Via Carpatia. Rusza budowa kolejnego ważnego odcinka. GDDKiA pokazała mapy z konkretami

Ruszyły prace na kolejnym odcinku drogi ekspresowej S19 na terenie województwa lubelskiego, od węzła Janów Lubelski Południe do węzła Lasy Janowskie. Szlak Via Carpatia doczeka się kolejnego odcinka.

Wykonawca odcinka porządkuje już teren po wycince drzew, wytycza przebieg przyszłej trasy w terenie oraz wykonuje pierwsze roboty ziemne. GDDKiA podaje, że wczoraj symbolicznym wbiciem pierwszej łopaty w miejscu budowanego węzła Lasy Janowskie przypieczętowano rozpoczęcie prac w terenie. Prace trwają także na pozostałych dwóch odcinkach S19 - od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Janów Lubelski Północ i od węzła Janów Lubelski Północ do węzła Janów Lubelski Południe.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego przewidziano wykonanie:

 • drogi ekspresowej S19 o przekroju dwujezdniowym - 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości 3,5 m (docelowo 2x3 - rezerwa pod trzeci pas ruchu zostanie pozostawiona na zewnątrz korpusu drogowego trasy głównej) wraz z niezbędną infrastrukturą, pasami technologicznym oraz dodatkowymi jezdniami zapewniającymi obsługę ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego,
 • węzła Lasy Janowskie, gdzie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski - Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem. Węzeł Lasy Janowskie będzie węzłem bezkolizyjnym typu „trąbka” z obsługą wszystkich relacji,
 • 12 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt),
 • remontu i przebudowy istniejącej drogi krajowej nr 19,
 • przebudowę dróg gminnych nr 108734L i 108889L.

Trasa drogi ekspresowej przebiega przez tereny użytkowe, leśne i polno-leśne, w tym obszar Natura 2000 - Lasy Janowskie i  Uroczyska Lasów Janowskich, dlatego też w ciągu budowanej S19 oraz istniejącej DK19 przewidziano wykonanie obiektów inżynierskich o funkcji ekologicznej. W celu minimalizacji wpływu budowanej drogi na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 (Lasy Janowskie, Uroczyska Lasów Janowskich) i korytarze ekologiczne przewidziano następujące działania:

 • budowę przejść dla zwierząt:
  - 3 dolnych dla zwierząt dużych wraz z kontynuacjami pod DK19,- 2 dolnych dla zwierząt średnich wraz z kontynuacjami pod DK19,- 2 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt małych (wraz z kontynuacją pod DK19).
 • budowę ogrodzeń ochronnych dla ograniczenia śmiertelności zwierząt,
 • prowadzenie nasadzeń roślinnych wraz ze strefami ekotonowymi,
 • budowę systemu odwodnienia drogi wraz z urządzeniami oczyszczającymi,
 • uszczelnienie rowów (w obszarze Natura 2000 w miejscach występowania siedlisk i gatunków od wód zależnych).

Kolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowieKolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowie fot. GDDKiA

>>> Czy w Polsce budujemy drogi drożej niż w Europie? Rzecznik GDDKiA odpowiada:

Zobacz wideo

Wkrótce rusza czwarty odcinek

GDDKiA dodaje, że za chwilę rozpoczną się prace w terenie na czwartym odcinku na terenie województwa lubelskiego i wkrótce otrzymaa decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla dwóch kolejnych odcinków w tym województwie. W październiku Generalna Dyrekcja spodziewa się ZRID na pierwszy z sześciu odcinków przyszłej S19 w województwie podkarpackim pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a Sokołowem Małopolskim. 

130 km w realizacji 

W realizacji, w systemie Projektuj i buduj, jest blisko 130 km odcinek drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim. Budowę podzielono na 12 odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r., a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla czterech odcinków w województwie lubelskim wydano już decyzje ZRID. Na terenie województwa podkarpackiego procedowane jest pięć wniosków o wydanie ZRID, a dla jednego odcinka przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Kolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowieKolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowie fot. GDDKiA

Kolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowieKolejny fragment szlaku Via Carpatia w budowie fot. GDDKiA

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.