Z prawej na skrzyżowaniu i... NIE masz pierwszeństwa. To pułapka D-47, D-41 i D-53

Co do zasady pierwszeństwo ma osoba z prawej strony. To jedna z najważniejszych reguł ruchu drogowego. Są jednak konkretne przypadki, kiedy nie obowiązuje, a kierowca musi przepuścić wszystkich.

Z pozoru zasady pierwszeństwa w Polsce są bardzo proste. Najważniejszy na drodze jest policjant, jeśli to on zarządza akurat ruchem na danym skrzyżowaniu, to on decyduje, kto powinien pojechać pierwszy, a kto przepuścić innych kierowców. Kierowanie ruchem przez funkcjonariusza zdarza się rzadko. Częściej o kolejności przejazdu decyduje sygnalizacja świetlna albo znaki. Na skrzyżowaniach, na których ustawiono i światła, i znaki, to te pierwsze są ważniejsze.

W pozostałych przypadkach kierujemy się tzw. zasadą prawej dłoni - pierwszeństwo ma osoba z prawej strony. Przepisy prawa drogowego wyjaśniamy codziennie na stronie głównej gazety.pl.

Zobacz wideo

Trzy znaki, które mówią, że NIE MASZ pierwszeństwa

drogi, z których wyjeżdżając NIGDY nie mamy pierwszeństwa i ZAWSZE musimy przepuścić wszystkich kierowców, już znajdujących się na drodze. Dzieje się tak, kiedy opuszczamy drogę wewnętrzną, strefę zamieszkania lub strefę ruchu. Każdy ze znaków informujących o tym działa dokładnie jak znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa przejazdu". Znaku zabraknie? I tak obowiązek spoczywa na nas.

  • D-47 "Koniec drogi wewnętrznej"

Znak D-47Znak D-47 Znak D-47

  • D-41 "Koniec strefy zamieszkania",

Znak D-41Znak D-41 Znak D-41

  • D-53 "Koniec strefy ruchu".

Znak D-53Znak D-53 Znak D-53

Dlaczego muszę przepuszczać wszystkich?

Podporządkowanie dróg wyznaczanych przez te oznaczenia wynika w dużej mierze z tego, że mają one charakter dróg wewnętrznych lub specjalnych stref. Tym samym poruszający się po nich pojazd nie jest uczestnikiem ruchu drogowego, a do ruchu dopiero będzie się włączać - bo droga wewnętrzna, strefa zamieszkania i strefa ruchu nie jest traktowana jako klasyczne skrzyżowanie, a zawiera się w pojęciu połączenia dróg. To wymusza na kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy znajdują się na drodze publicznej.

Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. - art. 17 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Na takie sytuacje, kiedy musimy wszystkich puścić, a zasada prawej strony nie działa możemy się natknąć bardzo często każdego dnia. Tak dzieje się m.in. na wyjazdach z osiedlowych uliczek, parkingów, zakładów pracy czy centrów handlowych. Za nieustąpienie pierwszeństwa w czasie włączania się do ruchu grozi grzywna o wysokości 300 zł i 5 punktów karnych.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.