Znaki nakazu - Znaki drogowe 2017

Znaki nakazu są znakami, które wyrażają ustalenia organizacji ruchu poprzez nakazanie uczestnikowi ruchu wymaganego sposobu jazdy, obowiązków oraz zachowania. Wskazują one wymagany sposób poruszania się na skrzyżowaniu lub w innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy, wskazują minimalną prędkość, z którą można poruszać się po danej drodze, nakazują danym uczestnikom ruchu korzystania z drogi dla nich przeznaczonej (np. pieszym z chodnika czy rowerzystom z drogi rowerowej), nakazują skorzystanie z łańcuchów antypoślizgowych.

Znaki nakazu mają kształt koła o niebieskim tle i białe symbole wpisane w koło. Wyjątkiem jest znak C-17, który jest prostokątem, w którym występuje znak nakazu. Dołącza się do nich tabliczki, które mogą wyłączyć pewną grupę użytkowników drogi z obowiązku stosowania się do nakazu (np. niepełnosprawnych, samochody dostawcze, etc.). Umieszczane są w miejscach, w których kierujący pojazdem natychmiast musi zastosować się do danego nakazu, gdyż w przeciwnym razie może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla płynności ruchu.

Spis treści: Znaki drogowe nakazu

 • C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem
 • C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem
 • C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem
 • C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem
 • C-5 Nakaz jazdy prosto
 • C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo
 • C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo
 • C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo
 • C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku
 • C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku
 • C-11 Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku
 • C-12 Ruch okrężny (rondo)
 • C-13 Droga dla rowerów
 • C-13a Koniec drogi dla rowerów
 • C-14 Prędkość minimalna
 • C-14a Koniec minimalnej prędkości
 • C-15 Droga dla pieszych
 • C-15a Koniec drogi dla pieszych
 • C-16 Droga dla pieszych i rowerów
 • C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi
 • C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
 • C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Znak C-1Znak C-1 Znak C-1 Znak C-1

Znak C-1 nakazuje kierującemu pojazdem skręcenie w prawo przed znakiem w takim miejscu, w którym jazda w lewo ani na wprost nie jest możliwa. Oznacza to, że uczestnik ruchu ma obowiązek skręcić w drogę odchodzącą w prawo, która znajduje się najbliżej znaku, ale jeszcze przed nim. Umieszczany jest na przedłużeniu osi jezdni jednokierunkowej, przedłużenia prawej połowy jezdni, oraz wszystkich miejscach, w których wykonanie innego manewru, niż skręcenie w prawo przed znakiem, zagroziłoby bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego, byłoby niezgodne z zaplanowanym w danym miejscu ruchem ulicznym.

C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Znak C-2Znak C-2 Znak C-2 Znak C-2

Znak C-2 nakazuje kierującemu pojazdem skręcenie w prawo w drogę skręcającą w prawo, umieszczoną tuż za znakiem. Stosuje się go, gdy droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd przez nią jest niedozwolony, na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszczalny jest tylko ruch pojazdów w prawo, wjazdy na inne drogi zostały zamknięte (na wprost lub w lewo), na drodze dwukierunkowej o dużym natężeniu ruchu, na której skręt w lewo byłby zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego oraz utrudniałoby ruch uliczny.

C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Znak C-3Znak C-3 Znak C-3 Znak C-3

Znak C-3 nakazuje kierującemu pojazdem skręcenie w lewo przed znakiem w takim miejscu, w którym jazda w prawo ani na wprost nie jest możliwa. Oznacza to, że uczestnik ruchu ma obowiązek skręcić w drogę odchodzącą w lewo, która znajduje się najbliżej znaku, ale jeszcze przed nim. Umieszcza się go wszędzie tam, gdzie konieczne jest wymuszenie skrętu w lewo, a nie można zastosować znaku C-4 oraz we wszystkich miejscach, w których wykonanie innego manewru, niż skręcenie w lewo przed znakiem, zagroziłoby bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego, byłoby niezgodne z zaplanowanym w danym miejscu ruchem ulicznym.

C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Znak C-4Znak C-4 Znak C-4 Znak C-4 Znak C-4 nakazuje kierującemu pojazdem skręcenie w lewo w drogę skręcającą w lewo, umieszczoną tuż za znakiem. Stosuje się go, gdy droga poprzeczna jest jednokierunkowa i przejazd przez nią jest niedozwolony, na wlotach, z których na skrzyżowaniu dopuszczalny jest tylko ruch pojazdów w lewo, wjazdy na inne drogi zostały zamknięte (na wprost lub w prawo),w miejscach o dużym natężeniu ruchu, na których skręt w prawp byłby zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego oraz utrudniałoby ruch uliczny. Znak C-5Znak C-5 Znak C-5 Znak C-5 Znak C-5 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę na wprost, jednocześnie zabraniając skręcania w prawo lub w lewo. Umieszcza się go w miejscach, w których skręcenie pojazdu w którąkolwiek z innych stron, uniemożliwiałoby lub utrudniało ruch innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, na drodze poprzecznej został zamknięty ruch, więc skręcenie w którąkolwiek ze stron jest niemożliwe, na drodze, na której panuje duże natężenie ruchu i skręcenie w prawo lub w lewo zagrażałoby bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Znak C-6Znak C-6 Znak C-6 Znak C-6 Znak C-6 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę na wprost lub skręcenie w prawo, jednocześnie zabraniając skręcenia w lewo. Stosowany jest głównie na skrzyżowaniach, na których nie przewidziano możliwości skręcenia w lewo. Wówczas na wlocie do drogi skręcającej w lewo ustawiany jest również znak zakazu wjazdu (B-21). Stosuje się go w miejscach, w których skręcenie w lewo mogłoby spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ustawiany jest również w pobliżu dróg jednokierunkowych w celu uniknięcia pomyłki wjazdu na taką drogę z przeciwnego kierunku. Znak C-7Znak C-7 Znak C-7 Znak C-7 Znak C-7 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę na wprost lub skręcenie w lewo, jednocześnie zabraniając skręcenia w prawo. Stosowany jest głównie na skrzyżowaniach, na których nie przewidziano możliwości skręcenia w prawo. Wówczas na wlocie do drogi skręcającej w prawo ustawiany jest również znak zakazu wjazdu (B-21). Stosuje się go w miejscach, w których skręcenie w prawo mogłoby spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Ustawiany jest również w pobliżu dróg jednokierunkowych w celu uniknięcia pomyłki wjazdu na taką drogę z przeciwnego kierunku. Znak C-8Znak C-8 Znak C-8 Znak C-8 Znak C-8 nakazuje kierującemu pojazdem jazdę w prawo lub w lewo, jednocześnie zabraniając jazdy na wprost i zawracania. Stosowany jest głównie na skrzyżowaniach, w których nie przewidziano możliwości jazdy na wprost, lub droga na wprost jest wylotem drogi jednokierunkowej (wówczas postawiony jest dodatkowo znak B-21, czyli zakaz wjazdu). Znak umieszczany jest w miejscach, w których jazda na wprost lub zawracanie stanowiłoby zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub zachowania jego płynności (np. drogi o dużym natężeniu ruchu). Znak C-9Znak C-9 Znak C-9 Znak C-9 Znak C-9 nakazuje kierującemu pojazdem ominięcie przeszkody znajdującej się na drodze (np. wysepki) z prawek strony znaku. Umieszczany jest również na pasie dzielącym drogi i oznacza wówczas początek jezdni jednokierunkowej. Jeśli na drodze występuje wysepka, przeszkoda związana z robotami drogowymi, stosuje się znak C-9, jak również na pasie oddzielającym drogę dwujezdniową, jeśli jego szerokość jest mniejsza lub równa sześciu metrom. Stosuje się go wszędzie, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że kierujący pojazdem mógłby ominąć napotykaną przeszkodę z drugiej strony, co stanowiło zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Znak C-10Znak C-10 Znak C-10 Znak C-10 Znak C-10 nakazuje kierującemu pojazdem ominięcie przeszkody znajdującej się na drodze (np. wysepki) z lewej strony znaku. Jeśli na drodze występuje wysepka, przeszkoda związana z robotami drogowymi, stosuje się znak C-10, jak również w przypadku gdy z powodu robót drogowych jeden z pasów drogi dwujezdniowej służy za pas dla przeciwnego kierunku. Znak C-10 stosuje się wszędzie, gdzie istnieje prawdopodobieństwo, że kierujący pojazdem mógłby ominąć napotykaną przeszkodę z drugiej strony, co stanowiło zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Znak C-11Znak C-11 Znak C-11 Znak C-11 Znak C-11 nakazuje kierującemu pojazdem ominięcie przeszkody znajdującej się na drodze lub wysepki po prawej lub po lewej stronie znaku. Oznacza to dowolność w kierunku ominięcia, jednak należy pamiętać o tym, że musi ona być zgodna z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Umieszcza się go przez skrzyżowaniami, w których istnieje możliwość przejazdu dwoma jezdniami (nie zawsze prowadzącymi w tym samym kierunku i nie zawsze umieszczonymi na tym samym poziomie) lub na początku wspomnianej przeszkody lub wysepki. Znak C-12Znak C-12 Znak C-12 Znak C-12 Znak C-12 nakazuje kierującemu pojazdem poruszanie się na najbliższym skrzyżowaniu dookoła wyspy w kierunku wskazanym przez strzałki na znaku. Stosowany jest razem ze znakiem ostrzegawczym A-7, czyli ustąp pierwszeństwa przejazdu. Umieszczany jest przed skrzyżowaniami z ruchem okrężnym, nazywanymi potocznie rondami. Zobowiązuje uczestników ruchu drogowego do dostosowania się do ruchu wokół wyspy w danym kierunku i stosowania się do zasad panujących na tego typu skrzyżowaniach (ustąp pierwszeństwa przejazdy pojazdom znajdującym się na rondzie, sygnalizowanie zamiaru wyjazdu z ronda, etc.). Znak C-13Znak C-13 Znak C-13 Znak C-13 Znak C-13 nakazuje kierującemu rowerem poruszanie się po drodze specjalnie do tego celu przeznaczonej, czyli drodze dla rowerów. Jeśli taka droga biegnie równolegle do jezdni, po której poruszają się pozostałe grupy pojazdów, rowerzysta nie może poruszać się po innej drodze niż ścieżka rowerowa. Często wówczas na jezdni występuje znak B-9, czyli zakaz wjazdu rowerów. Na drodze, przy której postawiony jest znak C-13 nie mogą poruszać się inne pojazdy, niż rowery (motorowery, skutery, etc.). Znak C-13aZnak C-13a Znak C-13a Znak C-13a Znak C-13a informuje kierującego rowerem o końcu drogi dla rowerów. Oznacza to, że może włączyć się do ruchu po jezdni uczęszczanej przez inne pojazdy (o ile nie ma tam znaku B-9, czyli zakazu wjazdu rowerów) przy zachowaniu szczególnej ostrożności i zasad ruchu drogowego. Stosuje się go nie tylko w takich przypadkach, ale też wówczas, kiedy droga rowerowa kończy się po jednej stronie jezdni, by dalej biec przy drugiej przez wzgląd na bezpieczeństwo rowerzystów (wówczas należy przejść z rowerem na drugą stronę, gdzie znajduje się droga dla rowerów i kontynuować jazdę). Znak C-14Znak C-14 Znak C-14 Znak C-14 Znak C-14 nakazuje kierującemu pojazdem poruszanie się z prędkością nie mniejszą, niż wartość podana na znaku. Umieszcza się go w miejscach, w których zbyt wolna jazda mogłaby stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub płynności ruchu na danej drodze. Są to między innymi miejsca atrakcyjne dla turystów, z pięknymi widokami, przy których kierowca zwalnia celem podziwiania go lub na drogach o bardzo dużym natężeniu ruchu. C-14 nie może być postawiony na drodze, na której występują przejścia dla pieszych. Znak C-14aZnak C-14a Znak C-14a Znak C-14a Znak C-14a informuje kierującego pojazdem, że znak nakazujący poruszanie się z prędkością nie mniejszą, niż podana na nim wartość, już nie obowiązuje. Oznacza to tyle, że kierowca może zwolnić, jednak zaleca się nie stosowania redukcji prędkości przy znaku C-14a i zachowanie takiego tempa, które nie będzie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla zachowania płynności ruchu na drodze. Znak C-15Znak C-15 Znak C-15 Znak C-15 Znak C-15 nakazuje pieszym poruszania się po drodze dla nich przeznaczonych. Jeśli droga dla pieszych biegnie równolegle do jezdni, pieszy nie ma prawa poruszać się po drodze, po której poruszają się pojazdy. Często wyrażone jest to dodatkowo znakiem B- 41, czyli zakazem ruchu pieszych. Droga dla pieszych przeznaczona jest tylko dla nich, więc rowerzyści nie mogą się po niej poruszać. Znak ten często umieszcza się na drogach na osiedlach mieszkaniowych, drogach przy centrach handlowych i wszystkich miejscach, w których odseparowanie ruchu pieszych i pojazdów pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Znak C-16aZnak C-16a Znak C-16a Znak C-16a Znak C-15a informuje pieszych, że znak nakazujący poruszanie się po drodze dla pieszych już nie obowiązuje, co oznacza koniec tejże drogi. Pieszy może włączyć się do ruchu po jezdni (o ile nie jest to wyrażone znakiem zakazu poruszania się pieszych lub zakazane przez przepisy ruchu drogowego związane z charakterem drogi- np. droga ekspresowa, autostrada). Pieszy musi zachować wszystkie zasady, przejść na lewą stronę jezdni. Znak C-16Znak C-16 Znak C-16 Znak C-16 Znak C-16 nakazuje pieszym i rowerzystom poruszania się po drodze dla nich przeznaczonej. Jeśli biegnie ona równolegle do jezdni, zarówno piesi, jak i rowerzyści nie powinni się poruszać po drodze, po której poruszają się inne pojazdy. Często wyrażone jest to też znakami zakazu (B-9 i B-41). Jeśli symbole pieszych i roweru umieszczone są na znaku pod sobą i oddzielone poziomą kreską, oznacza to, że nie mają oni wyznaczonych na drodze pasów. Jeśli zaś symbol pieszych i roweru oddzielony jest pionową kreską, oznacza to, że na drodze dla pieszych i rowerów każda z grup ma swój pas, po którym powinna się poruszać dla zachowania bezpieczeństwa. C-17C-17 C-17 C-17 Znak C-17 nakazuje kierującemu pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne w określonym kierunku. Jest to jedyny prostokątny znak nakazu, na którym widnieje symbol pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne i poniżej znak nakazu wskazujący kierunek jazdy. Znak ten stosowany jest w przypadkach, kiedy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi wyznaczono specjalną trasę, unikając ścisłych zabudowań, centrum miasta lub innych miejsc, które w razie wypadku takiego pojazdy mogłyby być zagrożone, a akcja ratunkowa mogłaby przebiegać nie tak, jak powinna. Znak C-18Znak C-18 Znak C-18 Znak C-18 Znak C-18 nakazuje kierującym określone pojazdów użycia łańcuchów przeciwpoślizgowych. Znak ten stosuje się okresowo w przypadku licznych opadów śniegu, które mogą znacznie utrudnić poruszanie się pojazdów niewyposażonych we wspomniane łańcuchy. Powinien on być zasłaniany po usunięciu śniegu. Częstokroć występuje z tabliczką informującą jaki typ pojazdu zobowiązany jest do użycia łańcuchów. Występuje np. na terenach górzystych, gdzie ukształtowanie terenu nie pozwala swobodnie przemierzyć drogi bez dodatkowych środków zapobiegających. Znak C-19Znak C-19 Znak C-19 Znak C-19 Znak C-19 informuje kierującego pojazdem, który wcześniej zobowiązany został przez znak C-18 do zastosowania łańcuchów przeciwpoślizgowych o tym, że już takiego obowiązku nie ma. Umieszcza się go w miejscach, których ukształtowanie terenu pozwala swobodnie i bezpiecznie przemierzyć ośnieżoną drogę bez dodatkowych środków zabezpieczających.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.