Różne sposoby podawania zużycia paliwa, prądu, czy gazu przez samochody

Zróżnicowanie w sposobie podawania zużycia paliwa, gazu czy energii w samochodach stało się normą. Skąd biorą się różnice w informowaniu o spalaniu samochodu w Wielkiej Brytanii, USA, czy Europie?

Głównym problemem związanym z podawaniem zużycia paliwa bądź energii w pojazdach są przyjęte wytyczne w danych krajach.

W transporcie drogowym wartość zużycia paliwa jest miernikiem efektywności energetycznej pojazdu. W praktyce oznacza ona stosunek zużytego paliwa do odległości przejechanej na tej ilości paliwa. Wspomniana efektywność zależna jest od sprawności sinika, oporów aerodynamicznych pojazdu, sprawności układu przeniesienia napędu oraz oporów toczenia kół.

– komentuje prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Europa lubi miarę metryczną, ale nie cała…

W większości krajów Europy stosuje się system metryczny. Jest to oczywiste dla mieszkańców. Tym samym metr to 100 cm, 1 kilometr to 1000 metrów itd. Z kolei zużycie energii określa się w kWh (kilowatogodzinach), a pojemność podaje się w dm3 bądź litrach.

Z tego względu w pojazdach używa się takich samych jednostek – przynajmniej tych dedykowanych do sprzedaży na Starym Kontynencie. Dlatego też zużycie paliwa jest deklarowane w l/100 km, zużycie energii w kWh/100 km, a gazu w kg/100 km. Jest to prosty system, który jasno komunikuje: „im wynik jest mniejszy tym oszczędniej kierowca jeździ”.

Zobacz wideo Jazda na granicy życia i śmierci. Policja publikuje kompilację wyczynów kierowców

Jedynie Tesla wyłamała się z tych niepisanych reguł, gdyż w pojazdach tej marki zużycie energii podawane jest w jednostce Wh/km (watogodzina/kilometr). Nie jest to jednak znacząco odbiegająca wartość, gdyż jej przeliczenie na kWh/100 km to prosta matematyczna operacja.

Trzeba zapamiętać

Trzeba jednak pamiętać w przypadku energii można się pomylić. Wat jest to iloczyn jednostki energii pomnożonej przez jednostkę czasu (W = F * s). Określa on ilość pracy wykonanej w ciągu jednej sekundy. Co więce,j wat jest też jednostką, w której podaje się strumień energii. Jednak w tym przypadku przeważnie używa się kW – kilowatów (1 kW = 1000 W).

Idąc dalej należy nadmienić czym jest watogodzina (Wh). Otóż jest to jednostka ciepła, energii, jak też pracy. Ogólnie w przypadku energii przyjęło się podawać ją w kilowatogodzinach (kWh), co oznacza wartość energii zużywanej przez godzinę pracy urządzenia o mocy 1000 W.

W Wielkiej Brytanii i USA obowiązują inne systemy miar

W Wielkiej Brytanii, zużycie paliwa w pojazdach określa się podając ile mil konkretny model przejedzie na galonie paliwa (mi/gal). Z kolei w przypadku elektryków jest to „mpkWh” (miles per kWh), a w Tesli Wh/mi (watogodzina/milę).

Różne jednostki w zużyciu paliwa silników spalinowych to przede wszystkim pokłosie różnych systemów (mile/km czy galony/litry). Natomiast w obu przypadkach określa się objętościowo paliwo i przejechaną na nim odległość. Z punktu technicznego i porównawczego nie jest to precyzyjne określenie. Zmienne warunki pracy, natężenia ruchu, etc. powodują, że jest taka jednostka jest mało miarodajna. Znacznie lepszą w kwestii porównania silników spalinowych jednostką jest chociażby g/[kW/h]. Objętościowy pomiar będzie (zawsze w odróżnieniu do masowego) obciążony wpływem temperatury paliwa. Zmiana odległości w tej jednostce na energię daje precyzyjne i jednoznaczne określenie. Jedna kilowatogodzina zawsze będzie taka sama w odróżnieniu do jednego przejechanego kilometra na drodze (różne prędkości/wzniesienia itp.) g/kWh w normalnej eksploatacji samochodu jest ciężki do wyobrażenia w porównaniu np. do litrów na 100km, szczególnie, że paliwo również kupujemy na litry nie na kg.

– komentuje Mateusz Bednarski z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

Galon galonowi nie równy

W tym miejscu przyda się wyjaśnienie. Galon brytyjski (stosowany w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, Gujanie) jest inny niż galon amerykański. Pierwszy z nich w przeliczeniu na litry stanowi: 1 UK gal = 4,546 litra. Z kolei galon amerykański to: 1US gal = 3,785 litra. Z kolei 1 mila angielska wynosi 1609,344 metra, a 1 mila amerykańska to 1609,3472 metra.

Rozbieżności w innych kwestiach

Jednostki kWh używa się też do podawania pojemności akumulatorów – w szczególności w odniesieniu do pojazdów elektrycznych. Jednak nie oznacza to jej rzeczywistej pojemności tylko ile jest w stanie przyjąć prądu w czasie godziny.

Pojemność akumulatorów przeważnie podaje się w Ah – amperogodzinach – tak przynajmniej wyraża się zdolność ogniwa do przechowywania ładunku elektrycznego. Dla przykładu, jeżeli akumulator ma 50 Ah to jest w stanie dostarczyć prąd 1 A (ampera) przez 50 godzin.

Jednostkowe zawirowania zapewne nie zostaną ujednolicone. Dostosowanie ich byłoby trudne i wymagałoby wielu zmian w mentalności użytkowników. Dlatego różnice pozostaną, a użytkownicy po prostu muszą się przystosować do tego jak producenci podają zużycie paliwa czy energii. Nie zmienia to faktu, że warto wiedzieć jak te coraz ważniejsze dane podaje się w różnych zakątkach świata.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.