Ruszyły prace nad obwodnicą Tarnowa - drogi ważnej dla trzech województw

Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na wykonanie pierwszy etap budowy obwodnicy Tarnowa. Nowy odcinek DK73 przebiegać będzie na wschód od miasta i połączy autostradę A4 z drogą krajową nr 94 prowadzącą do Jasła i miejscowości turystycznych na południu kraju.

Wschodnia obwodnica Tarnowa pozwoli całkowicie pozbyć się uciążliwego ruchu tranzytowego z miasta, który do tej pory płynął z DK73 w kierunku autostrady.?Zapewni też krótszy dojazd do autostrady A4 mieszkańcom miejscowości położonych na południe od i podróżującym, m.in. z Pilzna i Jasła. Cała trasa ma mieć długość ok. 10 km, jednak na tym etapie nie podjęto jeszcze decyzji, czy droga będzie jedno- czy dwujezdniowa. Decyzja zapadnie po analizie ruchu. 

Podpisana umowa dotyczy zaprojektowania kilku wariantów przebiegu trasy, które będą następnie przedstawione okolicznym mieszkańcom i gminom, przez które będzie przebiegać nowa trasa. Następnie zwycięzca przetargu wykona badania geologiczne dla wybranego wariantu poprowadzeni nitki. Na wykonie dokumentacji i badań firma MULTICONSULT Polska ma 42 miesiące. ?Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie drogi.

Zobacz wideo

Znacznie drogi DK73

Projektowana właśnie krajówka nr 73 będzie częścią szlaku łączącego trzy województwa: świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, a także łączy Kielce, Morawicę, Chmielnik, Busko-Zdrój, Pacanów, Szczucin, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów, Pilzno i Jasło. Aktualnie od węzła na przecięciu z autostradą A4 (Tarnów Centrum) do węzła na ul. Lwowskiej w Tarnowie, gdzie krzyżuje się z DK94, droga krajowa nr 73 przebiega przez miasto, co stanowi sporą uciążliwość dla mieszkańców miasta, jak i podróżujących. Natomiast na odcinku ok. 20 km, pomiędzy Tarnowem (woj. małopolskie) i Pilznem (woj. podkarpackie), ma wspólny przebieg z DK94.

Brak szybkiej trasy sprawia też, że wydłuża się droga mieszkańców m.in. Pilzna i Jasła do autostrady A4. Dziś mogą na nią wjechać, korzystając z węzła Tarnów Centrum albo z węzła Dębica Zachód, które są oddalone od siebie o ok. 30 km. Wschodnia obwodnica miasta ma za zadanie skrócić dojazd do autostrady.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.