jakość paliw

Więcej o:

jakość paliw

  • Pogarsza się jakość paliw na stacjach

    paliw w tym roku. Do 23 marca stwierdzono 1,69 procent uchybień w badanych próbkach. Kierowca, który uważa, że zatankował paliwo, które nie spełnia norm, może je reklamować w miejscu zakupu. W tym celu potrzebny jest paragon, ale warto też mieć wyniki ekspertyzy stwierdzającej gorszą jakość paliwa

  • Te stacje lepiej omijać | Raport UOKiK

    Jakość paliw na wybranych stacjach Jak pokazuje raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2012 roku, pogorszyła się jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych - 4,14 proc. przebadanych próbek nie spełniało norm (rok wcześniej było to 2,99 proc.). Poprawiła się jakość wlewanej do baków

  • Coraz lepsze paliwo na polskich stacjach

    , czyli olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa i lekki olej opałowy. Wyniki licznych kontroli pokazują, że od kilku lat następuje spadek zawartości siarki w paliwach ciekłych. Innymi słowy z roku na rok jakość paliw w Polsce wzrasta. Raport z losowych kontroli przeprowadzonych w 2011 roku pokazuje