Nextbike ukarany przez UOKiK. Operator rowerów miejskich musi zapłacić 800 tys. zł

Nextbike Polska S.A. został ukarany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firma zapłaci ponad 791 tys. zł kary w związku z zastosowaniem nielegalnych zmian w regulaminie i nakładanie dodatkowych opłat na użytkowników.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny poinformował, że Nextbike Polska Spółka Akcyjna stosował w umowach z konsumentami klauzule o charakterze abuzywnym. Klauzule te pozwalały przedsiębiorcy na jednostronną zmianę zawartych w regulaminach zapisów bez podania powodu decyzji. W 2020 roku spółka skorzystała z tego uprawnienia, wprowadzając jednorazową opłatę za korzystanie z kont użytkowników w wysokości 10 zł, co spotkało się z falą krytyki klientów.

Nielegalne praktyki Nextbike

Osoby korzystające z wypożyczalni Nextbike muszą założyć indywidualne konto użytkownika, na którym gromadzą środki przeznaczone na wypożyczenie rowerów. Umowy dotyczące tych kont są zobowiązaniami ciągłymi zawartymi na czas nieokreślony, co było przedmiotem kontrowersji. Prezes UOKiK uznał, że konsumentów nie informowano, w jaki sposób i w jakich okolicznościach spółka może wprowadzić zmiany do regulaminów, co uznano za nieuczciwe praktyki.

Nextbike Polska w żaden sposób nie precyzował, w jakich okolicznościach może wprowadzić zmiany do regulaminów ani czego mogą one dotyczyć. Konsumenci nie byli w stanie przewidzieć, że zostaną obciążeni nową opłatą

- stwierdził Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zobacz wideo

Decyzja Prezesa UOKiK nakłada na Nextbike Polska obowiązek uiszczenia kary oraz poinformowania konsumentów o decyzji. Konsumentom też przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń w sądzie. Spółka zobowiązana jest także opublikować odpowiednie oświadczenia na swojej stronie internetowej oraz na profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Źródło: UOKiK

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.