Czym się różnią drogi 2x2 od 2x3? Poznaliśmy założenia projektowe dla S1 na Śląsku

Choć do powstania tych śląskich odcinków S1 jeszcze daleka droga, to poznaliśmy wstępne plany projektu. Zakłada on wykonanie trasy w przekroju 2x2 z rezerwą 2x3. Na czym polegają te założenia? Wyjaśniamy.

Więcej ciekawych tekstów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Pierwszymi krokami w realizacji inwestycji drogowej są opracowanie i zatwierdzenie Programu Inwestycji, dokumentu określającego m. in. lokalizację, zakres, założenia, harmonogram, procedury, celowość i koszty inwestycji. Muszą uwzględniać one  dostosowanie nośności drogi ekspresowej do nośności 11,5 t/oś i parametrów geometrycznych trasy do wymaganych dla drogi ekspresowej.

Zobacz wideo Ponad 70 lat historii i ponad 11 mln sprzedanych samochodów - nowa Toyota Land Cruiser

Trasa 2x2, a 2x3. O co właściwie chodzi?

S1 na odcinku Dąbrowa Górnicza-Lędzin powstanie w przekroju 2x2 z zapewnieniem rezerwy na format 2x3. Ale co one właściwie oznaczają. Pierwsza z cyfr określa liczbę jezdni poprowadzonych na konkretnym fragmencie trasy. Oznacza to, że jest ona dwukierunkowa. Druga wartość dotyczy natomiast liczby pasów dla każdej z jezdni.

Jak łatwo wywnioskować, pierwszy z przekrojów dotyczyć będzie dwukierunkowej jezdni z dwoma pasami dla każdej z nich. Podczas opracowywania projektu, często uwzględnia się zmienne, które mogą wystąpić w niedalekiej przyszłości — tzn. konieczność zwiększenia przepustowości na drodze. W tym celu zostawia się miejsce na rezerwę, aby poszerzyć drogę o dodatkowe pasy ruchu.

Taką możliwość dla wspomnianego odcinka wyniki raportu GPR 2020, które potwierdziły ponadstandardowy wzrost ruchu wokół planowanej trasy. Dlatego Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (GDDKiA) zostawia sobie furtkę do ewentualnych korekt w projekcie i zakłada następujące plany:

 

  • korekta rozwiązań do przekroju 2x3 pasy ruchu lub większych (w. Jęzor - w. Brzęczkowice)
  • pozostawienie przekroju 2x2 pasy ruchu z dostosowaniem obiektów inżynierskich pod docelowy przekrój 2x3 pasy ruchu oraz zapewnienie rezerwy terenu pod trzeci pas ruchu
  • zrealizowanie remontu drogi z pozostawieniem obecnego przekroju.

Odcinek Mysłowice-Bielsko Biała również z rezerwą. Plany przewidują trzeci pas

Na etapie wykonywania Koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S1 od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej, wykonano w 2018 r. prognozy i analizy ruchu. Wyniki wskazywały, że średni dobowy ruch dla:

  • pierwszego roku po oddaniu drogi do użytkowania natężenie pojazdów wynosić będzie do 37 tys. pojazdów i nie przekracza granicznych natężeń (43-50 tyś. pojazdów na dobę) dla przekrojów 2x2
  • dziesiątego roku po oddaniu drogi do użytkowania natężenie pojazdów wynosić będzie do 46 tys. pojazdów i również nie przekracza granicznych natężeń (53-60 tyś. pojazdów na dobę) – i mieści się w zakresach dla przekrojów 2x2 oraz 2x3
  • dla trzydziestego roku po oddaniu drogi do użytkowania natężenie pojazdów wynosić będzie do 70 tys. pojazdów i wymaga zastosowania przekrojów większych niż 2x2.

Choć budowa tego odcinka to póki co daleka melodia przyszłości, to GDDKiA pokazuje, na podstawie jakich założeń wytycza nitki przyszłych tras. Wraz z następnymi latami prowadzone będą kolejne pomiary w okolicy poprowadzonej trasy, które wskażą optymalną liczbę pasów dla każdej z jezdni. Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Katowice

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.