Od września nowe przepisy dotyczące homologacji pojazdów. Co się zmieni?

1 września zmienią się wymagania dotyczące dopuszczenia do ruchu samochodów osobowych i przyczep. Wszystko po to, by sprostać europejskim normom.

Z początkiem września zaczną obowiązywać surowsze wymagania dotyczące dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Czym jest homologacja?

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna (a w rzeczywistości instytucja państwowa) na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej wydaje producentowi świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do wprowadzenia go na rynek. Dokument ten potwierdza, że pojazd spełnia wymagania techniczne określone prawnie.

Zobacz wideo

Każda osoba kupująca nowy pojazd otrzymuje świadectwo zgodności. To dokument wydany przez producenta poświadczający, że pojazd jest zgodny z homologowanym typem pojazdu i ze wszystkimi aktami prawnymi obowiązującymi w momencie jego wyprodukowania.

Zmiany od września

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2018/858 od 1 września 2020 roku w życie wejdą zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych, a także przyczep oraz układów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Nowe przepisy dotyczyć będą pojazdów kategorii:

  • M (do kategorii tej należą pojazdy silnikowe posiadające przynajmniej cztery koła, przeznaczone do przewozu pasażerów, czyli samochody osobowe i autobusy),
  • N (pojazdy silnikowe przystosowane do przewozu towarów – czyli samochody dostawcze i ciężarowe),
  • O (przyczepy i naczepy).

Co się zmieni?

W zasadzie nic poza tym, że nawet pojazd który otrzymał już homologację, będzie mógł być ponownie przebadany. Ma to zapobiec sytuacjom, w których pojazdy z aktualną homologacją mimo wszystko zagrażały bezpieczeństwu w kontekście ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Nowe przepisy będą dotyczyć wszystkich - producentów pojazdów, importerów i dystrybutorów oraz instytucji zajmujących się dopuszczaniem nowych typów pojazdów do ruchu (europejskie jednostki techniczne muszą prowadzić badania homologacyjne wg jednego standardu).

Procedury homologacji typu zgodnie z UE 2018/858Procedury homologacji typu zgodnie z UE 2018/858 ITS

Kontrola pojazdów dopuszczonych do ruchu

Dodatkowo pojawi się nadzór nad na rynkiem pojazdów eksploatowanych. Pojazdy, które zostały dopuszczone do ruchu będą mogły być ponownie zweryfikowane. Co ciekawe, będzie mogło się to zdarzyć także za granicą (pojazd wyprodukowany w kraju X będzie mógł zostać poddany kontroli na terenie państwa Y). Rozporządzenie przewiduje obowiązkową minimalną liczbę przeprowadzanych kontroli w zależności od liczby zarejestrowanych pojazdów w danym państwie.

Komisja Europejska może też przeprowadzić na własny koszt badania i kontrole pojazdów zlecając badania innej jednostce technicznej niż ta, która przeprowadziła pierwotne badanie do celów homologacji.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.