Od 1 stycznia kierowcy zapłacą nawet 12 tys. zł kary. Wystarczy nie dopilnować jednej formalności

Pętla na szyi zapominalskich kierowców z roku na rok zaciska się coraz mocniej, a kary rosną w coraz szybszym tempie. Przerwa w ciągłości ubezpieczenia od 1 stycznia 2024 roku będzie rekordowo wysoka, a to za sprawą mechanizmu jej wyliczania.

O podwyżkach kar za brak OC samochodu informujemy was regularnie, bo stawki te systematycznie rosną. Zwykle zmieniały się one raz w roku, dokładnie 1 stycznia, ale w zeszłym roku podwyższono je dwukrotnie. Podobnie będzie także i w 2024 roku. Skąd ta zamian? Wysokość kar jest ściśle powiązana z minimalnym wynagrodzeniem, a te w okresie wysokiej inflacji zaczęto rewaloryzować dwukrotnie - 1 styczna i 1 lipca.

Kary za brak OC w 2024 roku

W przypadku samochodów osobowych kara z brak ważnego OC wynosi 200 proc. minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku motocykli - 1/3 minimalnej pensji. Z kolei najwyższe kary czekają na właścicieli pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 3,5 tony, ciągników i autobusów - w tym przypadku najwyższa możliwa kara to trzykrotność minimalnej płacy.

Wiadomo już, że od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4254,40 zł brutto. Dla porównania, w drugiej połowie 2023 r. stawkę tę ustalono na poziomie 3600 zł. Tak jak już wspomnieliśmy, to niejedyna podwyżka płacy minimalnej, jaka czeka nas w nadchodzącym okresie. Od 1 lipca 2024 r. wynagrodzenie ponownie wzrośnie, tym razem już jednak nie tak radykalnie - do 4300 zł.

Zgodnie z ustawą najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Z kolei osoby, które miały przerwę w ubezpieczeniu od 4 do 14 dni, muszą zapłacić 50 proc. maksymalnej kary, a spóźnialscy niemający wykupionego OC do 3 dni - 20 proc. podstawowej stawki. Jak zatem wyglądać będą kary w 2024 z podziałem na kategorię pojazdów?

Zobacz wideo

Kary za brak OC od 1 stycznia 2024

Kary za brak OC w 2024 r.Kary za brak OC w 2024 r. Beesafe

Kary za brak OC od 1 lipca 2024

Kary za brak OC w 2024 r.Kary za brak OC w 2024 r. Beesafe

Kiedy polisa OC nie przedłuża się automatycznie?

W większości przypadków ubezpieczenie OC samochodu automatycznie się przedłuża, lecz istnieją dwie sytuacje, w których niedbalstwo może skutkować poważnymi konsekwencjami:

  1. Przejęcie ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela. Kupując auto używane, możemy korzystać z tego ubezpieczenia do zakończenia ważności polisy. Po upływie tego okresu ubezpieczenie traci ważność, a ubezpieczyciel nie przedłuży go automatycznie. Konieczne jest samodzielne wykupienie nowej polisy, która już będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
  2. Zakup ubezpieczenia OC na raty. Wybierając opcję rozłożenia płatności ubezpieczenia na raty i niewywiązanie się z opłacenia jednej z nich może skutkować brakiem automatycznego przedłużenia polisy przez ubezpieczyciela. W takim przypadku konieczne jest uregulowanie wszystkich płatności, aby zachować kontynuację ubezpieczenia.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.