Przed nami PRECOP 27. Oto cele, założenia i kluczowe tematy konferencji poprzedzającej Szczyt Klimatyczny w Egipcie

Już tylko tydzień pozostał do spotkania przedstawicieli różnych środowisk w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na konferencji PRECOP 27. Wydarzenie zaplanowane na 18 i 19 października br. i organizowane przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP poprzedzi i przygotuje do Szczytu Klimatycznego w Egipcie (COP27).

Czy światowi przywódcy są w stanie porozumieć się w sprawie ratowania klimatu? W jakim miejscu jesteśmy po ustaleniach z COP26 i czego można spodziewać się po COP27? Jakie tematy zdominują ONZ-owski Szczyt Klimatyczny w Egipcie? Te i inne pytania będą przedmiotem dyskusji uczestników konferencji PRECOP 27, a w gronie panelistów nie zabraknie reprezentacji polskich i unijnych polityków, ludzi gospodarki, biznesu i nauki, a także przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych. Celem wydarzenia jest wypracowanie wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów Szczytu Klimatycznego w Szarm el-Szejk w Egipcie (UN Climate Change Conference 2022 – COP27).

– Podpisane w 2015 roku porozumienie paryskie nie może pozostać wyłącznie na papierze. Tymczasem istnieje ryzyko, że pandemia, wojna w Ukrainie i możliwy kryzys energetyczny przyczynią się do opóźnienia wdrożenia wyznaczonych wtedy, ambitnych celów środowiskowych. Musimy wrócić na dobre tory. Organizowany przez nas PRECOP 27 ma być do tego przestrzenią. Miejscem, w którym polityka, nauka i biznes spotkają się, by zbudować synergię na rzecz wdrożenia porozumień paryskich. Wierzymy, że dialog jest do tego najlepszą formą, a wypracowane idee i stanowiska będą solidną podstawą do dalszych działań na rzecz ochrony planety – mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland oraz inicjator PRECOP 27.

Zmiany klimatyczne w wielu kontekstach

Dwudniowe wydarzenie rozpocznie sesja inaugurująca, pt. Strategia dla Ziemi, na której zaproszeni do rozmowy eksperci porozmawiają między innymi o: celach i roli Szczytów Klimatycznych w globalnej walce ze zmianą klimatu, dorobku polityki klimatycznej ONZ, statusie wdrożenia postanowień ustalonych w porozumieniu paryskim z 2015 roku oraz europejskim stanowisku na COP27 na tematy takie jak: forestacja, odchodzenie od węgla, redukcja emisji czy elektromobilność. Spotkanie rozpocznie się od wystąpień gości specjalnych, wśród których są: Sanda Ojiambo, zastępczyni Sekretarza Generalnego ONZ, CEO i dyrektor wykonawcza UN Global Compact; Jens Wandel, dyrektor wykonawczy Biura Narodów Zjednoczonych ds. Obsługi Projektów (UNOPS), specjalny doradca Sekretarza

Generalnego ONZ ds. Reform w latach 2018-2021; Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat) oraz Hatem Tageldin, Ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Polsce.

W panelu dyskusyjnym swój udział potwierdzili: Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, a także minister środowiska w latach 2011-2013 i przewodniczący COP19; Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao; David Moran, regionalny ambasador COP26 na Europę, Azję Centralną, Turcję i Iran; Maciej Nowicki, minister środowiska w latach 2007-2010, przewodniczący COP14; Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

– PRECOP 27 jest okazją do dyskusji o klimacie w wielu różnych kontekstach. Przed nami długofalowe wyzwania związane z ochroną planety, ale także te bieżące, związane z kryzysem energetycznym. Tuż przed ONZ-owskim szczytem rozmawiać będziemy na tematy, które stworzą grunt pod COP27. Szereg think thanków, spotkań eksperckich i forów umożliwi uzgodnienie wspólnego stanowiska różnych środowisk podczas najważniejszego wydarzenia traktującego o zmianach klimatycznych. Rejestracja na wydarzenie ciągle trwa, temat jest istotny i wymagający zaangażowania biznesu i realnych działań już teraz – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Kluczowe obszary dyskusji

Jednym z najistotniejszych zagadnień poruszanych podczas PRECOP 27 będzie transformacja energetyczna, której różne oblicza przedstawione zostaną w ramach wielu paneli, a także w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG7) oraz Energy Progress Report. Do dyskusji w tym obszarze zaproszeni zostali: Jarosław Bogacz, członek zarządu Grupy Polenergia, prezes Polenergia Obrót; Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Benjamin Gibson, dyrektor programowy ds. geopolityki, planowania i wsparcia programowego Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA); Sebastian Jabłoński, prezes zarządu Respect Energy; Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych PKN ORLEN; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Anna Kornecka, niezależny ekspert, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w latach 2020-2021, dyrektor instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska; Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, dyrektor Instytutu Zielonej Gospodarki, minister środowiska w latach 2011-2013, przewodniczący COP19; Kamil Sankowski, założyciel Polenergia Fotowoltaika; Alexander Vandenberghe, Sustainably Manager WindEurope; Mariola Zmudzińska, wiceprezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Kolejnym ważnym punktem spotkania będzie debata na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Wśród zaproszonych do rozmów prelegentów pojawią się: Marcin Borek, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju; Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail; Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny z Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców; Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP;

Tomasz Wagner, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespole Podatków Pośrednich i Handlu Międzynarodowego EY oraz Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme w UN Global Compact Network Poland. Eksperci porozmawiają o plastiku jako problemie globalnym, alternatywie dla tworzyw sztucznych, problemie nietrwałości produktów, zrównoważonym projektowaniu bezodpadowym oraz znaczeniu systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej. Wydarzeniem towarzyszącym będzie też Okrągły Stół Odpadowy, który rozszerzy dyskusję wokół tej problematyki.

Jaka jest rola, zakresy działań i perspektywy wielostronnych banków rozwoju? Jakie są oczekiwania inwestorów, strategia sektora finansowego i rola legislacji w kontekście globalnych aktywów finansowych? Co mogą zyskać miasta realizujące programy transformacji i adaptacji do zmian klimatu? Te i wiele innych pytań padnie w debacie poświęconej zielonemu finansowaniu, na której nie zabraknie: Wojciecha Hanna, prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska; Ewy Mochockiej, Accociate Partner w EY-Parthenon; Katarzyny Szwarc, pełnomocnika ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Finansów; Marii Śmietanki, zastępcy dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Tomasza Tomasiaka, dyrektora w Departamencie Transformacji Energetycznej w Polskim Funduszu Rozwoju oraz Adama Żelezika, dyrektora Biura Inicjatyw Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ostatnimi, ale wcale nie najmniej istotnymi zagadnieniami, będzie zielone budownictwo i zrównoważony transport. Zaproszeni do dyskusji paneliści wspólnie zastanowią się nad wyzwaniami stawianymi przed branżą budowlaną, porozmawiają o najnowszych trendach i normach w mieszkalnictwie, a także zwiększeniu znaczenia rozwiązań proekologicznych w tym obszarze. Swój udział w panelu dyskusyjnym na temat zielonego budownictwa potwierdzili już: Andrzej Losor, członek zarządu i dyrektor rozwoju sprzedaży i marketingu Górażdże Cement; Paulina Pawłowska, Senior Accociate w Baker McKenzie oraz Jacek Siwiński prezes zarządu VELUX Polska, który dodatkowo zaprezentuje wyniki raportu pt. „Barometr Zdrowych Domów".

Tymczasem w panelu na temat zrównoważonego transportu zaproszeni do rozmowy eksperci będą rozmawiać między innymi na tematy związane z technicznymi, organizacyjnymi i regulacyjnymi możliwościami dekarbonizacji transportu, alternatywy dla paliw kopalnych w napędach, optymalizacji logistyki oraz racjonalnej organizacji przewozów i łańcuchów dostaw. W gronie panelistów nie zabraknie przedstawicieli branży transportowej, między innymi: Haliny Brdulak ze Szkoły Głównej Handlowej i Przewodniczącej Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland; Tomasza Gontarza, członka zarządu ds. strategii i rozwoju w PKP Intercity; Grzegorza Kwitka, członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii; Adriana Mirowskiego CEO Snarto; Krzysztofa Niemca, wiceprezesa Track Tec oraz Roberta Tomanka, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w latach 2016-2022, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Technologii w latach 2020-2021.

Agenda dwudniowego spotkania obejmuje łącznie 21 sesji i również zagadnienia takie, jak: biznes wobec zielonej rewolucji, edukacja klimatyczna, ESG, technologie dla klimatu, miasta dla klimatu, zasoby wodne i retencja.

Szczegóły wydarzenia

PRECOP 27 odbędzie się 18-19 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Spotkanie stanowi kontynuację tematów szeroko dyskutowanych na COP24, który w 2018 roku odbył się w tym samym miejscu. Organizatorami wydarzenia są United Nations Global Compact Network Poland – polskie biuro największej na świecie inicjatywy ONZ skupiającej zrównoważony biznes oraz Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz konferencji i wydarzeń specjalnych. Partnerem merytorycznym spotkania została Komisja Europejska.

Więcej informacji oraz pełna agenda spotkania dostępne są na stronie www.precop.pl.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.