Kiedy uda się skończyć krajową siódemkę? Są plany na kolejne odcinki

Choć trasa S7 coraz bardziej nabiera kształtów, wciąż do ciągłości drogi ekspresowej brakuje kilku fragmentów. GDDKiA właśnie otworzyło przetarg na edwa dcinki S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

Aby usprawnić ruch na krajowej siódemce, konieczne jest zakończenie prac na wszystkich odcinkach. GDDKiA właśnie otworzyło procedury przetargowe na dwa kolejne fragmenty. Chodzi o rozbudowę 13 kilometrów trasy pomiędzy Siedlinem i Załuskami oraz 12-kilometrowy odcinek Załuski – Modlin.

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy - 30%,
  • termin realizacji - 10%,
  • cena - 60%.

Optymistyczne założenia mówią, że umowa z wykonawcą ma być podpisana w marcu 2020 r. Realizacja zadania ma potrwać 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest jesienią 2024 r.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa prawie 13 km na odcinku Siedlin - Załuski i 12 km pomiędzy Załuskami a Modlinem drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej DK7.

Trasa S7, Załuski - ModlinTrasa S7, Załuski - Modlin GDDKiA

Ponadto wybudowane zostaną cztery węzły drogowe. Na odcinku S7 Siedlin - Załuski powstaną Poczernin i Przyborowice, a na odcinku S7 Załuski - Modlin pojawią się węzły Załuski i Ostrzykowizna.

Powstaną również drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Trasa S7, krajowa siódemkaTrasa S7, krajowa siódemka GDDKiA

Jak najmniej utrudnień

Prace przy budowie drogi ekspresowej S7 Płońsk - Czosnów będą prowadzone pod ruchem i głównym założeniem jest zminimalizowanie utrudnień. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dla odcinka I i II). W przypadku odcinka III dopuszczone będzie miejscowo zastosowanie trzech pasów w systemie o zmiennych kierunkach w dostosowaniu do natężeń ruchu.

Mapa S7 - 7 sierpnia 2019 r.Mapa S7 - 7 sierpnia 2019 r. GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.