Znaki zakazu - Znaki drogowe 2017

Znaki zakazu mają na celu wyrażenie ustaleń organizacji ruchu poprzez ograniczenie poruszania się określonych pojazdów lub zakazanie wykonywania wskazanych na znaku manewrów. Mogą zabronić kierującemu pojazdem zatrzymywania się, wyprzedzania, skręcania, wjeżdżania, zawracania, itd. Występują w miejscach, w których wyżej wymienione manewry mogłyby stanowić niebezpieczeństwo dla uczestników ruchu lub dla zachowania płynności ruchu i jego organizacji. Istnieje wyjątek nie dostosowania się do niektórych znaków zakazu, jednak dotyczy on wyłącznie osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej, które kierują pojazdem lub osób, które taką osobę przewożą. Warunkiem jest posiadanie aktualnej karty niepełnosprawnego kierowcy.

Znak zakazu ma kształt koła z czerwoną obwódką i białym tłem. Wyjątek stanowią trzy znaki: B-20, czyli stop , B-39 strefa ograniczonego postoju oraz B-43 strefa ograniczonej prędkości. Znaki te umieszczane są w takich miejscach, by kierowca miał szansę dostosować się do zakazu.

Spis treści: Znaki drogowe zakazu

                                                    B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

                                                    Znak B-1Znak B-1 Znak B-1 Znak B-1

                                                    Znak B-1 zabrania kierującemu pojazdem poruszania się w obu kierunkach. Oznacza to, że droga za znakiem jest wyłączona z ruchu, co może nastąpić z kilku przyczyn, między innymi: droga może być przeznaczona wyłącznie do ruchu określonych pojazdów (np. rowerów, autobusów, pojazdów uprzywilejowanych), droga może być przeznaczona do innych celów, niż ruch pojazdów (np. deptak spacerowy), na pasie drogi prowadzone są roboty, etc. Często towarzyszy mu tabliczka informująca jakich pojazdów znak nie dotyczy (np. Nie dotyczy zaopatrzenia , Nie dotyczy pracowników... , Nie dotyczy TAXI , itp.) lub może mieć wprowadzone ograniczenie godzinowe, w których obowiązuje (godziny umieszczone są na tarczy znaku).

                                                    B-2 Zakaz wjazdu

                                                    Znak B-2Znak B-2 Znak B-2 Znak B-2

                                                    Znak B-2 zabrania kierującemu pojazdem wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Stosuje się go w różnych przypadkach, np: w miejscach, w których na danej drodze ustalony jest wyłącznie wyjazd z obiektu znajdującego się przy drodze (parking, stacja benzynowa, zajazd), na drogach, na których panuje jeden kierunek, w miejscu wymagającym zamknięcia ruchu w jedną ze stron. Znak ten dotyczy nie tylko kierujących pojazdami mechanicznymi, ale również rowerzystów, kolumn pieszych, jeźdźców. Często uzupełniony jest o tabliczkę informującą, kogo nie dotyczy zakaz wjazdu.

                                                    B-3 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych

                                                    Znak B-3Znak B-3 Znak B-3 Znak B-3

                                                    Znak B-3 zabrania kierującemu pojazdem silnikowym wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku i nie dotyczy motocykli jednośladowych. Umieszcza się go przed drogami, które są niedostatecznie szerokie, nie mają wystarczającej nośności, by pojazdy silnikowe inne niż motocykle jednośladowe mogły poruszać się bezpiecznie. Zakaz ten dotyczy również motocykli jednośladowych z przyczepą wielośladową. Kierowca zobowiązany jest do dostosowania się do zakazu, by nie stwarzać niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

                                                    B-3a Zakaz wjazdu autobusów

                                                    Znak B-3aZnak B-3a Znak B-3a Znak B-3a

                                                    Znak B-3a zabrania kierującemu autobusem wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Stosuje się go przed drogami, na których ruch autobusów mógłby spowodować zakłócenia w ruchu innych pojazdów. Często taka sytuacja występuje na obszarach turystycznych, zabytkowych, na których duża liczba autobusów stanowiłaby realną przeszkodę dla zachowania prawidłowej organizacji ruchu. Często znakowi towarzyszy tabliczka, która informuje, że zakaz nie dotyczy autobusów komunikacji miejscej.

                                                    B-4 Zakaz wjazdu motocykli

                                                    Znak B-4Znak B-4 Znak B-4 Znak B-4

                                                    Znak B-4a zabrania kierującemu motocyklem wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Często stosuje się go przed drogami opodal ośrodków wypoczynkowych, szpitali, sanatoriów, budynków sąsiadujących z wąskimi uliczkami, parków i skwerów wypoczynkowych, etc. Ma on na celu wyeliminowanie hałasu generowanego przez motocykle, który to może być uciążliwy dla osób przebywających w wymienionych miejscach. Na taką drogę mogą wjeżdżać jednoślady o pojemności mniejszej niż 50 cm3.

                                                    B-5 Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych

                                                    Znak B-5Znak B-5 Znak B-5 Znak B-5

                                                    Znak B-5 zabrania kierującemu samochodem ciężarowym wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Zakaz ten dotyczy samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i służących do celów specjalnych o masie przekraczającej 3,5 tony (chyba, że dołączona jest do niego tabliczka informująca o innej maksymalnej masie pojazdu). Stosuje się go przed drogami, na których ruch samochodów ciężarowych mógłby zagrażać prawidłowej organizacji ruchu i bezpieczeństwu innych pojazdów, np.: przed drogami o małej szerokości jezdni lub małych promieniach łuków, na drogach reprezentacyjnych lub zabytkowych.

                                                    B-6 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych

                                                    Znak B-6Znak B-6 Znak B-6 Znak B-6

                                                    Znak B-6 zakazuje kierującemu ciągnikiem rolniczym wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Dotyczy on również pojazdów wolnobieżnych, czyli takich, których konstrukcja ogranicza maksymalną prędkość poruszania do 25 km/h. Znak B-6 umieszczany jest głównie przed drogami, na których panuje duże natężenie ruchu, a poruszanie się po nich ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych powodowałoby tamowanie ruchu i stwarzało realne niebezpieczeństwo dla innych użytkowników drogi.

                                                    B-7 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepami

                                                    Znak B-7Znak B-7 Znak B-7 Znak B-7

                                                    Znak B-7 zakazuje kierującemu pojazdem silnikowym z przyczepą wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Dotyczy on pojazdów z przyczepą dwuosiową lub posiadającą więcej niż dwie osie. Nie dotyczy przyczep jednoosiowych i naczep. Często uzupełniony jest tabliczką z dopuszczalną masą przyczep (w przypadku ciągnięcia więcej niż jednej przyczepy, liczy się ich suma, a nie waga pojedynczej przyczepy). Znak B-7 umieszczany jest przed drogami lub jezdnią, na których poruszanie się z przyczepą stwarzałoby niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ruchu (np. zbyt wąskie zakręty na wykonanie manewru z przyczepą).

                                                    B-8 Zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych

                                                    Znak B-8Znak B-8 Znak B-8 Znak B-8

                                                    Znak B-8 zakazuje kierującemu pojazdem zaprzęgowym, jeźdźcy lub poganiaczowi wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia znaku. Stawiany jest w pobliżu dróg, na których panuje duże natężenie ruchu, a pojazd zaprzęgowy przyczyniłby się do tamowania ruchu lub uniemożliwiałby wykonanie pewnych manewrów, jak wyprzedzanie. Często B-8 spotkamy na obszarze dużego miasta. Bywa tak, że zakaz nie dotyczy dorożkarzy, ale wówczas przy znaku umieszczona jest tabliczka z taką właśnie informacją.

                                                    B-9 Zakaz wjazdu rowerów

                                                    Znak B-9Znak B-9 Znak B-9 Znak B-9

                                                    Znak B-9 zakazuje kierującemu rowerem wjazdu na drogę, jezdnię lub pobocze od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go przy drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, gdzie poruszanie się roweru mogłoby stanowić zagrożenie dla niego samego i dla innych uczestników ruchu. W praktyce stawiany jest na drogach uczęszczanych przez samochody ciężarowe, na drogach szybkiego ruchu, na drogach, obok których równolegle przebiega droga rowerowa, która mogłaby nie być zauważona przez kierującego rowerem.

                                                    B-10 Zakaz wjazdu motorowerów

                                                    Znak B-10Znak B-10 Znak B-10 Znak B-10

                                                    Znak B-10 zakazuje kierującemu motorowerem wjazdu na drogę, jezdnię lub pobocze od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go przy drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, gdzie poruszanie się motoroweru mogłoby stanowić zagrożenie dla niego samego i dla innych uczestników ruchu. W praktyce B-10 umieszczany jest na drogach uczęszczanych przez samochody ciężarowe, na drogach szybkiego ruchu, Zakaz ten nie dotyczy w żaden sposób rowerów.

                                                    B-11 Zakaz wjazdu wózków rowerowych

                                                    Znak B-11Znak B-11 Znak B-11 Znak B-11

                                                    Znak B-11 zakazuje kierującemu wózkiem rowerowych wjazdu na drogę, jezdnię lub pobocze od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go przy drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, gdzie poruszanie się wózka rowerowego mogłoby stanowić zagrożenie dla niego samego i dla innych uczestników ruchu. W praktyce B-11 umieszczany jest na drogach uczęszczanych przez samochody ciężarowe, na drogach szybkiego ruchu. Zakaz ten nie dotyczy w żaden sposób rowerów.

                                                    B-12 Zakaz wjazdu wózków ręcznych

                                                    Znak B-12Znak B-12 Znak B-12 Znak B-12

                                                    Znak B-12 zakazuje kierującemu wózkiem ręcznym wjazdu na drogę, jezdnię lub pobocze od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go przy drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości, gdzie poruszanie się wózka rowerowego mogłoby stanowić zagrożenie dla niego samego i dla innych uczestników ruchu. W praktyce znak ten umieszczany jest na drogach uczęszczanych przez samochody ciężarowe, na drogach szybkiego ruchu. Zakaz ten nie dotyczy pieszych.

                                                    B-13 Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi

                                                    Znak B-13Znak B-13 Znak B-13 Znak B-13

                                                    Znak B-13 zakazuje kierującemu pojazdem przewożącym materiały wybuchowe lub łatwo zapalne wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Znak ten stawiany jest na drogach, na których przewożenie takich materiałów może stanowić niebezpieczeństwo w razie, gdyby doszło do wypadku z udziałem pojazdu przewożącego materiały wybuchowe lub łatwo zapalne lub jego awarii, np. obszary gęsto zabudowane i zaludnione o zwartej zabudowie, tunele, wiadukty, obiekty zabytkowe, zapory wodne.

                                                    B-13a Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi

                                                    Znak B-13aZnak B-13a Znak B-13a Znak B-13a

                                                    Znak B-13a zakazuje kierującemu pojazdem przewożącym materiały niebezpieczne (zagrażające wybuchem o dużym zasięgu, masowym zatruciem, pożarem, promieniotwórczych) wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Znak ten stawiany jest na drogach, na których przewożenie takich materiałów może stanowić szczególne niebezpieczeństwo w razie, gdyby doszło do wypadku z udziałem pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne lub jego awarii, np. obszary gęsto zabudowane i zaludnione o zwartej zabudowie, tunele, wiadukty, obiekty zabytkowe, zapory wodne. Często znakowi B-13a towarzyszy tabliczka informująca jakiej grupy pojazdów z materiałami niebezpiecznymi znak dotyczy.

                                                    B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

                                                    Znak B-14Znak B-14 Znak B-14 Znak B-14

                                                    Znak B-14 zakazuje kierującemu pojazdem przewożącym towary, które mogłyby skazić wodę (m.in. gazy trujące, materiały zakaźne, trujące, tworzące w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały mogące zagrażać środowisku naturalnemu i spełniające określone warunki) wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Znak ten występuje na drogach przebiegających w pobliżu zbiorników wodnych lub cieków wodnych, które mają wysoką klasę czystości, np. kąpieliska, ujęcia wody pitnej, źródła rzek, etc.).

                                                    B-15 Zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... M

                                                    Znak B-15Znak B-15 Znak B-15 Znak B-15

                                                    Znak B-15 zakazuje kierującemu pojazdem szerszym niż podana na znaku wartość, wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go już wtedy, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 metry. Ponadto B-15 umieszcza się na wąskich obiektach, jak tunele, wąskie pasy ruchu, ulice, tunele, mosty, drogi jednokierunkowe i wszystkie miejsca, które są zbyt wąskie, by pojazd o określonej szerokości mógł je bezpiecznie pokonać i na których minięcie się dwóch dużych pojazdów byłoby mocno utrudnione.

                                                    B-16 Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... M

                                                    Znak B-16Znak B-16 Znak B-16 Znak B-16

                                                    Znak B-16 zakazuje kierującemu pojazdem o wysokości większej niż podana na znaku wartość, wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go wówczas, gdy wysokość danego obiektu pod którym ma przejechać pojazd jest mniejsza niż 4,5 metra. Umieszcza się go przed takimi miejscami, jak niektóre tunele, mosty, wiadukty, linie sieci napowietrznej. Często stosuje się go zarówno przed danym obiektem, jak i później umieszcza na nim, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

                                                    B-17 Zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... M

                                                    Znak B-17Znak B-17 Znak B-17 Znak B-17

                                                    Znak B-17 zakazuje kierującemu pojazdem o długości większej niż podana na znaku wartość, wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Zamieszcza się go przed miejscami, w których manewry takie, jak skręcanie, zawracanie, wyprzedzanie przez takowe pojazdy może być niemożliwe lub trudne. Znak B-17 stosuje się przed drogami o małych promieniach łuków oraz miejscami, w których pojazdy o długości przekraczającej podaną na znaku wartość sprawiałyby utrudnienia w ruchu lub nawet stanowiły zagrożenie.

                                                    B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... T

                                                    Znak B-18Znak B-18 Znak B-18 Znak B-18

                                                    Znak B-18 zakazuje kierującemu pojazdem o rzeczywistej masie przekraczającej wartość podaną na znaku, wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Stosuje się go przed miejscami, w których drogi nie posiadają wystarczającej nośności, by pojazdy o określonej wadze mogły się po nich poruszać. Często umieszcza się go w pobliżu dróg lub obiektów, które mogłyby ulec zniszczeniu przez dopuszczenie na nich ruchu pojazdów o określonej masie rzeczywistej (np. zabytkowe ulice lub zabytkowe budynki położone w bliskim sąsiedztwie drogi, na wjazdach do miast).

                                                    B-19 Zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ... M

                                                    Znak B-19Znak B-19 Znak B-19 Znak B-19

                                                    Znak B-19 zakazuje kierującemu pojazdem o nacisku osi większym niż wartość podana na znaku, wjazdu na drogę lub jezdnię od strony umieszczenia tego znaku. Umieszcza się go na odcinkach dróg, które nie są przystosowane do pojazdów mających nacisk osi większy niż 80 kN i na drogach krajowych, których nośność nie jest przystosowana w żaden sposób do nacisku osi większej niż 100 kN.

                                                    B-20 Stop

                                                    Znak B-20Znak B-20 Znak B-20 Znak B-20

                                                    Znak B-20 zakazuje kierującemu pojazdem przejazdu bez zatrzymania. Umieszcza się go przed skrzyżowaniami z drogą z pierwszeństwem przejazdu, przed przejazdami tramwajowymi, niestrzeżonymi przejazdami kolejowymi, miejscach przecinania się kierunków ruchu oraz wszystkich miejscach, w których warunkiem bezpiecznego ich przejechania jest zatrzymanie się i upewnienie o takiej możliwości. Często znakowi B-20 towarzyszy znak poziomy w postaci ciągłej linii P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania się).

                                                    B-21 Zakaz skręcania w lewo

                                                    Znak B-21Znak B-21 Znak B-21 Znak B-21

                                                    Znak B-21 zakazuje kierującemu pojazdem wykonania manewru skrętu w lewo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszcza się go przed takimi skrzyżowaniami, na których panuje duże natężenie ruchu na wprost i w obu kierunkach, a manewr skręcania w lewo byłby niebezpieczny, torowałby lub zatrzymywał ruch. Znak ten stosuje się również jako jako uzupełnienie na drodze jednokierunkowej. Dotyczy on wyłącznie najbliższego skrętu w lewo, a przy każdym następnym, gdzie wykonanie manewru jest niemożliwe, musi być powtórzony.

                                                    B-22 Zakaz skręcania w prawo

                                                    Znak B-22Znak B-22 Znak B-22 Znak B-22

                                                    Znak B-22 zakazuje kierującemu pojazdem wykonania manewru skrętu w prawo i zawracania na najbliższym skrzyżowaniu. Umieszcza się go przed takimi skrzyżowaniami, na których panuje duże natężenie ruchu na wprost i w obu kierunkach, a manewr skręcania w prawo byłby niebezpieczny, torowałby lub zatrzymywał ruch. Znak ten stosuje się również jako uzupełnienie na drodze jednokierunkowej. Dotyczy on wyłącznie najbliższego skrętu w prawo, więc przy każdym następnym, gdzie wykonanie manewru jest niemożliwe, musi być powtórzony.

                                                    B-23 Zakaz zawracania

                                                    Znak B-23Znak B-23 Znak B-23 Znak B-23

                                                    Znak B-23 zakazuje kierującemu pojazdem wykonania manewru zawracania na odcinku od umieszczenia tego znaku do najbliższego skrzyżowania. Stosuje się go w miejscach, w których zawracanie mogłoby stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu lub powodować zator ruchu i być groźne dla kierującego i innych uczestników ruchu. Ulokowany jest albo w pobliżu skrzyżowania (jeśli zakaz zawracania dotyczy tylko skrzyżowania), albo w dowolnym miejscu drogi (wówczas obowiązuje od miejsca umieszczenia do skrzyżowania).

                                                    B-24 Koniec zakazu zawracania

                                                    Znak B-24Znak B-24 Znak B-24 Znak B-24

                                                    Znak B-24 informuje kierującego pojazdem o uchyleniu zakazu zawracania, co oznacza w praktyce, że jeśli warunki ku temu sprzyjają, a manewr nie stanowi niebezpieczeństwa, kierowca może go wykonać. Przy zamiarze wykonania manewru zawracania w miejscu, gdzie nie jest on zabroniony kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i wykonywać go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa drogowego.

                                                    B-25 Zakaz wyprzedzania

                                                    Znak B-25Znak B-25 Znak B-25 Znak B-25

                                                    Znak B-25 zakazuje kierującemu pojazdem silnikowym wyprzedzania innych pojazdów silnikowych wielośladowych. Oznacza to, że kierowca może wyprzedzić pojazdy silnikowe jednośladowe (np. motocykle, skutery) oraz rowery, wózki rowerowe, wózki ręczne, a także kolumny pieszych. Stosuje się go na wąskich jezdniach, stromych wzniesieniach, miejscach o ograniczonej widoczności, w których manewr wyprzedzania stanowiłby niebezpieczeństwo dla kierowcy i innych użytkowników drogi. Zakaz wyprzedzania obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub znaku odwołującego zakaz (B-26).

                                                    B-26 Zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe

                                                    Znak B-26Znak B-26 Znak B-26 Znak B-26

                                                    Znak B-26 zakazuje kierującemu pojazdem ciężarowym wyprzedzania innych pojazdów wielośladowych. Oznacza to, że kierowca może wyprzedzać wyłącznie pojazdy silnikowe jednośladowe (np. motocykle, skutery) oraz rowery, wózki rowerowe, wózki ręczne, a także kolumny pieszych. Stosuje się go w miejscach, w których istnieje konieczność zachowania ruchu ciężarówek na prawym pasie, jak również na wąskich jezdniach, w miejscach o ograniczonej widoczności, na stromych spadkach lub wzniesieniach.

                                                    B-27 Koniec zakazu wyprzedzania

                                                    Znak B-27Znak B-27 Znak B-27 Znak B-27

                                                    Znak B-27 informuje kierującego pojazdem o uchyleniu zakazu wyprzedzania, co w praktyce oznacza, że jeśli warunki ku temu sprzyjają, a manewr nie stanowi niebezpieczeństwa, kierowca może go wykonać. Przy zamiarze wykonania manewru wyprzedzania, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narażając swojego bezpieczeństwa, ani bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu.

                                                    B-28 Koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe

                                                    Znak B-28Znak B-28 Znak B-28 Znak B-28

                                                    Znak B-28 informuje kierującego pojazdem ciężarowym o uchyleniu zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe, co w praktyce oznacza, że jeśli warunki ku temu sprzyjają, a manewr nie stanowi niebezpieczeństwa, kierowca może go wykonać. Przy zamiarze wykonania manewru wyprzedzania, kierowca ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie narażając swojego bezpieczeństwa, ani bezpieczeństwa innych użytkowników ruchu.

                                                    B-29 Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

                                                    Znak B-29Znak B-29 Znak B-29 Znak B-29

                                                    Znak B-29 zakazuje kierującemu pojazdem używania sygnałów dźwiękowych. Stosuje się go w pobliżu miejsc, obiektów, które powinny być chronione przed hałasem przez wzgląd na swój charakter, np. szpitali, sanatoriów, ośrodków leczniczych, ośrodków wypoczynkowych, rezerwatów przyrody, parków, skwerów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której użycie sygnału dźwiękowego jest konieczne, czyli kiedy następuje realne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Stawia się go w odległości 150 m od takiego obiektu. Znak ten obowiązuje do najbliższego skrzyżowania lub odwoływany jest przez znak B-30.

                                                    B-30 Koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych

                                                    Znak B-30Znak B-30 Znak B-30 Znak B-30

                                                    Znak B-30 informuje kierującego pojazdem o uchyleniu zakazu używania sygnałów dźwiękowych. Stosuje się go, gdy zakaz używania sygnałów dźwiękowych obowiązuje na odcinku krótszym niż do najbliższego skrzyżowania.

                                                    B-31 Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

                                                    Znak B-31Znak B-31 Znak B-31 Znak B-31

                                                    Znak B-31 informuje kierującego pojazdem o tym, że ma on obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka. Stosowany jest on przed zwężonymi odcinkami jezdni o długości nie większej niż 150 metrów, na których jednoczesne minięcie się dwóch pojazdów o szerokości 2,5 m jest niemożliwe. Wówczas mający ustąpić pierwszeństwa muszą zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie zastosować się do B-31, by nie stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych użytkowników drogi.

                                                    B-32 Stój - kontrola celna

                                                    Znak B-32Znak B-32 Znak B-32 Znak B-32

                                                    Znak B-32 nakazuje kierowcy pojazdu zatrzymanie się do kontroli celnej. Stosowany jest na przejściach granicznych, przed punktami kontroli drogowej, przed wjazdami na prom, na przejściach kolejowych. Zobowiązuje kierującego pojazdem do zatrzymania się w wyznaczonym do tego miejscu, a jeśli takiego nie ma - przed znakiem. Pod napisem cło znajduje się czarna kreska i to samo słowo, zapisane w języku kraju, w którym umieszczony jest po drugiej stronie. Dopiero po zezwoleniu dalszej drogi przez odpowiednie organa, uczestnik ruchu może ruszyć w dalszą podróż.

                                                    B-33 Ograniczenie prędkości

                                                    Znak B-33Znak B-33 Znak B-33 Znak B-33

                                                    Znak B-33 zakazuje kierującemu pojazdem poruszania się z prędkością większą, niż wskazana na znaku wartość. Częstokroć umieszczany jest z dodatkową tabliczką, na której widnieje symbol rodzaju pojazdu, którego dotyczy. Stawiany jest w miejscach, w których ograniczenie prędkości jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu lub zachowanie prawidłowej płynności ruchu. Obowiązuje do najbliższego skrzyżowania, chyba że jest powtórzony tuż za nim, lub został odwołany znakiem B-34. Jeśli kierowca porusza się drogą dwupasmową, a rozwidlenie znajduje się wyłącznie po lewej stronie, B-33 nadal obowiązuje.

                                                    B-34 Koniec ograniczenia prędkości

                                                    Znak B-34Znak B-34 Znak B-34 Znak B-34

                                                    Znak B-34 informuje kierującego pojazdem, że zastosowany wcześniej znak B-33 (ograniczenie prędkości) już nie obowiązuje, co jest równoznaczne z tym, że kierowca może poruszać się z większą prędkością, przy zachowaniu ogólnych zasad ograniczeń prędkości na poszczególnych rodzajach dróg (np. teren zabudowany - ograniczenie do 50 km/h, jeśli nie ma innego znaku, autostrada- ograniczenie do 140 km/h, etc.). Znak ten stawiany jest w miejscu, w których poruszanie się z większą prędkością, niż wskazana na wcześniejszych B-33 nie stanowi już zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu i zachowania płynności ruchu.

                                                    B-35 Zakaz postoju

                                                    Znak B-35Znak B-35 Znak B-35 Znak B-35

                                                    Znak B-35 zakazuje kierującemu pojazdem unieruchomienia go w danym miejscu na czas dłuższy niż minuta (taki czas nazywany jest już postojem). Oznacza to, że kierowca może się zatrzymać jedynie na chwilę, celem wypuszczenia lub zabrania pasażera, ale cała czynność nie powinna trwać dłużej niż minutę. Znak ten nie obowiązuje w przypadku postoju wymuszonego warunkami panującymi na drodze. Dotyczy on odcinka drogi od znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku odwołującego zakaz postoju. Dodatkowo może zawierać informację, że zakaz postoju obowiązuje w określonym kierunku drogi, w ustalonych godzinach lub zawiera wyjątki (np. zaopatrzenie sklepu).

                                                    B-36 Zakaz zatrzymywania się

                                                    Znak B-36Znak B-36 Znak B-36 Znak B-36

                                                    Znak B-36 zakazuje kierującemu pojazdem unieruchomienia go w danym miejscu nawet na krótką chwilę. Oznacza to, że kierowca pod żadnym pozorem nie może zatrzymać się od miejsca postawienia znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku odwołującego zakaz. Stawiany jest na takich odcinkach drogi, na których unieruchomienie pojazdu mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu, płynności ruchu i zmniejszenia jego przepustowości. Często dopuszcza się wyjątki, których znak nie obowiązuje (np. pracownicy określonej placówki, zaopatrzenie sklepu, etc.).

                                                    B-37 Zakaz postoju w dni nieparzyste

                                                    Znak B-37Znak B-37 Znak B-37 Znak B-37

                                                    Znak B-37 zakazuje kierującemu pojazdem unieruchomienia go w danym miejscu na dłużej niż minutę w nieparzyste dni miesiąca. Oznacza to, że postój po danej stronie ulicy jest możliwy wyłącznie w parzyste dni. Znak ten umieszczany jest zazwyczaj, gdy istnieje potrzeba zachowania przejezdności lewej strony jezdni dla określonych celów (np. zaopatrzenie znajdujących się tam lokali, wywóz śmieci w nieparzyste dni, czynności sprzątania drogi, etc.). Zasada mówi, że powinien on być umieszczony po stronie ulicy, na której znajdują się nieparzyste numery.

                                                    B-38 Zakaz postoju w dni parzyste

                                                    Znak B-38Znak B-38 Znak B-38 Znak B-38

                                                    Znak B-38 zakazuje kierującemu pojazdem unieruchomienia go w danym miejscu na dłużej niż minutę w parzyste dni miesiąca. Oznacza to, że postój po danej stronie ulicy jest możliwy wyłącznie w parzyste dnia. Znak ten umieszczany jest zazwyczaj, gdy istnieje potrzeba zachowania przejezdności prawej strony jezdni dla określonych celów (np. zaopatrzenie znajdujących się tam lokali, wywóz śmieci w parzyste dni, czynności związane ze sprzątaniem drogi, etc.). Zasad mówi, że powinien on być umieszczony po stronie ulicy, na której znajdują się parzyste numery budynków.

                                                    B-39 Strefa ograniczonego postoju

                                                    Znak B-39Znak B-39 Znak B-39 Znak B-39

                                                    Znak B-29 zakazuje kierującemu pojazdem unieruchomienia go w danym miejscu na dłużej niż minutę w dni i godziny wskazane na znaku. Oznacza to, że postój po danej stronie ulicy jest możliwy w czasie, którego nie obejmują wskazania na znaku. Może zawierać on informację o dniach, godzinach i wyjątkach, których nie dotyczy B-39. Stawiany jest zazwyczaj w sytuacjach, w których postój pojazdów w określonych dniach i godzinach wpłynąłby na bezpieczeństwo uczestników ruchu lub płynność ruchu drogowego (np. przy instytucjach w godzinach ich pracy, przy placówkach oświatowych w godzinach i dniach ich funkcjonowania, etc.).

                                                    B-40 Koniec strefy ograniczonego postoju

                                                    Znak B-40Znak B-40 Znak B-40 Znak B-40

                                                    Znak B-40 informuje kierującego pojazdem, że od miejsca umieszczenia tego znaku nie obowiązuje go zakaz postoju (o ile żaden znak na to wskazujący nie znajduje się w pobliżu lub przepisy ruchu drogowego na to nie zezwalają). Oznacza to, że kierowca może unieruchomić pojazd na dłużej niż minutę, o ile znajduje się już za znakiem oznaczającym koniec strefy ograniczonego postoju i żadne konsekwencje, które obowiązywałyby go przy złamaniu znaku zakazu B-39 już nie obowiązują.

                                                    B-41 Zakaz ruchu pieszych

                                                    Znak B-41Znak B-41 Znak B-41 Znak B-41

                                                    Znak B-41 zakazuje pieszym uczestnikom ruchu drogowego poruszania się po drodze, która znajduje się za znakiem i po stronie, po której ten znak jest umieszczony. Stosowany jest w miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo dla pieszych i innych uczestników ruchu drogowego przez ewentualny ruch pieszych (np. brak chodnika po danej stronie jezdni, droga szybkiego ruchu, przy której nie ma wydzielonego miejsca dla poruszania się pieszego- ścieżki, chodnika, etc., przy obwodnicach i innych drogach, które nie służą do ruchu pieszych i nie są do niego przystosowane przez swój charakter i przeznaczenie).

                                                    B-42 Koniec zakazów

                                                    Znak B-42Znak B-42 Znak B-42 Znak B-42

                                                    Znak B-42 informuje kierującego pojazdem, że od miejsca umieszczenia tego znaku nie obowiązują go dotychczas spotkane na drodze znaki zakazu- znosi je wszystkie. Jeśli był to zakaz wyprzedzania- kierowca może wyprzedzać, zachowując zasady ruchu drogowego, jeśli był to zakaz postoju lub zatrzymywania się- może zatrzymać się lub unieruchomić pojazd na dłużej niż minutę, etc.. Należy pamiętać, że znak B-42 nie należy traktować jako automatyczne i bezrefleksyjne zezwolenie na wszelkie zabronione dotychczas manewry, a kierowców cały czas obowiązują podstawowe zasady ruchu drogowe.

                                                    B-43 Strefa ograniczonej prędkości

                                                    Znak B-43Znak B-43 Znak B-43 Znak B-43

                                                    Znak B-43 zakazuje kierującemu pojazdem poruszania się z prędkością większą niż podana na znaku wartość w określonym obszarze. Oznacza to, że nie dotyczy on wyłącznie jednej drogi, na której jest ustawiony, ale, jak sama nazwa wskazuje, większego obszaru. Stosowany jest w przypadku, gdy występuje potrzeba ograniczenia prędkości przez wzgląd na duży natężenie ruchu na danym obszarze, dużą liczbę pieszych i zagrożenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Umieszcza się go na obszarach centrów handlowych, w okolicach rynków dużych miast, centrów handlowych, etc..

                                                    B 3/4 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych

                                                    Znak B-3/4Znak B-3/4 Znak B-3/4 Znak B-3/4

                                                    Znak B 3/4 zakazuje kierującemu pojazdem silnikowym poruszania się po jezdni od momentu pojawienia się znaku. Dotyczy on zarówno kierowców samochodów osobowych, motocyklistów, ciężarówek i autobusów. Często występuje przy nim tabliczka wyłączająca grupę pojazdów silnikowych z zakazu (np. komunikację miejską). Umieszcza się go w przypadkach, kiedy ruch pojazdów silnikowych może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub szkodliwie wpływa na środowisko naturalne w danym miejscu. Nie dotyczy on motorowerów.

                                                    B 6/8 Zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych

                                                    B-6/8B-6/8 B-6/8 Znak B-6/8

                                                    Znak B 6/8 zakazuje kierującemu ciągnikiem rolniczym oraz pojazdem zaprzęgowym poruszania się na drodze od momentu pojawienia się na nim znaku. Stosowany jest w przypadku, kiedy powolny ruch wymienionych pojazdów mógłby spowodować zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub znacząco wpłynąć na płynność ruchu drogowego w danym miejscu, np. na drogach ekspresowych, na drogach o bardzo dużym natężeniu ruchu, etc.

                                                    B 6/8/9 Zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe

                                                    B-6/8/9B-6/8/9 B-6/8/9 Znak B-6/8/9

                                                    Znak B 6/8/9 zakazuje kierującemu pojazdem innym niż samochodowy (roweru, ciągnika rolniczego, pojazdu zaprzęgowego) poruszania się po drodze od momentu pojawienia się na nim znaku. Stosowany jest w przypadku, kiedy powolny ruch wymienionych pojazdów mógłby spowodować realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub znacząco wpłynąć na jego płynność w danym miejscu (np. drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, drogi ekspresowe, etc.).

                                                    B 9/12 Zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych

                                                    B-9/12B-9/12 B-9/12 Znak B-9/12

                                                    Znak B 9/12 zakazuje kierującemu rowerem lub wózkiem ręcznym poruszania się po drodze od momentu pojawienia się znaku i od strony, na której jest on umieszczony. Stosowany jest w przypadku, kiedy ruch rowerzystów lub prowadzących wózki ręczne mógłby spowodować realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego lub znacząco wpłynąć na jego płynność w danym miejscu (np. drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu, drogi o dużym natężeniu ruchu ciężarówek etc.).

                                                    B 13/14 Zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę

                                                    B-10B-10 B-10 Znak B-13/14

                                                    Znak B 13/14 zakazuje kierującemu pojazdem z towarami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub pojazdem z towarami mogącymi skazić wodę dalszego poruszania się drogą, na której jest umieszczony od momentu jego wystąpienie. Stosuje się go w przypadku, kiedy przewożony towar mógłby stworzyć realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub pobliskich mieszkańców, w pobliżu ciasnych zabudowań, które sprawiłyby, że w razie wypadku, niezbędne czynności byłyby utrudnione, a przewożony ładunek mógłby zagrozić bezpieczeństwu innych.

                                                    B 3/4/10 Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów

                                                    B-3/4/10B-3/4/10 B-3/4/10 Znak B-3/4/10

                                                    Znak B 3/4/10 zakazuje kierującym pojazdami silnikowymi i motorowerami poruszania się po drodze, na której umieszczony jest znak, od momentu jego wystąpienia. Stosuje się go w przypadkach, kiedy ruch wspomnianych pojazdów stanowiłby zagrożenie dla innych uczestników ruchu lub dla środowiska naturalnego. Umieszcza się go np. w pobliżu uzdrowisk, deptaków, innych miejsc, gdzie panuje duże natężenie ruchu pieszych. Jest to znak, który w przeciwieństwie do B 3/4 uwzględnia motorowery.

                                                    Znaki drogowe :

                                                    Zobacz wideo
                                                    Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.