Z Warszawy do Szczecina pojedziemy szybciej trasą S10. Pytanie tylko kiedy i którędy?

Obecnie trasa ze Szczecina do Warszawy prowadzi drogą ekspresową S3 i autostradą A2 i liczy 570 kilometrów. W przyszłości kierowcy pojadą nową trasą S10, która zastąpi DK10. Wóczas nie trzeba będzie nadkładać drogi, a nowy szlak połączy nie tylko Szczecin z Warszawą, ale również Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Płock.

Spory fragment trasy S10 stanie się częścią północnego korytarza, który poprowadzi od granicy z Niemcami do granicy z Litwą. S10 w Bydgoszczy połączy się z kolei z S5 i pobiegnie dalej do do Ostródy, gdzie przetnie S7. Następnie S51 do Olsztyna oraz dalej na wschód S16 do Ełku i skrzyżowania z S61, czyli Via Baltica.

Droga w budowie

Pierwsze fragmenty trasy S10 o łącznej długości ok. 45 km już powstały. Dwa kolejne są w trakcie realizacji, a większość trasy pomiędzy Szczecinem i Toruniem jest na etapie opracowywania dokumentacji.

Droga S10, obwodnica Stargardu, droga ekspresowaDroga S10, obwodnica Stargardu, droga ekspresowa GDDKiA

S10 w województwie zachodniopomorskim

W trakcie opracowywania jest początkowy odcinek trasy od węzła Szczecin Kijewo do węzła Szczecin Zdunowo o długości 6 km. Zadaniem wykonawcy tego odcinka będzie przebudowanie części obecnej dwujezdniowej trasy, a na dalszym fragmencie zbudowanie jej w nowym przebiegu drogi ekspresowej.

Kolejny odcinek S10 to Stargard - Piła. Część tego odcinka jest na etapie przygotowania, a w trakcie realizacji jest obwodnica Wałcza o długości blisko 18 km. Trasa ma być udostępniona kierowcom przed końcem roku. Dla pozostałej części trasy, od Stargardu do obwodnicy Wałcza oraz od jej końca do skrzyżowania z S11 w okolicy Piły na terenie województwa wielkopolskiego, o łącznej długości ok. 108 km, złożono już wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

S10 w województwie wielkopolskim

Na odcinek od węzła Piła Wschód do początku obwodnicy Wyrzyska, o długości 31 km, opracowano już tzw. studium korytarzowe. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i zapewnieniu środków będzie można ogłosić przetarg na realizację w trybie „Projektuj i buduj”.

Do istniejącej jednojezdniowej obwodnicy Wyrzyska, wraz z realizacją pozostałych odcinków trasy, zostanie dobudowana druga jezdnia.

Droga S10, obwodnica Stargardu, droga ekspresowaDroga S10, obwodnica Stargardu, droga ekspresowa GDDKiA

S10 w województwie kujawsko-pomorskim

Odcinek od końca obwodnicy Wyrzyska do węzła Bydgoszcz Zachód na skrzyżowaniu z S5, o długości blisko 41 km, jest na etapie opracowywania dokumentacji.

Od węzła Bydgoszcz Błonie do Bydgoszcz Południe kierowcy mają do dyspozycji ekspresowy odcinek dwujezdniowej obwodnicy miasta o długości ok. 11 km. Dalszą część trasy, do węzła Toruń Południe, o długości nieco ponad 50 km, przewidziano do realizacji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przyszły wykonawca S10 pomiędzy węzłem Bydgoszcz Południe a Toruń Południe zbuduje nowy odcinek trasy o długości ok. 40 km i dobuduje druga jezdnię na odcinku pomiędzy węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe wraz z rozbudową tego ostatniego węzła, co umożliwi podłączenie A1 i S10 do DK91. Prywatny inwestor, po realizacji inwestycji, będzie otrzymywał wynagrodzenie za dostępność trasy dla użytkowników.

S10 w województwie mazowieckim

Dwa warianty przebiegu przyszłej S10 od granicy z województwem kujawsko-pomorskim w kierunku połączenia z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej zakładają odchylenie w kierunku Płocka, co umożliwiłoby skomunikowanie miasta i znajdującej się w nim rafinerii. Połączenie z OAW przewidziano na przecięciu z obecną DK50 pomiędzy Wyszogrodem a Płońskiem. W zależności od wariantu długość S10, po odejściu od A1, wyniosłaby od ok. 100 do 130 km. Jazdę w kierunku Warszawy można byłoby kontynuować wykorzystując północną część przyszłej S50 do przecięcia z S7 poniżej Płońska lub S8 na wysokości Radzymina.

Trasa S10, Obwodnica Aglomeracji WarszawskiejTrasa S10, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej GDDKiA

Źródło: GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.