W 2023 roku kierowcy spowodowali szkód na 16,6 mld zł. Wiemy też, kiedy wypadków jest najwięcej

W roku 2023 poszkodowani zgłosili ponad 1,76 miliona szkód z polis komunikacyjnych OC i AC. To porównywalnie tyle samo, co rok wcześniej, mimo to kwota wypłaconych odszkodowań była o blisko 2 miliardy wyższa niż w 2022 roku.

Zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego liczba aktywnych umów obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC przekroczyła na koniec 2023 roku 28,5 miliona, a liczba umów ubezpieczenia AC (autocasco) ponad 7,3 miliona. To oznacza, że z roku na rok rośnie liczba właścicieli pojazdów korzystających z dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej. Ze statystyk wynika, że na koniec ubiegłego roku co czwarte ubezpieczone auto miało oprócz polisy OC także pakiet autocasco.

Zobacz wideo

Najniebezpieczniejsze dni tygodnia

W roku 2023, osoby poszkodowane w zdarzeniach drogowych zgłosiły ubezpieczycielom ponad 972 tysiące szkód z ubezpieczenia OC sprawcy, z czego 45,5 tysiąca to szkody osobowe, a pozostałe to szkody majątkowe. Ubezpieczyciele wypłacili w tym okresie 9,51 miliarda złotych z polis komunikacyjnych OC, co stanowi wzrost o 1,08 miliarda złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. Do zdarzeń skutkujących wypłatą odszkodowań z OC sprawcy najczęściej dochodziło w piątki.

Z drugiej strony, z ubezpieczeń autocasco wypłacono w 2023 roku około 7,06 miliarda złotych, co oznaczało wzrost o 820 mln złotych w stosunku do 2022 roku. Liczba zgłoszonych szkód z AC wyniosła ponad 789 tysięcy wobec 780 tysięcy rok wcześniej. Do największej liczby szkód zgłaszanych z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autocasco dochodziło z kolei w poniedziałki.

Biorąc pod uwagę miesiące, najwięcej szkód z OC zgłoszono w październiku, a w przypadku autocasco w maju. Z kolei w obu przypadkach najmniej zdarzeń miało miejsce w styczniu i lutym.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.