FSO ma nowego właściciela. Czy marka odżyje?

Fabryka samochodów z warszawskiego Żerania zmieniła akcjonariusza. Tym razem jest to firma zarejestrowana w jednym z krajów Unii Europejskiej. Co to oznacza dla FSO?

Portal Samar.pl donosi o zmianie w akcjonariacie Fabryki Samochodów Osobowych. W międzyczasie gdy skarb państwa walczy o odszkodowanie od ukraińskiej firmy ZAZ w wyniku niezrealizowania umowy prywatyzacyjnej, producent samochodów zza wschodniej granicy nie jest już właścicielem obiektu.

Według informacji do których dotarł Paweł Janas z Samar.pl, zmiana akcjonariatu nastąpiła jeszcze w czerwcu 2015 roku. Wtedy Grupa UkrAvto, właściciel ZAZ, sprzedała akcje FSO innej spółce. Przedstawiciele firmy ZAZ poinformowali, że przez ostatnie lata firma poszukiwała dla FSO nowego strategicznego partnera, który mógłby uruchomić produkcję w warszawskich zakładach. Niestety, nadwyżka mocy produkcyjnych w Europie oraz kilka innych czynników (m.in. przestarzałe technologie produkcyjne) sprawiły, że starania nie powiodły się.  Dlatego firma ZAZ zadecydowała o zakończeniu funkcji wiodącego akcjonariusza GSO. W ramach procesu restrukturyzacji właścicielem stała się spółka zajmująca się w ramach grupy aktywami, które nie są wykorzystywane do produkcji samochodów. Spółka ta dokonała wykupu pozostałych akcji od mniejszościowych akcjonariuszy FSO.

Siedziba nowego właściciela - firmy Alemeda Investments LTD - znajduje się w Limassol na Cyprze. W 2015 roku akcjonariusz stał się właścicielem ponad 95 proc. kapitału zakładowego FSO, a następnie dokonał przymusowego wykupu od mniejszościowych właścicieli.

Plany nowego właściciela nie są jeszcze znane. Niewykluczone, że atrakcyjnie położone grunty mogą zostać w niedalekiej przyszłości sprzedane deweloperom pod budowę mieszkań lub centrów logistycznych.

Źródło: IBRM SAMAR "FSO ma nowego właściciela"

Czy Twoim zdaniem tereny FSO powinny zostać zagospodarowane nowymi osiedlami mieszkalnymi?
Więcej o: