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców. Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do architektów, urbanistów, designerów, ale również organizacji społecznych czy wspólnot obywatelskich - wszystkich tych, którzy chcą zmieniać i unowocześniać przestrzeń miejską.

Zgłoszone projekty w wymierny sposób mają poprawiać jakość życia mieszkańców w jednym z następujących obszarów: miejska mobilność, zrównoważony rozwój, ekologia, recykling, rewitalizacja przestrzeni, bezpieczeństwo, energia, estetyka miasta, komunikacja w przestrzeni miejskiej, czas wolny, systemy parkingowe oraz energia odnawialna.

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły, w skład których wejdą profesjonalni architekci i designerzy. Ich zadaniem będzie stworzenie projektów, sprawiających, że miasta staną się miejscami bardziej przyjaznymi dla swoich mieszkańców. Zwycięski zespół dostanie nagrodę w wysokości 10.000,- PLN, a zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 100.000,- PLN, przeznaczonych na jego realizację i zostanie włączony w przestrzeń jednego z polskich miast.

Konkursowe prace oceni jury, w którego skład weszli: Aleksandra Wasilkowska - architektka, wiceprezeska SARP - OW, Bogna Świątkowska - prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana,  

Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta, z-ca kierownika Działu Naukowego tygodnika POLITYKA, Grzegorz Piątek - krytyk architektury, naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2014, a wiosną 2014 planowana jest wystawa najlepszych projektów. W połowie przyszłego roku rozpocznie się miejska realizacja nagrodzonej koncepcji.

Współorganizatorem konkursu jest Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana - inicjator cyklu wystaw i publikacji "Synchronizacja. Projekty dla miast przyszłości".

Patronat nad konkursem BMW/URBAN/TRANSFORMS objęło Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP (oddział WAW).

Partnerzy medialni projektu: Architektura - murator, KMAG, Futu Paper, Label, Rzut, Bryła.pl oraz Program BIZON - Radio PIN.

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.bmwtransformy.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.