Koniec kratki. Co dalej? | Nowe przepisy

1 kwietnia zakończyło się trwające od początku 2014 roku tzw. okienko derogacyjne umożliwiające odliczenie całego podatku VAT od samochodów z homologacją ciężarową N1, czyli popularnych aut z kratką. Wspólnie z ekspertami Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wyjaśniamy, jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy

Klimatyzacja samochodowa - jak dbasz, tak masz

Najnowsze regulacje prawne także wprowadzają możliwość pełnego odliczenia podatku od towarów i usług od samochodów osobowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Dotyczy ona jednak aut wykorzystywanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej, samochodów innych niż osobowe, których konstrukcja wyklucza możliwość wykorzystania ich do celów prywatnych (np. posiadających jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą), a także pojazdów specjalnych, takich jak: koparki, ładowarki, spycharki czy agregatory prądotwórcze.

Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencją wykorzystywania takiego pojazdu i  musi poinformować organ podatkowy o pojazdach, dla których prowadzi taką ewidencję, w terminie do 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z tą formą eksploatacji auta.

Drugą grupę stanowią pojazdy do celów mieszanych, czyli wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i prywatnie. W takim przypadku można odliczyć tylko 50 proc. podatku VAT od wydatków związanych z autem.

Co przypadku zmiany celu użytkowania samochodu z mieszanego na służbowy lub odwrotnie? W takiej sytuacji obowiązuje system korekt podatku naliczonego. Będzie on stosowany w sytuacji, gdy przedsiębiorca nabył pojazd z pełnym prawem do odliczenia VAT, z przeznaczeniem do wykorzystywania go wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał samochód również do celów prywatnych. Ponadto, korekta może być zastosowana w sytuacji, gdy firma nabyła auto z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia podatku, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia, dokonuje sprzedaży tego pojazdu lub przeznacza go do użytku wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Dla pojazdów o wartości poniżej 15 tys. zł okres korekty wynosi tylko 12 miesięcy.

Za ile kupisz używaną Skodę?

Pomimo, że zmienione regulacje podatkowe wprowadzają ograniczenia 50-procentowego odliczenia VAT od wszystkich wydatków związanych z samochodami firmowymi, a w przypadku paliwa możliwość odliczenia połowy kwoty podatku jest zawieszona do 1 lipca 2015, to w przypadku niektórych aut firmowych, nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednich.

Wynika to z rezygnacji w nowej ustawie ze stosowania limitu kwotowego w odliczaniu VAT od kosztów zakupu samochodów służbowych - wyjaśnia Agnieszka Piasecka, ekspert PZWLP, doradca prawny Alphabet Polska Fleet Management. - Dotychczas można było odliczyć od zakupu auta maksimum 6 tys. zł naliczonego podatku VAT. Obecnie odliczeniu podlega 50% VAT, natomiast nie mamy do czynienia z żadnymi ograniczeniami kwotowymi. Pomimo, że obecnie istnieje możliwość odliczenia jedynie połowy podatku od wydatków związanych z naprawami i serwisem, a wcześniej można było odzyskać cały VAT zawarty w tego typu kosztach, to biorąc pod uwagę łączną kwotę odliczenia VAT, w przypadku aut droższych nowe przepisy będą korzystniejsze od poprzednio obowiązujących regulacji. W przypadku samochodów użytkowanych przez firmy na podstawie umowy leasingu operacyjnego z pełną obsługą serwisową, zwanego inaczej wynajmem długoterminowym, w standardowym okresie obowiązywania umowy i eksploatacji pojazdu tj. 36 miesięcy, większe odliczenie VAT od wszystkich kosztów związanych z autem, w porównaniu do poprzednich przepisów, zaczyna występować przy samochodach, których cena netto wynosi minimum ok. 120 tys. zł. Różnica w kwocie możliwego do odliczenia podatku zwiększa się wraz ze wzrostem wartości auta.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe będzie odliczenie 50 proc. podatku VAT od kosztów zakupu samochodów firmowych. Połowę podatku można również odliczyć od kosztów serwisowych, czyli na przykład usług naprawy lub konserwacji pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją aut, np. płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, zakupu opon, czy też opłat parkingowych lub autostradowych. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów paliwa. Odliczenie przez firmy 50 proc. VAT od tego typu wydatków będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2015 roku.

Wszystkie samochody z tzw. "kratką" nabyte przed wejściem w życie nowych przepisów w drodze zakupu, umów leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnych, w przypadku których w dniu 31 marca 2014 możliwe było odliczenie 100% podatku VAT od ceny ich nabycia lub rat czynszu, zachowają dalej takie prawo. Konieczne jest jednak spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze, przedsiębiorca musi zarejestrować umowę we właściwym urzędzie skarbowym maksymalnie w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Po drugie, samochód powinien być wydany użytkownikowi przed wejściem w życie obecnych regulacji prawnych, czyli przed 1 kwietnia 2014.

ZOBACZ TAKŻE:

Awaryjne silniki | Uważaj przy zakupie tych aut

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.