Przepisy dotyczące rowerzystów (2022). To nie tylko prawa, ale także obowiązki

Dni są coraz dłuższe i cieplejsze, więc na ulicach pojawia się więcej rowerzystów. W związku z tym przygotowaliśmy artykuł, w którym zebraliśmy najważniejsze przepisy dotyczące rowerzystów.

Za oknami coraz cieplej, więc wiele osób wybiera rower jako środek transportu. W tym artykule zebraliśmy najważniejsze przepisy, które określają prawa i obowiązki rowerzystów. Znajdziecie w nim także informacje o wysokości mandatów, jakie mogą zostać nałożone za ich nieprzestrzeganie.

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Zacznijmy od podstawowej definicji roweru według Prawa o ruchu drogowym.

rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Obowiązkowe wyposażenie roweru  (2022)

Obowiązkowe wyposażenie roweru określane jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Obejmuje ono:

  • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
  • z tyłi - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
  • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec;
  • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

Rozporządzenie nie zakazuje stosowania świateł migających, ani innych odblasków.

Ponadto jeden z punktów de facto znosi obowiązek wyposażenia roweru w światła podczas jazdy w dzień. Punkt ten brzmi następująco:

Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.

To kiedy kierujący zobowiązany jest do używania świateł, określa Prawo o ruchu drogowym. Mówi ono, że kierujący pojazdem niewyposażonym w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej (takim pojazdem jest rower) jest zobowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza. Mandat za brak któregoś z elementów wyposażenia wynosi od 50 do 200 zł. 

Kiedy rowerzysta może jeździć po chodniku?

Na to pytanie odpowie Art. 33 Prawa o ruchu drogowym, który dopuszcza trzy sytuacje, w których rowerzysta może poruszać się po chodniku.

  1. Gdy opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem.
  2. Gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
  3. Gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Dodatkowo rowerzysta poruszający się chodnikiem ma obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, ustępować im pierwszeństwo i nie utrudniać ruchu. W pozostałych przypadkach rowerzyści zobowiązani są do korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone. Jeśli nie są, powinien poruszać się poboczem, lub prawą stroną jezdni.

Przejazd dla rowerzystów - pierwszeństwo

  • kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem znajdującemu się na przejeździe.
  • Kierujący pojazdem, skręcając w drogę poprzeczną, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, ścieżce rowerowej lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
  • Kierującemu rowerem zabrania się wjazdu tuż przed nadjeżdżający pojazd.

Pierwszeństwo na ścieżce rowerowej

Zdarza się, że na drodze dla rowerów znajduje sie przejście dla pieszych. Rowerzystów obejmują w tym miejscu takie same przepisy jak innych kierujących. Oznacza to, że mają oni obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu oraz wchodzącym na przejście. Pieszy nie może jednak wtargnąć bezpośrednio przed nadjeżdżający rower.

Zobacz wideo Chodnik nie jest miejscem dla rowerów

Wyprzedzanie

Kierujący rowerem może wyprzedzać z prawej strony wolno jadące pojazdy, inne niż rower. Przepisy nie określają minimalnej odległości, jaką musi zachować, ale inaczej jest w odwrotnej sytuacji. Kiedy kierujący pojazdem wyprzedza rowerzystę, musi zachować odległość 1 metra.

Rowerzyści mogą także poruszać się obok siebie, ale tylko w sytuacjach, w których nie powoduje to zagrożenia i nie utrudnia ruchu. Tak więc w sytuacji, w której inny pojazd zamierza wyprzedzić rowerzystów, powinni oni jechać jeden za drugim.

Więcej o:
Copyright © Agora SA