Budowa odcinka S12 od granicy woj. mazowieckiego i łódzkiego tuż tuż. Wybrano wykonawcę

Wszystko wskazuje na to, że GDDKiA wkrótce podpisze ze spółką Budimex umowę dotyczącą budowy 14,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12. Spółka złożyła najatrakcyjniejszą ofertę opiewającą na kwotę ok. 452 mln zł.

Przetarg na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka S12 od granicy woj. łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy wygrał Budimex. Spółka pokonała siedem innych przedsiębiorstw, zgłaszając najatrakcyjniejszą ofertę o wartości 452,09 mln zł. Najwyższą, na kwotę 663,23 złożyła firma POLAQUA. Warto dodać, że budżet przewidziany na realizację tego zadania wynosi 614,56 mln zł. "Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy" - przekazuje GDDKiA

Zobacz wideo

Trasa S12. 14,4-kilometrowy odcinek upłynni ruch w regionie

Docelowo droga ekspresowa będzie miała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach w układzie 2+2. "Zostanie poprowadzona nowym śladem poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 12, przez tereny rolne i leśne (z małym udziałem gruntów budowlanych). W ramach inwestycji na odcinku drugim zostaną wybudowane Miejsca Obsługi Podróżnych o funkcji podstawowej z rezerwą terenu pod MOP o funkcji komercyjnej (MOP Wieniawa Południe oraz MOP Wieniawa Północ) oraz Obwód Drogowy" - stwierdzają drogowcy. W ramach inwestycji przewidziano budowę 35 wiaduktów drogowych, w tym most nad rzeką Jabłonicą. Powstaną również trzy węzły drogowe:

  • Gielniów na powiązaniu drogi ekspresowej S12 z drogą wojewódzką nr 728 i DK12;
  • Przysucha na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 727;
  • Wieniawa na powiązaniu z DK12, która docelowo stanie się drogą wojewódzką.

Inwestycja ma przede wszystkim poprawić przepustowości układu komunikacyjnego, w tym również wyeliminować ruch tranzytowy z miejscowości, przez które przechodzi obecna DK12. Trasa poprawi również bezpieczeństwo mieszkańców, jak i samych kierowców. Ma przyczynić się także do poprawy warunków środowiskowych dla mieszkańców w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej.

Droga ekspresowa S12. Jedno z kluczowych połączeń

Jak stwierdza GDDKiA, droga ekspresowa S12 stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. "Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy" - informują drogowcy. Początek drogi wytyczony został na zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Można już korzystać z blisko 94 km S12 w woj. lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. 

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.