Znaki kierunku i miejscowości - Znaki drogowe 2017

Znaki kierunku i miejscowości stosowane są w celu wskazania uczestnikom ruchu drogowego kierunków dojazdu do danych miejsc, miejscowości, obiektów turystycznych, numerów dróg i ich przebiegu. Znaki kierunku i miejscowości dzielą się na: znaki przeddrogowskazowe, drogowskazy, tablice kierunkowe, tablice szlaków drogowych, znaki z numerami dróg, znaki miejscowości, tablice węzłów drogowych, tablice oznaczające dzielnice miast, znaki samochodowych szlaków turystycznych. Przez wzgląd na ich różnorodność ich kształt, kolor, odległość i miejsce zamieszczenia na drodze są inne i zależne od danej grupy znaków. Zazwyczaj jednak są prostokątami o zielonym lub niebieskim tle z białymi napisami i znakami drogowymi.

Znaki kierunku i miejscowości mogą pokazywać zarówno schematyczne skrzyżowania i orientacyjne kierunki, w których znajdują się dane miejscowości lub obiekty, lub pokazywać dokładny przebieg dróg, zawierający nawet znaki, które obowiązywać będą na danych drogach. Wymiary tablic zależne są od ilości znaków, które zawierają, wielkości liter, etc.

Spis treści: Znaki drogowe kierunku i miejscowości

 • E-1 Tablica przeddrogowskazowa
 • E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
 • E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
 • E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
 • E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
 • E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
 • E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
 • E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
 • E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
 • E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi
 • E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość
 • E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
 • E-6 Drogowskaz do lotniska
 • E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
 • E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego
 • E-6c Drogowskaz do przystani promowej
 • E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
 • E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego
 • E-9 Drogowskaz do muzeum
 • E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury
 • E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody
 • E-12 Drogowskaz do punktu widokowego
 • E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego
 • E-13 Tablica kierunkowa
 • E-14 Tablica szlaku drogowego
 • E-14a Tablica szlaku drogowego na autostradzie
 • E-15a Numer drogi krajowej
 • E-15b Numer drogi wojewódzkiej
 • E-15c Numer autostrady
 • E-15d Numer drogi ekspresowej
 • E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 T dopuszczalnym nacisku osi pojazdu
 • E-15f Numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 T
 • E-15g Numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 8 T
 • E-16 Numer szlaku międzynarodowego
 • E-17a Miejscowość
 • E-18a Koniec miejscowości
 • E-19a Obwodnica
 • E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie
 • E-21 Dzielnica (osiedle)
 • E-22a Samochodowy szlak turystyczny
 • E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym
 • E-22c Informacja o obiektach turystycznych

E-1 Tablica przeddrogowskazowa

Znak E-1Znak E-1 Znak E-1 Znak E-1

Znak E-1 uprzedza kierującego pojazdem przed zbliżaniu się do skrzyżowania i przedstawia rozkład dróg na tymże skrzyżowaniu, wskazując do jakich większych miejscowości prowadzą, które drogi są głównymi (pogrubione), a które podporządkowanymi (cieńsze), a nawet jakie znaki obowiązują na danych drogach odchodzących od skrzyżowania. Dodatkowo zawiera oznaczenia poszczególnych dróg. Pełni funkcję schematu i informacji, dlatego umieszczany jest na drogach ogólnodostępnych i ekspresowych.

E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie

Znak E-1aZnak E-1a Znak E-1a Znak E-1a

Znak E-1a uprzedza kierującego pojazdem poruszającym się po autostradzie, przed zbliżaniem się do skrzyżowaniu, wskazując do jakich większych miejscowości prowadzą zjazdy, za ile metrów nastąpi zjazd z autostrady, jak oznakowane są drogi, które odchodzą od zjazdu, a nawet znaki, które mogą obowiązywać po zjeździe z autostrady.

E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę

Znak E-1bZnak E-1b Znak E-1b Znak E-1b

Znak E-1b uprzedza kierującego pojazdem poruszającym się po ogólnodostępnej lub ekspresowej przed możliwością wjazdu na autostradę lub drogę prowadzącą na autostradę. Znak pokazuje kierunek wjazdu na autostradę, oznaczenie autostrady, znaki, które mogą obowiązywać na drogach odchodzących od skrzyżowania, nazwę miejscowości, do której biegnie autostrada. Znak pełni funkcję informacyjną i orientacyjną.

E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni

Znak E-2aZnak E-2a Znak E-2a Znak E-2a

Znak E-2a wskazuje kierującemu pojazdem kierunki do miejscowości lub dzielnic miasta. Umieszczany jest obok jezdni drogi ogólnodostępnej lub ekspresowej, po której się porusza, tuż przed skrzyżowaniem, do którego się zbliża lub bezpośrednio na nim. Zawiera nie tylko nazwy miejscowości lub dzielnic miasta, strzałki wskazujące kierunki, w których się znajdują, ale również oznaczenia dróg, które do nich prowadzą.

E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią

Znak E-2bZnak E-2b Znak E-2b Znak E-2b

Znak E-2b wskazuje kierującemu pojazdem kierunku do miejscowości lub dzielnic miasta. Umieszczany jest nad jezdnią drogi ogólnodostępnej lub ekspresowej, po której się porusza, tuż przed skrzyżowaniem, do którego się zbliża lub bezpośrednio nad nim. Zawiera nie tylko nazwy miejscowości lub dzielnic miasta, strzałki wskazujące kierunki, w których się znajdują, ale również oznaczenia dróg, które do nich prowadzą.

E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie

Znak E-2cZnak E-2c Znak E-2c Znak E-2c

Znak E-2c wskazuje kierującemu pojazdem, poruszającemu się po autostradzie, kierunki do miejscowości. Umieszczany jest obok jezdni autostrady, tuż przez zjazdem w kierunku wymienionych na znaku miejscowości, po prawej stronie jezdni. Zawiera nie tylko nazwy miejscowości, strzałki wskazujące kierunki, w których znajdują się owe miejscowości, ale również oznaczenia-symbole dróg, które do nich prowadzą, co jest niezwykłym ułatwieniem dla kierowcy w kontekście późniejszego kontynuowania jazdy poza autostradą.

E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie

Znak E-2dZnak E-2d Znak E-2d Znak E-2d

Znak E-2d wskazuje kierującemu pojazdem, poruszającemu się po autostradzie, zbliżające się zjazdy, prowadzące do wymienionych miejscowości. Umieszczany jest nad jezdnią autostrady, tuż przed zjazdem w kierunku wymienionych na znaku miejscowości. Zawiera nie tylko nazwy miejscowości, strzałki wskazujące kierunki, w których znajdują się owe miejscowości, ale również oznaczenia-symbole dróg, które do nich prowadzą, co stanowi ułatwienie dla kierowcy w kontekście późniejszego kontynuowania jazdy poza autostradą.

E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę

Znak E-2eZnak E-2e Znak E-2e Znak E-2e

Znak E-2e wskazuje kierującemu pojazdem, poruszającemu się po drodze ogólnodostępnej lub ekspresowej, kierunek wjazdu na autostradę. Umieszczany jest obok jezdni drogi ogólnodostępnej lub ekspresowej, po prawej stronie jezdni, tuż przed wjazdem na autostradę. Zawiera nie tylko informacje o autostradzie - symbol autostrady, miejscowość, do której prowadzi, jak również znaki, które mogą obowiązywać po wjeździe na autostradę.

E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę

Znak E-2fZnak E-2f Znak E-2f Znak E-2f

Znak E-2f wskazuje kierującemu pojazdem, poruszającemu się po drodze ogólnodostępnej lub ekspresowej, kierunek wjazdu na autostradę. Umieszczany jest nad jezdnią drogi ogólnodostępnej lub ekspresowej, tuż przed wjazdem na autostradę. Zawiera nie tylko informacje o autostradzie (symbol autostrady, miejscowość, do której prowadzi), jak również znaki, które mogą obowiązywać po wjeździe na autostradę.

E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

Znak E-3Znak E-3 Znak E-3 Znak E-3

Znak E-3 wskazuje kierującemu pojazdem, zbliżającemu się do skrzyżowania, rozgałęzienia drogi dwujezdniowej, znajdującemu się na wylocie ze skrzyżowania z ruchem okrężnym kierunek, w jakim należy się udać, by kierować się na podaną na znaku miejscowość. Strzałkowe zakończenie znaku wyraźnie pokazuje kierunek drogi. Umieszcza się go po prawej stronie jezdni w odległości 50 metrów od skrzyżowania lub na początku pasa. Może zawierać nazwy więcej, niż jednej miejscowości kierunkowej (często spotyka się dwie). Oprócz nazw miejscowości zawiera informację o oznaczeniu (numerze) drogi, która do niej prowadzi.

E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość

Znak E-4Znak E-4 Znak E-4 Znak E-4

Znak E-4 wskazuje kierującemu pojazdem, zbliżającemu się do skrzyżowania, rozgałęzienia drogi dwujezdniowej, znajdującemu się na wylocie ze skrzyżowania z ruchem okrężnym kierunek, w jakim należy się udać, by kierować się na podaną na znaku miejscowość. Strzałkowe zakończenie znaku wyraźnie pokazuje kierunek drogi. Oprócz nazwy miejscowości zawiera również wyrażoną liczbą ilość kilometrów, w której się znajduje. Znak ten umieszcza się po prawej stronie jezdni, w odległości 50 metrów od skrzyżowania lub na początku pasa. Może zawierać nazwy więcej, niż jednej miejscowości kierunkowej.

E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta

Znak E-5Znak E-5 Znak E-5 Znak E-5

Znak E-5 wskazuje kierującemu pojazdem, znajdującemu się na obrzeżach miasta lub na jego terytorium, w którym kierunku powinien się udać, by dojechać do określonej dzielnicy miasta lub jego centrum (E-5a). Różni się on on drogowskazu do miejscowości kolorystyką (tamten miał zielone tło i białe napisy, natomiast drogowskazy do dzielnicy miasta posiadają białe tło i niebieski napis). Różnica ta sprawia, że oba rodzaje drogowskazów są łatwe do rozpoznania już z dużej odległości. Mogą być sytuowane na tablicach drogowskazowych.

E-6 Drogowskaz do lotniska

Znak E-6Znak E-6 Znak E-6 Znak E-6

Znak E-6 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do portu lotniczego. Widnieje na nim symbol samolotu i nazwa lotniska. Podobnie jak znak E-5, posiada inną kolorystykę (białe tło i niebieskie symbole oraz napisy). Umieszcza się go na drogach prowadzących do lotniska, często dużo wcześniej, również na tablicach drogowskazowych. Jeśli E-6 stoi już w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego, może zawierać dodatkowe informacje (np. numer terminalu, rodzaj lotniska).

E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej

Znak E-6aZnak E-6a Znak E-6a Znak E-6a

Znak E-6a wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do dworca lub stacji kolejowej obsługujących ruch pasażerski. Widnieje na nim symbol pociągu (stacja kolejowa) lub napis Dworzec PKP . Jeżeli w pobliżu drogi znajduje się dworzec lub stacja kolejowa obsługujące wyłącznie ruch towarowy, w obszarze znaku będzie widnieć informacja dworzec towarowy . Kierowca powinien pamiętać, że nie powinien poruszać się pojazdem po terenie samego dworca lub stacji kolejowej.

E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego

Znak E-6bZnak E-6b Znak E-6b Znak E-6b

Znak E-6b wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do dworca autobusowego. Widnieje na nim symbol autobusu i słowo Dworzec , jednak w niektórych przypadkach można spotkać jedynie znak z nazwą przedsiębiorstwa, które obsługuje dany dworzec, na przykład PKS. Kierowca powinien pamiętać, że nie może poruszać się pojazdem to terenie dworca autobusowego, chyba, że jest do tego uprawniony.

E-6c Drogowskaz do przystani promowej

Znak E-6cZnak E-6c Znak E-6c Znak E-6c

Znak E-6c wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do przystani promowej (promu rzecznego lub promu morskiego). Widnieje na nim symbol promu i nazwa portu/miejscowości, w której się znajduje oraz niejednokrotnie symbol kraju, w którym się mieści. Kierowca powinien pamiętać o tym, że po przystani promowej może poruszać się wyłącznie w wyznaczonych ku temu obszarach.

E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

Znak E-7Znak E-7 Znak E-7 Znak E-7

Znak E-7 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do przystani wodnej lub żeglugi. Widnieje na nim symbol kotwicy, kierunek wyrażony strzałką i często również odległość, w której znajduje się przystań wodna lub przystań żeglugi. Kierowca powinien pamiętać o tym, że po przystani wodnej lub przystani żeglugi może poruszać się wyłącznie w wyznaczonych ku temu obszarach.

E-8 Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

Znak E-8Znak E-8 Znak E-8 Znak E-8

Znak E-8 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do plaży lub miejsca kąpielowego. Widnieje na nim symbol wody i słońca oraz nazwa miejscowości, w której znajduje się owa plaża lub miejsce kąpielowe. Kierowca musi pamiętać o tym, że na większość miejsc tego typu nie można wjeżdżać samochodem, a zostawić go w wyznaczonym do tego miejscu postojowym. Występuje również odmiana znaku E-8 z symbolem jeźdźca na koniu, co wskazuje kierunek prowadzący do ośrodka jeździeckiego.

E-9 Drogowskaz do muzeum

Znak E-9Znak E-9 Znak E-9 Znak E-9

Znak E-9 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do muzeum. Widnieje na nim symbol muzeum, jego nazwa oraz nazwa miejscowości, w której się znajduje (jeśli znak znajduje się poza miejscowością). Postulować o postawienie takiego znaku mogą odpowiednie organy odpowiedzialne za kulturę. Drogowskaz taki często spotykany jest w okolicach większych miast lub miejsc atrakcyjnych turystycznie i kulturalnie.

E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

Znak E-10Znak E-10 Znak E-10 Znak E-10

Znak E-10 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do widniejącego na znaku zabytku, będącego dobrem kultury. Widnieje na nim symbol zabytku (np. kościoła, zamku, miejsca martyrologii, cmentarza, konstrukcji architektonicznej, etc.), nazwa zabytku i miejscowości, w której się znajduje. Należy pamiętać, że w pobliżu miejsc zabytkowych często odbywa się duży ruch, co wymusza na kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności.

E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody

Znak E-11Znak E-11 Znak E-11 Znak E-11

Znak E-11 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do widniejącego na znaku zabytku przyrody. Widnieje na nim symbol drzewa (zabytek przyrody), groty (grota lub jaskinia), skał (zabytek przyrody nieożywionej), ptaka (rezerwat ptaków), nazwa miejscowości, w której się znajduje oraz odległość od niej. Umieszcza się go na wniosek Konserwatora Przyrody, w pobliżu zabytku przyrody. Należy pamiętać, że ruch w okolicy zabytku przyrody może być bardziej intensywny, co wymusza na kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności.

E-12 Drogowskaz do punktu widokowego

Znak E-12Znak E-12 Znak E-12 Znak E-12

Znak E-12 wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do punktu widokowego, czyli miejsca lub punktu topograficznego, z którego rozciąga się szeroki i daleki widok, który stanowi atrakcję turystyczną. Widnieje na nim symbol lornetki, kierunek oraz odległość od punktu widokowego. Należy pamiętać, że ruch w okolicy punktu widokowego może być bardziej intensywny, co wymusza na kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności.

E-12a Drogowskaz do szlaku rowerowego

Znak E-12aZnak E-12a Znak E-12a Znak E-12a

Znak E-12a wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dojechać do najbliższego szlaku rowerowego lub szlaku turystyki pieszej. Widnieje na nim symbol roweru lub pieszego z plecakiem i kijem, kierunek oraz odległość od tychże szlaków. Tak, jak inne drogowskazy do miejsc turystycznych, znak jest brązowo-biały. Kierowca powinien pamiętać, że nie ma prawa poruszać się po tych szlakach inaczej, niż rowerem (szlak rowerowy) lub pieszo (szlak turystyki pieszej).

E-13 Tablica kierunkowa

Znak E-13Znak E-13 Znak E-13 Znak E-13

Znak E-13 wskazuje kierującemu pojazdem miejscowość kierunkową i miejscowości leżące przy drodze, po której się porusza. Może zawierać nazwę miejscowości kierunkowej i innych, mniejszych. Będą ona usytuowane na górze, natomiast na samym dole miejscowość największa. Oprócz ich nazw tablica kierunkowa zawiera informację o odległości do poszczególnych miejscowości. Może być ona umieszczana zarówno po prawej, jak i lewej stronie jezdni, w miejscu czytelnym dla użytkowników ruchu drogowego, nie zasłaniając przy tym innych znaków znajdujących się przy jezdni.

E-14 Tablica szlaku drogowego

Znak E-14 wskazuje kierującemu pojazdem przebieg szlaku drogowego na drodze krajowej. Widnieją na nim nazwy większych i ważniejszych miejscowości składających się na dany szlak drogowy, ułożone w kolejności następowania po sobie, oznaczenie drogi krajowej (jej symbol), odległości do poszczególnych, zamieszczonych na tablicy szlaku drogowego miejscowości, jak również symbol państwa, jeśli któreś z miast znajduje się poza terytorium Polski. Na samym dole znajduje się często nazwa miejscowości, w której jest przejście graniczne.

E-14a Tablica szlaku drogowego na autostradzie

Znak E-14aZnak E-14a Znak E-14a Znak E-14a

Znak E-14 wskazuje kierującemu pojazdem przebieg szlaku drogowego na autostradzie. Widnieją na nim nazwy większych i ważniejszych miejscowości składających się na szlak drogowy, które położone są wzdłuż autostrady, ułożone w kolejności następowania po sobie, oznaczenie autostrady (jej symbol), odległości do poszczególnych, zamieszczonych na tablicy szlaku drogowego miejscowości, jak również symbol państwa, jeśli któreś z miast znajduje się poza terytorium Polski. Na samym dole znajduje się często nazwa miejscowości, w której znajduje się przejście graniczne.

E-15a Numer drogi krajowej

Znak E-15aZnak E-15a Znak E-15a Znak E-15a

Znak E-15a wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi krajowej, po której się porusza. Może zawierać numer jedno- lub dwucyfrowy. Ma czerwoną barwę z białą ramką i białą wartością liczbową wpisaną w znak. Umieszczany jest w celu pokazania kierowcom przebiegu drogi krajowej. W Polsce znajduje się 98 dróg krajowych, które stanowią główną sieć dróg w naszym kraju.

E-15b Numer drogi wojewódzkiej

Znak E-15bZnak E-15b Znak E-15b Znak E-15b

Znak E-15b wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi wojewódzkiej, po której się porusza. Może zawierać numer jedno-, dwu- lub trzycyfrowy. Ma żółte tło, czarne obramowanie i czarną wartość liczbową wpisaną w znak. W Polsce drogi wojewódzkie stanowią uzupełnienie sieci dróg krajowych i znajduje się ich aż 993. Są drogami publicznymi, za których utrzymanie odpowiedzialne są organy związane z władzą wojewódzką.

E-15c Numer autostrady

Znak E-15cZnak E-15c Znak E-15c Znak E-15c

Znak E-15c wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie autostrady, po której się porusza. Zawiera on literę A oraz jedno- lub dwucyfrową liczbę. Ma czerwone tło, białe obramowanie i białą wartość liczbową oraz literę wpisane w znak. W Polsce łącznie mamy 1553,2 km autostrad (dane na rok 2016). Kierowca poruszający się po autostradzie powinien dostosować swoją prędkość do wymagań wynikających z przepisów ruchu drogowego.

E-15d Numer drogi ekspresowej

Znak E-15dZnak E-15d Znak E-15d Znak E-15d

Znak E-15d wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi ekspresowej, po której się porusza. Zawiera on literę S oraz jedno- lub dwucyfrową liczbę. Ma czerwone tło, białe obramowanie i białą wartość liczbową oraz literę wpisane w znak. W Polsce mamy łącznie 1497,4 km dróg ekspresowych (dane na 2016 rok). Kierowca poruszający się po drodze ekspresowej powinien dostosować swoją prędkość do wymagań wynikających z przepisów ruchu drogowego.

E-15e Numer drogi wojewódzkiej o zwiększonym do 10 T dopuszczalnym nacisku osi pojazdu

Znak E-15eZnak E-15e Znak E-15e Znak E-15e

Znak E-15e wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi wojewódzkiej, na której mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi do 10 t. Ma żółte tło, czarne, przerywane obramowanie i jedno-, dwu- lub trzycyfrową liczbę, wpisaną w znak. Za utrzymanie oraz stan dróg wojewódzkich o zwiększonym do 10 ton dopuszczalnym nacisku osi pojazdu odpowiedzialne są odpowiedni organy wojewódzkie.

E-15f Numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 10 T

Znak E-15fZnak E-15f Znak E-15f Znak E-15f

Znak E-15f wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi krajowej, na której mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi do 10 t. Znak ten posiada czerwone tło, czarno-białe, przerywane obramowanie, jedno- lub dwucyfrowy numer wpisany w znak. Oznacza to, że pojazdy o nacisku osi pojazdu przekraczającym wartość 10 ton, są zmuszone do wybrania innej drogi celem kontynuowania podróży, gdyż większy nacisk osi może uszkodzić nawierzchnię, po której miałby się poruszać.

E-15g Numer drogi krajowej o dopuszczalnym nacisku osi pojazdu 8 T

Znak E-15gZnak E-15g Znak E-15g Znak E-15g

Znak E-15g wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi krajowej, na której mogą poruszać się pojazdy o nacisku osi do 8 t. Znak ten posiada czerwone tło, czarne obramowanie oraz białą jedno- lub dwucyfrową wartość liczbową wpisaną w znak. Oznacza to, że pojazdy o nacisku osi przekraczającym wartość 8 ton, są zmuszone do wybrania innej drogi celem kontynuowania podróży, gdyż większy nacisk osi może uszkodzić nawierzchnię, po której miałby się poruszać.

E-16 Numer szlaku międzynarodowego

Znak E-16Znak E-16 Znak E-16 Znak E-16

Znak E-16 wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie drogi, po której się porusza, będącej częścią szlaku międzynarodowego. Znak ten posiada zielone tło, białe obramowanie, białą literę E oraz jedno- lub dwucyfrową wartość liczbową wpisaną w znak. Litera E oznacza, że droga, której dotyczy znak, została ustalona w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, więc prawdopodobnie ma duże znaczenie w kontekście komunikacji międzynarodowej (gospodarcze, turystyczne, etc.).

E-17a Miejscowość

Znak E-17aZnak E-17a Znak E-17a Znak E-17a

Znak E-17 wskazuje kierującemu pojazdem oznakowanie miejscowości, do której wjeżdża, a która rozciąga się wokół drogi, po której się porusza. Miejscowość ta nie stanowi obszaru zabudowanego, jeśli nie występuje przy niej odpowiedni znak informacyjny D-43. Umieszczany jest przed pierwszymi zabudowaniami miejscowości. Jeśli znajdują się one w dużej odległości od granicy administracyjnej danej miejscowości, to znak E-17a umieszcza się w odległości około 100 metrów od pierwszych zabudowań.

E-18a Koniec miejscowości

Znak E-18aZnak E-18a Znak E-18a Znak E-18a

Znak E-18a wskazuje kierującemu pojazdem koniec miejscowości, przez którą przejeżdżał. Znak ten posiada zielone tło, białe obramowanie, białą nazwę miejscowości wpisaną w znak oraz czerwone przekreślenie tejże nazwy. Może być umieszczany razem w kolejną nazwą miejscowości, jeśli ich granice administracyjne do siebie przylegają (wówczas poniżej znaku z nazwą kolejnej miejscowości).

E-19a Obwodnica

Znak E-19aZnak E-19a Znak E-19a Znak E-19a

Znak E-19a wskazuje kierującemu pojazdem kierunek, w którym powinien się udać, by dotrzeć do obwodnicy miasta. Znak posiada białe tło, niebieski napis Obwodnica , niebieskie obramowanie oraz strzałkę kierunkową. Umieszczany jest na skrzyżowaniach dróg, by poinformować uczestników ruchu drogowego o możliwości ominięcia przejazdu przez daną miejscowość dzięki istnieniu w pobliżu obwodnicy.

E-20 Tablica węzła drogowego na autostradzie

Znak E-20Znak E-20 Znak E-20 Znak E-20

Znak E-20 wskazuje kierującemu pojazdem, że zbliża się on do wyjazdu z autostrady. Znak ten posiada niebieskie tło, biały napis Wyjazd lub oznaczenie węzła i nazwę miejscowości, w której się znajduje, białe obramowanie, dwie części przedzielone białą poziomą linią. Pierwsza część zawiera wspomniane słowa wpisane w znak, natomiast dolna wskazuje odległość, jaka dzieli kierowcę od węzła drogowego na autostradzie.

E-21 Dzielnica (osiedle)

Znak E-21Znak E-21 Znak E-21 Znak E-21

Znak E-21 wskazuje kierującemu pojazdem, że znajduje się on na terytorium wjazdu do określonej dzielnicy czy osiedla miasta. Posiada on białe tło, niebieskie obramowanie i niebieską nazwę dzielnicy lub osiedla, wpisaną w znak. Informacja ta szczególnie ułatwia poruszanie się po większych miastach, które zazwyczaj podzielone są komunikacyjnie na dane dzielnice.

E-22a Samochodowy szlak turystyczny

Znak E-22aZnak E-22a Znak E-22a Znak E-22a

Znak E-22 wskazuje kierującemu pojazdem, że wjeżdża on na początek samochodowego szlaku turystycznego. Znak posiada brązowe tło, białe obramowanie, nazwę samochodowego szlaku turystycznego, kierunek szlaku turystycznego oraz symbol organizacji, która owy szlak wytyczyła. Umieszcza się go na skrzyżowaniach, celem poinformowania kierowców o tym, w którą stronę mają się udać, by znaleźć się na samochodowym szlaku turystycznym.

E-22b Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Znak E-22bZnak E-22b Znak E-22b Znak E-22b

Znak E-22b wskazuje kierującemu pojazdem, poruszającemu się po samochodowym szlaku turystycznym, że na jego drodze znajduje się obiekt turystyczny. Znak posiada brązowe tło, białe obramowanie, nazwę obiektu turystycznego, kierunek, w jakim się znajduje oraz symbol organizacji turystycznej, który szlak wytyczyła oraz symbol atrakcji turystycznej (zamek, kościół, obrys konkretnej atrakcji turystycznej, jaskinia lub grota, etc.). Umieszcza się go na samochodowym szlaku turystycznym, celem poinformowania potencjalnych turystów o atrakcji, która znajduje się w pobliżu.

E-22c Informacja o obiektach turystycznych

Znak E-22cZnak E-22c Znak E-22c Znak E-22c

Znak E-22c wskazuje kierującemu pojazdem, że na obszarze, na który wjeżdża (zazwyczaj miasto), znajduje się kilka atrakcji turystycznych. Zawiera on brązowe tło, białe obramowanie, białą nazwę miejscowości, symbole zawartych w miejscowości atrakcji turystycznych. Umieszczany jest na drodze wjazdowej danego miasta i informuje potencjalnego turystę o możliwościach eksplorowania zabytków, które widnieją na informacji o obiektach turystycznych.

Znaki drogowe :

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.