Na rozbudowę infrastruktury do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym potrzeba nawet 450 mld złotych

Rynek pojazdów elektrycznych (EV) rozrasta się coraz szybciej. Większa popularyzacja takich samochodów wymaga jednak rozbudowy infrastruktury do szybkiego ładowania, tak by przypominała ona obecną sieci stacji benzynowych. Według szacunków ekspertów Siemens Financial Services (SFS), wielkość globalnej "luki inwestycyjnej" dotyczącej infrastruktury ładowania EV będzie wzrastać wraz z rozwojem rynku pojazdów elektrycznych z 196 mld złotych w latach 2021-23 do 452,5 mld złotych w latach 2024-26. W samej Europie na takie inwestycje należałoby przeznaczyć odpowiednio ponad 51,1 mld złotych.

Siemens Financial Services (SFS) w raporcie „Financing Decarbonization: eMobility", oszacował tzw. lukę inwestycyjną, czyli kwotę jaka powinna zostać przeznaczona na rozbudowę infrastruktury związanej z ładowaniem EV, by zaspokoić rosnący „popyt" kierowców aut elektrycznych, a jednocześnie wspierać zainteresowanie elektrykami. Kwoty zostały ujęte w dwa przedziały czasowe – pierwszy to lata 2021-23, a drugi 2024-26. Celem jest pokazanie jak na przestrzeni czasu – najbliższych 6 lat – wzrastać będzie zapotrzebowanie na inwestycje związane z rozbudową sieci stacji do ładowania EV. W skali globalnej na realizację takich projektów, po przeliczeniu na złotówki, należałoby przeznaczyć 196 mld złotych w latach 2021-23 oraz 452,5 mld złotych w latach 2024-26. Największe nakłady potrzebne byłyby w krajach Azji i Pacyfiku (APAC) – odpowiednio 90 i 212 mld złotych.

Rozbudowa globalnej struktury ładowania pojazdów elektrycznych to wyzwanie, z którym w najbliższym czasie będą musiały się zmierzyć podmioty, takie jak koncerny paliwowe, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, sektor publiczny, oraz firmy posiadające kampusy, w których urządzenia do ładowania mają być oferowane pracownikom. Jest to wyzwanie o tyle skomplikowane, że stworzenie sieci stacji ładowanie EV polegać będzie nie tylko na budowie infrastruktury, lecz także na opracowaniu systemu zarządzania wymianą energii między poszczególnymi punktami ładowania. Intensywny wzrost liczby pojazdów elektrycznych, zwłaszcza tych, które wymagają szybkiego ładowania, będzie wywierał coraz większą presję na rozbudowę sieć stacji ładowania EV, tak by przypominała ona obecną siatkę stacji benzynowych. Pod koniec kwietnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2166 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W analogicznym okresie roku ubiegłego było ich aż o 33 proc. mniej, bo tylko 1465. Mimo imponującego wzrostu to nadal zbyt mało by skutecznie wspierać trend wzrostowy zainteresowania autami elektrycznymi

– mówi Łukasz Bancarzewski, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Biznesu z Siemens SI w Polsce.

Siemens uruchomił pierwszą stację ultraszybkiego ładowania w sieci publicznejSiemens uruchomił pierwszą stację ultraszybkiego ładowania w sieci publicznej Fot. Materiały prasowe

Coraz wyższy popyt

Zainteresowanie autami z alternatywnym napędem rośnie w tempie niemal wykładniczym – Międzynarodowy Urząd Energii (International Energy Authority) nazywa obecną dekadę „latami napędu elektrycznego". W 2020 roku liczba rejestracji aut z napędem elektrycznym wzrosła aż o 41 proc., na przekór związanego z pandemią spadku sprzedaży aut, który w skali globalnej wyniósł 16 proc. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) pod koniec marca 2022 roku w Polsce były zarejestrowane łącznie 45 242 osobowe i użytkowe samochody z napędem elektrycznym (BEV i PHEV), czyli o 57 proc. więcej względem analogicznego okresu 2021 roku. Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi jest dziś stymulowane przez takie czynniki, jak połączenie coraz szerszej oferty produktów czy zapotrzebowania społeczne na przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Globalne cele

Do rozwoju rynku pojazdów elektrycznych przyczyniają się także regulacje i polityka publiczna na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości. Jak podaje Europejska Agencja Środowiska, prawie 30 proc. całkowitej emisji CO2 w UE pochodzi z sektora transportu, z czego 72 proc. – z transportu drogowego. Nic dziwnego, że w ramach działań mających zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery wydawane są coraz to nowe regulacje mające przyspieszyć dekarbonizację branży motoryzacyjnej. W 2021 roku Komisja Europejska w ramach Europejskiego Zielonego Ładu przyjęła zestaw propozycji, wśród których znalazł się zakaz rejestracji od 2035 r. nowych samochodów z silnikami spalinowymi oraz regulacja odnosząca się do konieczności zapewnienia odpowiedniej liczby stacji ładowania. Według ekspertów sprostanie tym zaleceniom nie będzie możliwe bez wsparcia finansowego wyspecjalizowanych podmiotów.   

Ładowanie samochodu elektrycznego lub hybrydy plug-inŁadowanie samochodu elektrycznego lub hybrydy plug-in Fot. Rafał Mądry

Finansowanie smart

Finansowanie smart to usługi oparte na dopasowaniu formy finansowania do stopnia wykorzystania inwestycji, jej wydajności i wyników, świadczone przez wyspecjalizowane prywatne instytucje finansowe. Zgodnie z założeniem takie rozwiązania mają pomóc w dostosowaniu kosztów inwestycji do oczekiwanego przepływu pieniężnego. W ten sposób podmiot finansujący może zapewnić elastyczność, a jednocześnie – korzystając ze swojej specjalistycznej, dogłębnej wiedzy – ograniczyć ryzyko inwestycji. Dodatkowo, dzięki wyeliminowaniu konieczności ponoszenia wydatków kapitałowych, inteligentne finansowanie potencjalnie umożliwia podmiotom przeznaczenie kapitału na inwestycje, które nie generują tak natychmiastowych i namacalnych przepływów pieniężnych.

Wspieranie oczekiwanej skali wzrostu rynku pojazdów elektrycznych wymaga szybkiej rozbudowy globalnej infrastruktury ładującej. Fundusze publiczne i zachęty w postaci licznych dotacji mają zasadnicze znaczenie przy realizacji takich inwestycji, jednak jak wynika z naszych szacunków nie wystarczą do tego, by stacje ładowania EV powstawały w tempie mogącym zaspokoić rosnące zapotrzebowanie, które jest tym większe im większa jest popularnością pojazdów z napędem alternatywnym. Warto zaznaczyć, że istotne jest, by inwestycja w infrastrukturę do ładowania pojazdów EV była tak samo zrównoważona, jak technologia, dla której jest wsparciem – zapewniała elastyczność i neutralność kosztową, jednocześnie ułatwiając podmiotom je realizującym bieżącą działalność. W tym kontekście rozwiązania z zakresu finansowania smart oparte na zużyciu, będą najodpowiedniejsze do zmierzenia się z tym wyzwaniem

– mówi Marek Trejda, Koordynator ds. Finansowania Branży Przemysłowej i Energetycznej  w Siemens Financial Services w Polsce.

Rozbudowa sieci stacji ładowania EV to wyzwanie, w którym pomóc może kompleksowa współpraca między dostawcami infrastruktury, producentami ładowarek i firmami udzielającymi finansowania.

Siemens uruchomił pierwszą stację ultraszybkiego ładowania w sieci publicznejSiemens uruchomił pierwszą stację ultraszybkiego ładowania w sieci publicznej Fot. Materiały prasowe

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.