Kod 96 do kategorii B. Czy masz go w prawie jazdy? Oszczędzisz sporo pieniędzy

Zgodnie z przepisami kierowca posiadający prawo jazdy kat. B może ciągnąć niektóre przyczepy bez dodatkowych uprawnień. Może również rozszerzyć uprawnienia o kod 96, co poszerzy wachlarz możliwości, a nie będzie kosztowało tyle, co kurs na kat. B+E.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia kierowcę do ciągnięcia tzw. przyczepy lekkiej, czyli takiej, której masa nie przekracza 750 kilogramów. Taka przyczepa nie musi mieć hamulca najazdowego. Muszą go natomiast posiadać cięższe przyczepy - posiadają bezwładnościowy mechanizm hamujący, który w momencie hamowania (napierania przyczepy na hak samochodu) aktywuje układ hamulcowy w przyczepie. Zespół pojazdów (samochód + przyczepa lekka) nie może przekraczać 4250 kg. Oznacza to, że jeśli podróżujemy np autem dostawczym o DMC 3,5 tony, możemy jeszcze holować przyczepę lekką o masie do 750 kg. Bez dodatkowej kategorii E możemy też holować przyczepę inną niż lekka, o ile masa zespołu pojazdów nie przekracza 3,5 tony.

Zobacz wideo

Wynika to z Ustawy o kierujących pojazdami:

Art. 6 ust. 1 Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

6) kategorii B:

a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,

c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,

d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

ust. 2: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.

I Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Art.2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;

51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.

Kod 96 zamiast B + E

Czasem dopuszczalne 3,5 lub 4,25 tony jednak nie wystarczają, bo chcielibyśmy holować przyczepę inną niż lekka (np. przyczepę kempingową, do przewozu koni itp.), ale nie mieścimy się w przedziale wagowym. Pomocny może się okazać kod 96. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 20 maja 2016 w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 24 maja 2016 r poz. 702) wprowadza takie oznaczenie do prawa jazdy. Kod 96 pozwala ciągnąć przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, a masa zestawu pojazdów może wynosić do 4250 kg.

Muszą być spełnione dwa warunki:

  • masa przyczepy nie może być większa od masy pojazdu ją ciągnącego;
  • stosunek dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) samochodu do dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy może wynosić maksymalnie 1,33:1.

Bohaterowie Bruder przemierzają Stany Zjednoczone w kamperach, zaadaptowanych furgonetkach i przyczepach kempingowych. Większość z nich żyje według podobnego rytmu: kilkanaście tygodni ciężkiej, niewdzięcznej i niskopłatnej pracy; kilka tygodni odpoczynku, przejazd w nowe miejsceBohaterowie Bruder przemierzają Stany Zjednoczone w kamperach, zaadaptowanych furgonetkach i przyczepach kempingowych. Większość z nich żyje według podobnego rytmu: kilkanaście tygodni ciężkiej, niewdzięcznej i niskopłatnej pracy; kilka tygodni odpoczynku, przejazd w nowe miejsce Fot. Getty Images

Jakie przyczepy kwalifikują się do B96?

Kod 96 w prawie jazdy uprawnia do ciągnięcia wielu rodzajów przyczep. Mogą być to lawety samochodowe, przyczepy kempingowe, przyczepy do przewozu motocykli, quadów, łodzi czy koni. Przepisy dotyczące prawa jazdy z kodem 96 zostały zawarte w dyrektywie Parlamentu Europejskiego nr 2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy, zgodnie z którą taki dokument powinien być honorowany we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jak zdobyć prawo jazdy B96 i ile to kosztuje?

Podstawową zaletą kodu 96 do prawa jazdy kategorii B jest niższa cena rozszerzenia uprawnień. Kod 96 może uzyskać każdy kierowca z prawem jazdy kat. B, który zda egzamin praktyczny. Nie robimy żadnych kursów, czy godzin do wyjeżdżenia - po prostu przychodzimy na egzamin. Jego cena wynosi 170 zł (plus 100,50 zł za wydanie nowego prawa jazdy). To duża oszczędność w porównaniu z pełnym kursem na kat. B+E, który kosztuje ok. 1200 zł. Warto też pamiętać, że przy kategorii B+E ograniczenie wagowe zespołu pojazdów to 7 ton (3,5 t DMC samochodu i maksymalnie drugie tyle przyczepy z ładunkiem).

Kod 96 do prawa jazdy kategorii B to dobre rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą holować przyczepę nieco cięższą od 750 kg, a mają dość ciężkie auto. Bo paradoksalnie im samochód lepiej nadaje się do holowania przyczepy, tym mniejszą przyczepę możemy do niego podpiąć. Wówczas kod 96 znacznie poszerza możliwości.

Volkswagen Tiguan trailer assistVolkswagen Tiguan trailer assist Zuzanna Krzyczkowska

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.