Nowa mapa ryzyka na polskich drogach

Już po raz piąty, w ramach międzynarodowego Programu Oceny Ryzyka na Drogach EuroRAP, naukowcy z Politechniki Gdańskiej wraz z ekspertami Polskiego Związku Motorowego i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej opracowali mapę ryzyka na drogach krajowych w Polsce. Pokazuje ona, że nasze drogi są coraz bezpieczniejsze, choć wciąż pozostawiają bardzo wiele do życzenia

Tu staną nowe fotoradary | Mapa

Mapa prezentuje poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym na sieci dróg krajowych w Polsce. Ryzyko przedstawiono za pomocą pięciostopniowej skali: kolor zielony oznacza najniższą klasę ryzyka (najwyższy poziom bezpieczeństwa), a kolor czarny najwyższą klasę ryzyka (najniższy poziom bezpieczeństwa).

Z mapy ryzyka indywidualnego na drogach krajowych w Polsce w latach 2009-2011 wynika, że: - 34 proc. długości dróg krajowych, to czarne odcinki o najwyższym poziomie ryzyka. Stanowią one obecnie 1/3 długości dróg krajowych, podczas gdy w okresie 2005-2007 rozpoczynającym systematyczne badania ryzyka EuroRAP w Polsce, stanowiły 60 proc. długości, - 68 proc. długości dróg krajowych to czarne i czerwone odcinki (o 17 proc. mniej niż w latach 2005-2007), - 46 proc. wszystkich poważnych wypadków (z ofiarami śmiertelnymi i ciężko rannymi) na drogach krajowych miało miejsce na czarnych odcinkach (o 25 proc. mniej niż w latach 2005-2007), - 14 proc. długości dróg krajowych (o 9 proc. więcej niż w latach 2005-2007) spełnia kryteria bardzo małego i małego ryzyka przyjęte przez EuroRAP, jako poziom ryzyka akceptowanego dla podstawowej sieci dróg. Są to głównie odcinki autostrad oraz dwujezdniowych dróg ekspresowych.

W stosunku do okresu 2005-2007 liczba poważnych wypadków na drogach krajowych spadła o 23 proc., a liczba ofiar śmiertelnych o 28 proc., choć łączna droga przebyta przez pojazdy wzrosła o 9 proc. Te korzystne zmiany są niewątpliwie efektem prowadzonych działań inwestycyjnych na polskich drogach, wprowadzania automatyzacji systemu nadzoru nad ruchem drogowym (w latach 2009 i 2010) oraz pozytywnych zmian zachowań uczestników ruchu drogowego.

Więcej informacji znajdziecie na stronie EuroRAP .

ZOBACZ TAKŻE:

Tym samochodem trudno przekroczyć dozwoloną prędkość, ale można go kupić już za 800 zł

Uwaga! Będą robić zdjęcia od tyłu

Nowy taryfikator punktów karnych już obowiązuje. Za co większe kary?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.