To najrzadszy rodzaj znaków i sygnałów, jaki można spotkać na drogach

Znak kojarzy się przede wszystkim ze stalowym masztem, ewentualnie malowaniem jezdni. To jednak dopiero początek katalogu. Jego elementem są m.in. sygnały dźwiękowe lub wibracyjne. To zdecydowanie najrzadszy typ informatorów drogowych.

Podstawą w kwestii wyznaczania zasad ruchu drogowego są znaki. Wyraźnie mówi o tym art. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Choć mówimy jednak ogólnie o znakach, ich zbiór jest naprawdę szeroki. Dzielą się na kilka kategorii.

Zobacz wideo Dał popis, jak nie należy jeździć. Kierowca utknął między rogatkami

Jakie znaki drogowe można znaleźć w Polsce?

Znaki drogowe dzielimy na:

  • pionowe – a więc posiadające masz i tablicę. Są ustawiane na poboczach, ewentualnie pylonach umieszczonych nad jezdnią.
  • poziome – to znaki namalowane na powierzchni jezdni. Czasami są to linie, czasami strzałki, a czasami pełne symbole odpowiadające znakom pionowym. Są równoważne ze znakami pionowymi.
  • sygnały świetlne – mowa tu o sygnalizatorach, które decydują o ruchu pojazdów, autobusów, pieszych czy rowerzystów. Wszystko zależy od typu sygnalizatora. Sygnały świetlne są ważniejsze od znaków pionowych i poziomych.
  • sygnały dawane przez osoby uprawnione – to tym nadrzędny typ, który jest ważniejszy od znaków i sygnalizatorów. Wśród osób uprawnionych do wydawania poleceń wymienić można funkcjonariuszy policji, ITD, straży miejskiej czy żandarmerii wojskowej. Polecenia wydawać mogą też pracownicy drogowi po ukończeniu specjalnego kursu.
  • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne – to urządzenia wysyłające dźwięki lub wibracje, które są umieszczone na drodze.

Czym są sygnały dźwiękowe lub wibracyjne w ruchu drogowym?

Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne to zdecydowanie najrzadszy typ znaków drogowych. Najrzadszy i jednocześnie skierowany do bardzo specyficznej grupy użytkowników dróg. To nic innego, jak sygnały nadawane w postaci brzęczyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi. Cel ich zastosowania jest prosty. Informują osoby z upośledzeniem wzroku o tym, że dla pieszych jest nadawany sygnał zielony, ewentualnie czerwony. Czasami sygnały dźwiękowe są uzupełniane sygnałami wibracyjnymi. W takim przypadku mają wspierać osoby z upośledzeniem wzroku i słuchu.

Sygnały dźwiękowe są spotykane przede wszystkim na przejściach dla pieszych. Choć nie tylko. Bo stosuje się je również na przejazdach kolejowych. Dźwięk nadawany w postaci dzwonu ostrzega o zbliżaniu się pociągu lub innego pojazdu szynowego, ewentualnie o opuszczeniu lub opuszczaniu zapór czy półzapór na przejeździe.

Ile wynosi mandat za sygnały dźwiękowe lub wibracyjne?

Niestosowanie się do sygnału w ruchu drogowym oznacza wypełnienie wykroczenia opisanego w art. 92 ustawy Kodeks wykroczeń. Jaka grozi za to kara? Sytuację należy podzielić przede wszystkim na dwa przypadki. Mowa o sytuacji, w której:

  • kierowca nie zastosuje się na przejeździe kolejowym do zakazu wjazdu za inne urządzenie nadające sygnały (w tym przypadku dźwiękowe). To oznacza 2000 zł mandatu i 15 punktów karnych.
  • pieszy wejdzie na przejście pomimo faktu, że sygnał dźwiękowy lub wibracyjny tego zabrania. To oznacza od 20 do 5000 zł mandatu.
Więcej o:
Copyright © Agora SA