Quada zwalczaj quadem. Strażnicy leśni tępią nielegalną turystykę motorową

Jednym z najczęstszych problemów z jakim zmagają się strażnicy leśni, to nielegalny wjazd do lasów quadami i motocyklami crossowymi. Z tym rodzajem szkodnictwa leśnego walka jest wyjątkowo trudna, dlatego strażnikom potrzeba do pracy odpowiedniego sprzętu.

Nielegalne wjazdy do lasu to problem, z którym mierzą się strażnicy leśni. Sprzymierzeńcami w identyfikowaniu sprawców są policja i nowe technologie. Strażnicy szkolą się w posługiwaniu dronami, a tam, gdzie nie dojadą czterokołowcami, korzystają z fotopułapek i kamer, które umożliwiają im walkę ze zmotoryzowanymi. Coraz częściej pomocne są też zgłoszenia ludzi zaniepokojonych nielegalnym procederem.

Funkcjonariusze straży leśnej kontrolujący tereny zalesione, mają na celowniku m.in. kierowców quadów i motocykli crossowych, jeżdżących po lasach dla rozrywki. Takie sprzęty ze względu na rozmiary i specyfikę, są w stanie wjechać niemal wszędzie. Nie tylko płoszą mieszkające w nich zwierzęta, niszczą rośliny i drogi, ale bywają też realnym zagrożeniem dla osób odwiedzających te tereny.

Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach, wjazd pojazdem do lasu jest zabroniony. Poruszanie się motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalne jest w lesie wyłącznie na odpowiednio oznakowanych drogach publicznych. W walce z nielegalną turystyką motorową pomagają m.in. quady służbowe. Takie środki transportu wykorzystywane w pracy przez strażników leśnych, co jakiś czas z uwagi na potrzeby nadleśnictw są kupowane przez Lasy Państwowe.

Nielegalna jazda quadem i crossem po lesieNielegalna jazda quadem i crossem po lesie Fot. Policja

Strażnik leśny może zatrzymywać i karać

Strażnik leśny, podobnie jak inni pracownicy Służby Leśnej, którzy mają uprawnienia strażnika leśnego, mogą, zgodnie z art.129c Ustawy prawo o ruchu drogowym, zatrzymywać pojazdy i legitymować kierowców na terenie lasów. Jeżeli kierowca pojazdu nie zastosował się do przepisów i znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się i postoju obowiązujących na terenie lasów, musi liczyć się z tym, że strażnik leśny może go zatrzymać do kontroli (także poza terenem leśnym).

Strażnik leśny ma także prawo do nakładania oraz pobierania grzywien (mandatów karnych), odbierania za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia. Należy się liczyć także z tym, że wobec osób uniemożliwiających kontrolę strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego łącznie z użyciem broni.

Zobacz wideo Policjanci odzyskali dwa skradzione quady

Mandat za wjazd do lasu w miejscu objętym zakazem

Strażnik leśny ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń, wśród których jest m.in. wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym.

Art. 161 Kodeksu Wykroczeń: Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny.

Mandat może wzrosnąć nawet do 1000 zł, jeśli przy okazji wjazdu do lasu lub postoju w miejscu niedozwolonym kierowca zniszczy roślinność. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu, może zakończyć się grzywną sięgającą 5000 zł. 

Grzywny są nakładane w formie mandatu kredytowanego, wręczanego sprawcy wykroczenia za pokwitowaniem odbioru. Mandat staje się prawomocny po pokwitowaniu jego odbioru przez ukaranego, a należność grzywny należy uiścić w terminie 7 dni na konto widniejące na blankiecie mandatu.

Nielegalna jazda po lesieNielegalna jazda po lesie Fot. Straż Leśna Nadleśnictwa Mielec

Więcej wiadomości na temat zdarzeń drogowych znajdziesz na Gazeta.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.