Mówiono na niego Trapez albo Akwarium. Pamiętasz jeszcze trochę Poloneza? [QUIZ]

1 / 14

Skąd wzięła się nazwa Polonez?

2 / 14

Który włoski stylista zaprojektował nadwozie Poloneza?

3 / 14

Jak nazywał się prototyp Poloneza?

4 / 14

Na jakiej płycie podłogowej został oparty Polonez?

5 / 14

W którym roku rozpoczęto produkcję Poloneza?

6 / 14

Jakie znane nazwisko stało się określeniem pierwszych Polonezów?

7 / 14

Z produkowanych w Polsce części, Poloneza składano również w fabryce zlokalizowanej w...

8 / 14

Stratopolonez był szczególny. Co go charakteryzowało?

9 / 14

Jak nazwano odmianę w solidnie przedłużonej wersji?

10 / 14

Jak w 1991 roku nazwano nowego Poloneza?

11 / 14

Polonezy produkowano nie tylko w Warszawie, ale też w...

12 / 14

Której z nazw nigdy nosił żaden Polonez?

13 / 14

Polonez z napędem na cztery koła nazywał się...

14 / 14

Jaki Polonez został wyprodukowany jako ostatni?