Połączony znak C-13/C-16 sprawia problemy pieszym i rowerzystom. Są dwie wersje, a każda znaczy coś innego

Pomieszanie z poplątaniem? Tak często użytkownicy dróg określają kwestię współistnienia znaków C-13 i C-16. Tyle że de facto zasady w tym przypadku są jasne. Ich wyznacznikiem jest linia - pionowa lub pozioma. Jej ustawienie jest najważniejsze.

Porady w zakresie przepisów drogowych publikujemy również w tekstach pojawiających się w serwisie Gazeta.pl.

Znaki drogowej C-13 i C-16 przekazują dwie różne informacje. Mogą jednak pojawić się na jednej tablicy. W takim przypadku są przedzielone pionową lub poziomą linią. Warto w tym punkcie zaznaczyć, że sposób jej ułożenia nie jest przypadkowy. Przekazuje bardzo konkretną informację, reguluje zasady ruchu i mówi nawet o pierwszeństwie.

Znaki C-13 i C-16 pojawiają się na jednej tablicy. Dla przypomnienia na powierzchni drogi pojawia się również namalowany symbol pieszego i roweru.
Zobacz wideo Ekstremalna kara dla rowerzysty za przejazd pod szlabanem. Mandat droższy niż rower

Znak C-13/C-16 z pionową linią

Zacznijmy jednak od samej definicji znaków bazowych. A więc znak C-13 oznacza drogę dla rowerów. Znak C-16 z kolei wskazuje na drogę dla pieszych. Znak C-13/C-16 z linią ustawioną pionowo informuje o tym, że droga dla rowerów i pieszych są położone obok siebie. Tak, stanowią dwie oddzielne płaszczyzny ruchu, ale położone w ramach jednego szlaku. W efekcie piesi powinni poruszać się częścią przeznaczoną dla pieszych, a rowerzyści częścią przeznaczoną dla rowerzystów. Dodatkowo:

 • w sytuacji, w której rowerzysta z różnych powodów musi przejechać przez część przeznaczoną dla pieszych, musi ustąpić pierwszeństwa pieszym.
 • w sytuacji, w której pieszy z różnych powodów musi przejść przez część przeznaczoną dla ruchu rowerów i zrobi to poza oznakowanym przejściem, musi ustąpić pierwszeństwa cyklistom.
 • jeżeli pieszy przechodzi przez część drogi przeznaczoną do ruchu rowerów po oznakowanym przejściu, ma pierwszeństwo przed rowerami i to jeszcze przed wejściem na to przejście.

Znak C-13/C-16 z poziomą linią

W sytuacji, w której znak C-13/C-16 został wyposażony w linię poziomą, ruch cyklistów i pieszych odbywa się na jednej płaszczyźnie. Nie ma tu wyznaczonych pasów dla poszczególnych użytkowników drogi. To zmienia zasady ruchu i sprawia, że rowerzysta jest zobowiązany:

 • zachować szczególną ostrożność. Powinien bacznie obserwować zachowania pieszych i być przygotowany np. na konieczność awaryjnego hamowania.
 • ustępować pierwszeństwa pieszemu i nie utrudniać jego ruchu. Pieszy ma zawsze pierwszeństwo! Nie można też np. zajeżdżać mu drogi.
 • jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. To według policji oznacza jakieś 4 do 8 km/h.

Mandaty dla pieszych i rowerzystów na drodze C-13/C-16

Niezastosowanie się do powyższych zasad rodzi odpowiedzialność mandatową. Jak wysokie są kary? To w dużej mierze zależy od kwalifikacji czynu i konkretnego przypadku. A do tego z potencjalną karą powinni liczyć się nie tylko rowerzyści, ale i piesi.

 • Rowerzysta, który na drodze C-13/C-16 z poziomą linią nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, otrzyma 300 zł mandatu.
 • Rowerzysta, który na drodze C-13/C-16 z poziomą linią utrudni ruch pieszemu, otrzyma 300 zł mandatu.
 • Rowerzysta, który na drodze C-13/C-16 z poziomą linią będzie poruszał się z prędkością wyższą niż prędkość pieszego, otrzyma 300 zł mandatu.
 • Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście odznacza od 50 do 500 zł mandatu.
 • Pieszy, który korzysta z drogi lub części drogi niezgodnie z przeznaczeniem, a więc na drodze C-13/C-16 z pionową linią będzie szedł po drodze dla rowerów, dostanie 50 zł mandatu.
 • Pieszy, który na drodze C-13/C-16 z pionową linią wejdzie na drogę dla rowerów bezpośrednio przed najeżdżający pojazd w miejscu innym niż przejście dla pieszych, może dostać 200 zł mandatu.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.