Prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane. Coś takiego w ogóle istnieje?

Rzeczywiście jest tak, że kierujący musi uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Nie mają one jednak formy prawa jazdy, a zezwolenia. Jak je zdobyć?

Tak naprawdę są dwa sposoby na uzyskanie - nazwijmy to - prawa jazdy na pojazdy uprzywilejowane. Po pierwsze kierujący może przejść specjalny kurs i zgłosić wniosek do starosty. Po drugie może otrzymać zezwolenie od zwierzchnika w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych - ale tylko w przypadku Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, SOP, ABW, CBA, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego.

Kurs dla kierowcy pojazdu uprzywilejowanego: ile kosztuje?

Kurs przygotowujący do prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego odbywa się w ramach konkretnej kategorii - którą zainteresowany już posiada. Jest przeprowadzany przez Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego oraz składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Z czasem kierujący może rozszerzyć uprawnienia o kolejne kategorie - bo obecnie posiada zezwolenie na kat. B, a chciałby mieć również na kat. C. Ile kosztuje kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi? Cena oscyluje w granicy 1000 zł.

Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi - wymogi:

  • ukończony 21. rok życia,
  • prawo jazdy danej kategorii,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  • zaświadczenie od psychologa o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych.

Jaką tematykę porusza kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi? W czasie zajęć teoretycznych omawiane są zagadnienia związane z wypadkami drogowymi i przypomnieniem przepisów drogowych. Podczas praktyki kursanci poznają technikę jazdy pojazdem uprzywilejowanym. I choć fakt ten jest znaczący, warto dodać że kurs w części praktycznej nie trwa długo. W przypadku kategorii B zajmuje zaledwie 8 godzin.

Zobacz wideo Lublin. Kia wjechała w karetkę pędzącą na sygnale

Zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych: wniosek i koszty

Po ukończeniu kursu i uzyskaniu koniecznych zaświadczeń lekarskich, kierowca powinien złożyć wniosek do starosty należnego miejscu zamieszkania o wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej. Termin jego ważności to 5 lat. Po tym czasie konieczne jest przedłużenie zezwolenia. W tym celu składa się kopię posiadanego już dokumentu wraz z kolejnym zaświadczeniem o odbyciu badań lekarskich i psychologicznych. Co ważne, wydanie zezwolenia kosztuje 50 zł.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.