thebestofmoto

Więcej o:

thebestofmoto

  • Regulamin plebiscytu The Best of Moto 2021

    jednej fotografii. 4.5. Kwalifikacja dotyczy zakwalifikowania modelu/rozwiązania/produktu do jednej lub każdej z kategorii: - thebestofmoto, - wybranych kategorii specjalnych, - wybranych kategorii eksperckich. 4.6. Formatka powinna zostać przesłana na adres mailowy tomasz.korniejew@agora.pl wraz z