Drugie podejście do budowy S17. Tym razem najtańsi okazali się Turcy

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła, że w drugim przetargu na budowę trasy S17 od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec złożyło konsorcjum pod przewodnictwem tureckiego GAP Insaat. Zaprojektowanie i budowę 10 km drogi ekspresowej wyceniono na blisko 504 mln złotych.

Po raz pierwszy wykonawcę odcinka S17 Izbica - Zamość Sitaniec wyłoniono już w lutym. Wtedy GDDKiA wskazała na konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Jednak decyzja o wyborze wykonawcy została unieważniona. Miało to związek m.in. z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) dotyczącymi równoległych postępowań na wyłonienie wykonawców dla innych odcinków drogi S17, np. na odcinkach Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Po odwołaniach wykonawców, KIO nakazała GDDKiA unieważnienie wyboru najkorzystniejszych ofert i ponowne ich rozpatrzenie, do czego się zastosowano.


W drugim przetargu wpłynęło 12 ofert o wartości od 503 961 270,18 złotych do 800 928 658,57 złotych. Najkorzystniejsza należy dokonsorcjum firm GAP Insaat (lider), Fabe Polska oraz SP Sine Midas Stroy. Co dalej? Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań. Jeśli ich nie będzie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po zakończeniu tej kontroli i przedstawieniu gwarancji należytego wykonania umowy, dojdzie do finalizacji kontraktu z wybranym wykonawcą.

Budowa odcinka S17 Izbica - Zamość Sitaniec

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa niespełna 10 km dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku od Izbicy do węzła Zamość Sitaniec. Trasa będzie przebiegać nowym śladem, głównie wzdłuż obecnej DK17. Ominie od zachodniej strony miejscowość Podkrasne oraz Chomęciska Małe. W ramach tego zadania powstaną m.in. dwa węzły: Stary Zamość oraz Zamość Sitaniec, planowanych jest 27 obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Powstaną także drogi do obsługi ruchu lokalnego, system odwodnienia oraz system zarządzania ruchem, przebudowane zostaną drogi poprzeczne, krzyżujące się z planowaną drogą ekspresową.

Zobacz wideo

Co słychać na budowie trasy S17?

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem (ok. 125 km) będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj". Obecnie na etapie realizacji są trzy odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Dla odcinków Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (w sumie niespełna 50 km), wykonawcy złożyli w ubiegłym roku wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Procedura jest w toku. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace budowlane, co planowane jest w tym roku.

W przetargu są dwa wspomniane wcześniej odcinki: Piaski – Łopiennik oraz Krasnystaw – Izbica. Obecnie trwa ponowna ocena złożonych ofert. Wybór wykonawców planowany jest na wakacje.

Na etapie prac przygotowawczych są dwa odcinki: Łopiennik – Krasnystaw o długości 9 km, dla którego uzyskano decyzję środowiskową oraz ok. 12-kilometrowy Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, dla którego procedura ta jest w toku. Przetargi na realizację planowane są na przyszły rok.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.