Znak A-34 pojawia się na drodze na chwilę i tylko w jednej sytuacji

Znaki drogowe wskazują na zasady ruchu panujące na danym odcinku jezdni. Zasady mogą się jednak zmieniać krótkookresowo. I tu właśnie pojawia się pole do popisu dla oznaczeń takich, jak A-34. Te pojawiają się na drodze tylko na chwilę.

O znaczeniu znaków drogowych opowiadamy również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Kierowcy są przyzwyczajeni do tego, że znaki przy drodze stawia się raczej na stałe. Wkopuje się je w ziemię i wyposaża w betonowy fundament, który zapobiega wypadnięciu masztu. To nie jest jednak regułą. Są oznaczenia, które mają charakter czasowy. Pojawiają się w związku z daną sytuacją drogową lub np. remontem.

Zobacz wideo

Znak A-34 ostrzega o niebezpieczeństwie. Chwilowym, ale niebezpieczeństwie!

Charakter czasowego zastosowania ma m.in. znak drogowy A-34. To wynika jednak już z jego definicji. A ta brzmi "wypadek drogowy". Zadanie postawione przed tą tablicą jest proste. Ma ostrzegać o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak A-34 w miejscu zdarzenia drogowego stawiają służby w postaci policji czy straży pożarnej. Czas jego ustawienia na ogół ogranicza się do czasu prowadzenia akcji ratunkowej czy sprzątania miejsca wypadku. Później oznaczenie znika.

W tym punkcie warto wspomnieć o jeszcze dwóch rzeczach:

  • Z uwagi na chwilowy charakter znak A-34 pojawia się głównie w formie przenośnej na dociążonych nogach lub jest wyświetlany na ekranach, w które zostały wyposażone np. radiowozy policyjne.
  • Nie należy mylić znaku A-34 "wypadek drogowy" z tablicą A-30 "inne niebezpieczeństwo" połączoną ze słowem wypadek lub tabliczką wskazującą miejsce częstych wypadków.

Zasady ruchu za znakiem A-34 "wypadek drogowy"

Znak A-34 zobowiązuje kierowcę do zredukowania prędkości i zachowania szczególnej ostrożności. Powinien przede wszystkim uważnie obserwować drogę i jej otoczenie, a do tego reagować na polecenia pracowników służb, które pracują na miejscu wypadku. Niestosowanie się do tych zasad można w skrajnym przypadku oznaczać dotkliwy mandat. Podstawą do jego wystawienia stanie się art. 86 par. 1 ustawy Kodeks wykroczeń. Grzywna wynosi od 20 do 5000 zł. Kierujący dostanie też 10 punktów karnych.

Gdzie obowiązuje znak A-34?

Znak A-34 ma nietypowe znaczenie. Gdzie jednak obowiązuje? Właściwie nie ma znaczenia czy jest ustawiony po prawej stronie jezdni, czy nad jezdnią. I tak dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu. Poza tym znak A-34 może być łączony z trzeba tabliczkami dodatkowymi. Chodzi o tabliczkę T-1, wskazującą wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego, tabliczkę T-2, wskazującą długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo czy tabliczkę T-3, wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo.

Więcej o: