Czy skuterem można jeździć po autostradzie? Zależy jakim

Skuter i autostrada. Czy te dwa pojęcia idą w parze? Czasami tak, a czasami nie. Polskie przepisy są dość zawiłe, można powiedzieć. W tym przypadku jednak problem leży gdzieś indziej. Kłopotliwa jest szerokość pojęcia skutera.

O przepisach i ich praktycznym zastosowaniu opowiadamy również w poradnikach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Skuter? Polskie przepisy nie znają takiego pojęcia. Nie widzi go zarówno art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który wskazuje na podstawowe definicje pojazdów, jak i art. 6 ustawy o kierujących pojazdami, który wskazuje na typy pojazdów przypisanych do danej kategorii prawa jazdy. To jednak jeszcze nie oznacza, że skuter został wyjęty spod prawa. Bo nie został. Skuter to po prostu nazwa potoczna. Przepisy kategoryzują go jako motorower lub motocykl.

Zobacz wideo Kierowca lamborghini miał tylko odprowadzić auto. Robił to, pędząc 224 km/h

Kiedy skuter jest motorowerem, a kiedy motocyklem?

Podział skuterów na motorowery i motocykle jest kluczowy z punktu widzenia posiadanych uprawnień. Zgodzę się z tym. Jest ważny jednak także z uwagi na uprawnienie do jazdy po autostradzie. Ale zanim przejdziemy to tej kwestii, warto omówić jeszcze cztery definicje:

  • autostrada to według art. 2 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym droga przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które są w stanie rozwinąć prędkość wynoszącą co najmniej 40 km/h.
  • pojazd samochodowy to według art. 2 pkt 33 ustawy PoRD pojazd, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Przy czym określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  • motorower to według art. 2 pkt 46 ustawy PoRD pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
  • motocykl to według art. 2 pkt 45 ustawy PoRD pojazd samochodowy dwukołowy kategorii L3e albo dwukołowy z bocznym wózkiem kategorii L4e, albo trójkołowy kategorii L5e o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Skuterem po autostradzie. Czasami można, a czasami nie

Powyższe cztery definicje stanowią podstawę do udzielenia odpowiedzi na pytanie: "Czy skuterem można jeździć po autostradzie?". A właściwie to do udzielenia jednej z odpowiedzi. Bo warianty są aż dwa. Konkretnie:

  1. Skuter, który ma silnik spalinowy o pojemności skokowej wynoszącej maksymalnie 50 cm3 i rozwijający maksymalnie 45 km/h (a więc da facto motorower), nie jest pojazdem samochodowym. W efekcie kierujący takim pojazdem nie może wjechać na autostradę czy nawet drogę szybkiego ruchu.
  2. Skuter, który ma silnik spalinowy o pojemności skokowej większej niż 50 cm3, a do tego rozwija wyższą prędkość maksymalną niż 45 km/h, może legalnie pojawić się na autostradzie. Potocznie jest nazywany skuterem, ale de facto jest motocyklem. To zatem pojazd samochodowy.

Ile wynosi mandat za jazdę skuterem po autostradzie?

Stosowanie się do powyższych zasad jest bardzo ważne. Szczególnie że wjechanie na autostradę pojazdem, który nie powinien się na niej znaleźć, oznacza popełnienie wykroczenia. Taryfikator mandatów przewiduje za ten czyn 250 zł grzywny. Kara jest symboliczna? W tym wymiarze tak. Tyle że funkcjonariusze mogą zakwalifikować ją również w inny sposób. Mogą potraktować jazdę autostradą motorowerem jako stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takim przypadku mandat będzie już wynosił od 1000 do 5000 zł. Do konta kierowcy dopisanych zostanie też 10 punktów karnych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.